Υγεία

Νέες υπηρεσίες από σήμερα στο ΓεΣΥ- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Πηγή: sigmalive.com

Στο ΓεΣΥ εντάσσονται από σήμερα οι διαιτολόγοι,  οι φυσιοθεραπευτές, οι νοσηλευτές, οι κλινικοί ψυχολόγοι,  οι ψυχοθεραπευτές, οι εργοθεραπευτές και οι λογοθεραπευτές, ενώ σε εφαρμογή θα τεθεί και το πρόγραμμα ενός δωρεάν καθαρισμού ετησίως από τους οδοντιάτρους.
Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες υγείας θα μπορούν να εξυπηρετούν κόσμο εντός και εκτός ΓεΣΥ.
Για κάθε κατηγορία έχουν τεθεί διαφορετικά όρια και ένας ασθενής, μετά την παρέλευση δέκα επισκέψεων σε συγκεκριμένο παροχέα, θα καλείται να πληρώνει ο ίδιος το κόστος.
Πλην των οδοντιάτρων, για τις επισκέψεις στους υπόλοιπους παροχείς υπηρεσιών, θα απαιτείται η καταβολή αντιτίμου 10 ευρώ.
Οι εξωνοσοκομειακές Υπηρεσίες Φυσιοθεραπείας
Υπηρεσίες που καλύπτονται: Εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες φυσιοθεραπείας οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες αξιολόγησης και θεραπείας σε ατομικό επίπεδο.
Πρόσβαση στις υπηρεσίες φυσιοθεραπείας:  Η πρόσβαση σε εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες φυσιοθεραπείας θα γίνεται κατόπιν παραπομπής από τις ιατρικές ειδικότητες που αναφέρονται πιο κάτω και εφόσον ισχύει μια από τις διαγνώσεις που αναφέρονται στους πίνακες διαγνώσεων για παραπομπή σε φυσιοθεραπευτή ενηλίκων και παιδιών (οι πίνακες διαγνώσεων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ).
Οι δικαιούχοι,  εφόσον εξασφαλίσουν παραπεμπτικό, επιλέγουν τον φυσιοθεραπευτή που θέλουν να επισκεφθούν από τον κατάλογο φυσιοθεραπευτών που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ και προβαίνουν στη διευθέτηση ραντεβού.
Σημειώνεται ότι το ΓεΣΥ θα καλύπτει συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό συνεδριών φυσιοθεραπείας ανά διάγνωση, ανά δικαιούχο, ανά έτος. Για τον μέγιστο αριθμό επισκέψεων που καλύπτει το Σύστημα για τη συγκεκριμένη  διάγνωση θα ενημερώνει ο ιατρός ο οποίος θα παραπέμπει σε υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή και θα είναι αναρτημένος και στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ.
Καταβολή συμπληρωμής: Ο δικαιούχος καταβάλει συμπληρωμή δέκα (10) ευρώ για κάθε συνεδρία με φυσιοθεραπευτή.
A/A ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
1. ΠΙ – Ενηλίκων
2. ΠΙ – Παιδιών (Παιδίατροι)
3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
4. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
5. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
6. ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ/ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
7. ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ
8. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
9. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ
10. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ
11. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
12. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
13. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
14. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
15. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
16. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
17. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
18. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
19. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
20. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
21. ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
22. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
23. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
24. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
25. ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘOΠΡΟΣΩΠΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
26. ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
27. ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
28. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΩΝ
29. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ/ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
30. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
31. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

 

