Όμορφα της Πόλης

«Ανάπλαση οδών και διευκόλυνση ΑΜΕΑ στο Κέντρο της Λάρνακας»

Με την ολοκλήρωση των εργασιών στο δεύτερο τμήμα της οδού Αγίου Λαζάρου ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου Ανάπλασης οδών και Διευκόλυνση ΑΜΕΑ στο κέντρο της Λάρνακας.
Η εκτέλεση του έργου αυτού αφορούσε στην ανάπλαση δρόμων και πεζόδρομων στο Αστικό Κέντρο Λάρνακας στα πλαίσια της ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Λάρνακας, έτσι ώστε να καταστούν προσβάσιμα από ΑΜΕΑ και περιλαμβάνει την περιοχή περιμετρικά του μεγάλου τζαμιού παρά το Μεσαιωνικό Κάστρο, τις οδούς Κλεάνθη Καλογερά και Μαυροϊδή, την οδό Αγίου Λαζάρου και τις οδούς Αρμένικης Εκκλησίας, Κορδικτώνος, Βασιλέως Ευαγόρου και τμήματος της οδού Ερμού.
Πέραν της πλακόστρωσης των δρόμων και πεζοδρομίων, το έργο περιλαμβάνει, νέους καθιστικούς χώρους, λεκάνες δέντρων και παρτέρια, με νέο αστικό εξοπλισμό, ανθώνες κ.α.
Εργολάβος του Έργου είναι η Κοινοπραξίας Kedris Construction Ltd & S. Hadjichristofi Construction Ltd Join Venture. Η δαπάνη της Α’ φάσης ανέρχεται στα €2.126.199,10 επιπλέον ΦΠΑ.
Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Στο παρόν στάδιο ο Δήμος Λάρνακας βρίσκεται στην μελέτη για την Β’ Φάση ανάπλασης οδών η οποία θα περιλαμβάνει η πλακόστρωση των οδών Ερμού, Ζήνωνος Κιτιέως μαζί με όλους τους κάθετους δρόμους που συνδέουν το Εμπορικό Κέντρο με το Παραλιακό Μέτωπο των Φοινικούδων καθώς και την ανάπλαση της Πλατεία Αλκής και Ακροπόλεως.

Σχετικά νέα

X
Translate »