Οι εξωνοσοκομειακές Υπηρεσίες Εργοθεραπείας 
Yπηρεσίες που καλύπτονται: Εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες εργοθεραπείας οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες αξιολόγησης, θεραπείας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και υπηρεσίες κατ’ οίκον.
Πρόσβαση στις υπηρεσίες Εργοθεραπείας:  Η πρόσβαση σε εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες εργοθεραπείας θα γίνεται κατόπιν παραπομπής από τις ιατρικές ειδικότητες που αναφέρονται πιο κάτω και εφόσον ισχύει μια από τις διαγνώσεις που αναφέρονται στους πίνακες διαγνώσεων για παραπομπή σε εργοθεραπευτή ενηλίκων και παιδιών (οι πίνακες διαγνώσεων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ).
Οι δικαιούχοι,  εφόσον εξασφαλίσουν παραπεμπτικό, επιλέγουν τον εργοθεραπευτή που επιθυμούν να τους παρέχει υπηρεσίες από τον κατάλογο εργοθεραπευτών που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ και προβαίνουν στη διευθέτηση ραντεβού.
Σημειώνεται ότι το ΓεΣΥ θα καλύπτει συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό συνεδριών εργοθεραπείας ανά διάγνωση, ανά δικαιούχο, ανά έτος. Για το μέγιστο αριθμό συνεδριών ανά διάγνωση που καλύπτει το Σύστημα, θα ενημερώνει ο ιατρός ο οποίος θα παραπέμπει σε υπηρεσίες εργοθεραπείας και θα είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ.
Καταβολή συμπληρωμής: Ο δικαιούχος καταβάλει συμπληρωμή δέκα (10) ευρώ για κάθε συνεδρία με εργοθεραπευτή.

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1.

Γενική χειρουργική

2.

Γηριατρική

3.

Ειδικός Ιατρός – Παιδιατρική

4.

Εξειδίκευση στην Εντατική θεραπεία

5.

Εξειδίκευση στην Εντατική θεραπεία νεογνών

6.

Εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία

7.

Ιατρική γενετική

8.

Νευρολογία

9.

Νευροχειρουργική

10.

Ορθοπεδική

11.

Οφθαλμολογία

12.

Παθολογία

13.

Παθολογική Ογκολογία

14.

Παιδοψυχιατρική

15.

Πλαστική χειρουργική

16.

Πνευμονολογία – Φυματιολογία

17.

Ρευματολογία

18.

Τραυματολογία

19.

Φυσική ιατρική και αποκατάσταση

20.

Χειρουργική Θώρακος/Καρδιοχειρουργική

21.

Χειρουργική παίδων

22.

Ψυχιατρική

23.

Ωτορινολαρυγγολογία

 

Οι εξωνοσοκομειακές Υπηρεσίες Κλινικής Διαιτολογίας 
Υπηρεσίες που καλύπτονται: Εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες κλινικής διαιτολογίας οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες διατροφικής αξιολόγησης, διάγνωσης, παρέμβασης και στόχων.
Πρόσβαση στις υπηρεσίες Κλινικής Διαιτολογίας:  Η πρόσβαση σε εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες κλινικής διαιτολογίας θα γίνεται κατόπιν παραπομπής από τις ιατρικές ειδικότητες που αναφέρονται πιο κάτω και εφόσον ισχύει μια από τις διαγνώσεις που αναφέρονται στους πίνακες διαγνώσεων για παραπομπή σε κλινικό διαιτολόγο ενηλίκων και παιδιών (οι πίνακες διαγνώσεων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ).
Οι δικαιούχοι, εφόσον εξασφαλίσουν παραπεμπτικό, επιλέγουν τον κλινικό διαιτολόγο που θέλουν να επισκεφθούν από τον κατάλογο κλινικών διαιτολόγων που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ και προβαίνουν στη διευθέτηση ραντεβού.
Σημειώνεται ότι το ΓεΣΥ θα καλύπτει συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό συνεδριών κλινικής διαιτολογίας ανά διάγνωση, ανά δικαιούχο, ανά έτος. Για τον μέγιστο αριθμό επισκέψεων που καλύπτει το Σύστημα για τη συγκεκριμένη διάγνωση, θα ενημερώνει ο ιατρός ο οποίος θα παραπέμπει σε υπηρεσίες κλινικού διαιτολόγου και θα είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ.
Καταβολή συμπληρωμής: Ο δικαιούχος καταβάλει συμπληρωμή δέκα (10) ευρώ για κάθε συνεδρία με κλινικό διαιτολόγο.
ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 2. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ
 3. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
 4. ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ/ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 5. ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ
 6. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
7. ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
8. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
 9. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
10. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
11. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
12. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
13. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
14. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
15. ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
16. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
17. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
18. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
19. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
20. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
21. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 2. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ
 3. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
 4. ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ/ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 5. ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ
 6. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
7. ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
8. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
 9. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
10. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
11. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
12. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
13. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
14. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
15. ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
16. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
17. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
18. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
19. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
20. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
21. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Οι εξωνοσοκομειακές Υπηρεσίες Λογοθεραπείας 
Yπηρεσίες που καλύπτονται: Εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες λογοθεραπείας οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες αξιολόγησης και θεραπείας σε ατομικό επίπεδο.
Πρόσβαση στις υπηρεσίες λογοθεραπείας:  Η πρόσβαση σε εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες λογοθεραπείας θα γίνεται κατόπιν παραπομπής από τις ιατρικές ειδικότητες που αναφέρονται πιο κάτω και εφόσον ισχύει ένα από τα συμπτώματα/διαγνώσεις που αναφέρονται στους πίνακες συμπτωμάτων για παραπομπή σε λογοθεραπευτή (οι πίνακες θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ).
Οι δικαιούχοι,  εφόσον εξασφαλίσουν παραπεμπτικό, επιλέγουν τον λογοθεραπευτή που επιθυμούν να επισκεφθούν από τον κατάλογο λογοθεραπευτών που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ και προβαίνουν στη διευθέτηση ραντεβού.
Σημειώνεται ότι το ΓεΣΥ θα καλύπτει συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό συνεδριών λογοθεραπείας ανά σύμπτωμα, ανά δικαιούχο, ανά έτος. Για το μέγιστο αριθμό επισκέψεων που καλύπτει το Σύστημα για το συγκεκριμένο σύμπτωμα θα ενημερώνει ο ιατρός ο οποίος θα παραπέμπει σε υπηρεσίες λογοθεραπευτή και θα είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ.
Καταβολή συμπληρωμής: Ο δικαιούχος καταβάλει συμπληρωμή δέκα (10) ευρώ για κάθε συνεδρία με λογοθεραπευτή.

A/A

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟ

1. Γαστρεντερολογία
2. Γηριατρική
3. Εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία
4. Εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία νεογνών
5. Ιατρική γενετική
6. Νευρολογία
7. Παθολογία
8. Παιδιατρική
9. Παιδοψυχιατρική
10. Πνευμονολογία
11. Στοματογναθοπροσωποχειρουργική
12. Φυσική ιατρική και αποκατάσταση
13. Ψυχιατρική
14. Ωτορινολαρυγγολογία

 

Οι εξωνοσοκομειακές Υπηρεσίες Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας 
Υπηρεσίες που καλύπτονται: Εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες νοσηλευτικής ψυχικής υγείας οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες στήριξης, θεραπείας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και υπηρεσίες κατ’ οίκον.
Πρόσβαση στις υπηρεσίες Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας:  Η πρόσβαση σε εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες νοσηλευτικής ψυχικής υγείας θα γίνεται κατόπιν παραπομπής από τις ιατρικές ειδικότητες που αναφέρονται πιο κάτω.
Οι δικαιούχοι,  εφόσον εξασφαλίσουν παραπεμπτικό, επιλέγουν τον πάροχο από τον οποίο επιθυμούν να λάβουν υπηρεσίες από τον κατάλογο παρόχων που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ και προβαίνουν στη διευθέτηση ραντεβού.
Σημειώνεται ότι το ΓεΣΥ θα καλύπτει συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό συνεδριών νοσηλευτικής ψυχικής υγείας, ανά δικαιούχο, ανά έτος. Για το μέγιστο αριθμό επισκέψεων που καλύπτει το Σύστημα θα ενημερώνει ο ιατρός ο οποίος θα παραπέμπει σε υπηρεσίες νοσηλευτικής ψυχικής υγείας και θα είναι αναρτημένος και στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ.
Καταβολή συμπληρωμής: Ο δικαιούχος καταβάλει συμπληρωμή έξι (6) ευρώ για κάθε συνεδρία με νοσηλευτή ψυχικής υγείας.
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
1 Εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία
2 Νευρολογία
3 Παιδιατρική
4 Παιδοψυχιατρική
5 Ψυχιατρική

 

Οι κατ’ οίκον Υπηρεσίες Κοινοτικής Νοσηλευτικής εντάσσονται από σήμερα στο ΓεΣΥ
Υπηρεσίες που καλύπτονται: Κατ΄οίκον υπηρεσίες κοινοτικής νοσηλευτικής.
Πρόσβαση σε κατ’ οίκον υπηρεσίες κοινοτικής νοσηλευτικής:  Η πρόσβαση σε κατ’ οίκον υπηρεσίες γενικής νοσηλευτικής θα γίνεται κατόπιν παραπομπής από ΠΙ ή ΕΙ και παρέχεται σε δικαιούχους που έχουν καταχωρηθεί από τους ΠΙ ως «κατακεκλιμένοι» δικαιούχοι.
«Κατακεκλιμένος» δικαιούχος είναι αυτός που λόγω διαπιστωμένων σοβαρών προβλημάτων υγείας επιβάλλεται όπως οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας του παρέχονται κατ’  οίκον.
Οι δικαιούχοι,  εφόσον εξασφαλίσουν παραπεμπτικό, επιλέγουν τον πάροχο που επιθυμούν να τους παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον από τον κατάλογο παρόχων που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ και προβαίνουν στη διευθέτηση ραντεβού.
Σημειώνεται ότι το ΓεΣΥ θα καλύπτει συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό συνεδριών κατ’ οίκον υπηρεσιών γενικής νοσηλευτικής ανά δικαιούχο, ανά έτος. Για τον μέγιστο αριθμό επισκέψεων που καλύπτει το Σύστημα θα ενημερώνει ο ιατρός ο οποίος θα παραπέμπει σε κατ’ οίκον υπηρεσίες γενικής νοσηλευτικής και θα είναι αναρτημένος και στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ.
Καταβολή συμπληρωμής: Ο δικαιούχος καταβάλει συμπληρωμή έξι (6) ευρώ για κάθε συνεδρία κατ’ οίκον νοσηλευτικής.
Οι εξωνοσοκομειακές Υπηρεσίες Κλινικής Ψυχολογίας 
Yπηρεσίες που καλύπτονται: Εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες κλινικής ψυχολογίας οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες εξειδικευμένης αξιολόγησης, ψυχολογικές παρεμβάσεις διάγνωσης και θεραπείας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Κλινικής Ψυχολογίας: Η πρόσβαση σε εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες κλινικής ψυχολογίας θα γίνεται κατόπιν παραπομπής από τις ιατρικές ειδικότητες που αναφέρονται πιο κάτω και εφόσον ισχύει μια από τις διαγνώσεις που αναφέρονται στους πίνακες διαγνώσεων για παραπομπή σε κλινικό ψυχολόγο ενηλίκων και παιδιών (οι πίνακες διαγνώσεων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ).
Οι δικαιούχοι, εφόσον εξασφαλίσουν παραπεμπτικό, επιλέγουν τον κλινικό ψυχολόγο που επιθυμούν να επισκεφθούν από τον κατάλογο κλινικών ψυχολόγων που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ και προβαίνουν στη διευθέτηση ραντεβού.
Σημειώνεται ότι το ΓεΣΥ θα καλύπτει συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό συνεδριών κλινικής ψυχολογίας ανά διάγνωση, ανά δικαιούχο, ανά έτος. Για τον μέγιστο αριθμό επισκέψεων που καλύπτει το Σύστημα για τη συγκεκριμένη  διάγνωση θα ενημερώνει ο ιατρός ο οποίος θα παραπέμπει σε υπηρεσίες κλινικού ψυχολόγου και θα είναι αναρτημένος και στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ.
Καταβολή συμπληρωμής: Ο δικαιούχος καταβάλει συμπληρωμή δέκα (10) ευρώ για κάθε συνεδρία με κλινικό ψυχολόγο.
ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
1. Προσωπικός Ιατρός για Ενήλικες
2. Προσωπικός Ιατρός για Παιδιά – Παιδίατρος
3. Γαστρεντερολογία
4. Γηριατρική
5. Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία
6. Εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία
7. Ιατρική Γενετική
8. Καρδιολογία
9. Μαιευτική – Γυναικολογία
10. Νευρολογία
11. Νεφρολογία
12. Ουρολογία
13. Παθολογία
14. Παθολογική Ογκολογία
15. Παιδιατρική
16. Παιδοψυχιατρική
17. Φυσική ιατρική και αποκατάσταση
18. Χειρουργική Θώρακος/Καρδιοχειρουργική
19. Ψυχιατρική

 

Σχετικά νέα

X
Translate »