Παιδί και Οικογένεια

Οι Κύπριοι γονείς θα τρυπώνουν στα βίντεο των παιδιών – Κατόπιν υποδείξεων της ΕΕ

Πηγή: philenews.com

 

Οι γονείς θα μπορούν να εξασφαλίζουν κωδικούς πρόσβασης σε οπτικοακουστικά μέσα στα οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά τους, ώστε να τα διακόπτουν την παροχή όταν προβάλλονται σκηνές βίντεο οι οποίες τα επηρεάζουν αρνητικά.

Η πάνω ευχέρεια παρέχεται μέσω εναρμονιστικού νομοσχεδίου το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί σύντομα, ώστε να αποτραπεί η επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ δεδομένου ότι η Κύπρος δεν συμμορφώθηκε ακόμη, ως όφειλε.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Συγκλονιστική έρευνα για κινδύνους παιδιών στο διαδίκτυο (βίντεο)

Σε κείμενο του υπουργείου Εσωτερικών το οποίο συνοδεύει το νομοσχέδιο, το οποίο ετέθη χθες ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, αναφέρεται, πως αυτό «παρέχει μεγαλύτερη προστασία στους ανηλίκους έναντι επιβλαβούς περιεχομένου και εναρμονίζει τους κανόνες στις υπηρεσίες τηλεοπτικής μετάδοσης και στις κατά παραγγελία υπηρεσίες». Προνοεί, επίσης, πως «το πλέον επιβλαβές περιεχόμενο, όπως η αδικαιολόγητη βία και η πορνογραφία, υπόκεινται στα αυστηρότερα μέτρα τα οποία πρέπει να είναι αναλογικά ως προς τη δυνητική βλάβη που μπορεί να προκαλέσει το πρόγραμμα».

Το νομοσχέδιο (ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμος του 2021) επίσης προνοεί ότι:

>> Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι παρέχουν στους θεατές επαρκείς πληροφορίες για περιεχόμενο που δύναται να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και για τον σκοπό αυτό, οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων χρησιμοποιούν ένα σύστημα που περιγράφει τη δυνητικά επιζήμια φύση, του περιεχομένου μιας υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων.

>> Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, πέραν από τη σήμανση πρέπει να διαθέτουν και πρόσθετα τεχνικά μέσα -ιδίως εύχρηστο σύστημα φιλτραρίσματος περιεχομένου και κωδικών πρόσβασης σε αυτό- με τα οποία θα προμηθεύονται γονείς/ κηδεμόνες ανηλίκων όταν εγγράφονται συνδρομητές σε πάροχο, ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν την παρεμπόδιση της πρόσβασης των ανηλίκων σε υπηρεσίες που θα μπορούσαν να βλάψουν τη φυσική, πνευματική ή ηθική τους ανάπτυξη.

>> Η Αρχή, σε επαφή με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης, διερευνά κατά περιόδους τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τυχόν περαιτέρω μέτρων για τη διευκόλυνση του ελέγχου, εκ μέρους των γονέων και των κηδεμόνων, προγραμμάτων που μπορούν να παρακολουθούν οι ανήλικοι και η διερεύνηση αυτή περιλαμβάνει τη σκοπιμότητα:

(α) Της υποχρέωσης, οι νέες συσκευές τηλεόρασης να είναι εξοπλισμένες με τεχνικό μέσο που να επιτρέπει στους γονείς/κηδεμόνες να εμποδίζουν την παρακολούθηση ορισμένων προγραμμάτων από παιδιά

(β) της δημιουργίας κατάλληλων συστημάτων κατάταξης των προγραμμάτων- (γ) της ενθάρρυνσης πολιτικών οικογενειακής τηλεόρασης και άλλων μέτρων διαπαιδαγώγησης και ευαισθητοποίησης

(δ) της συνεκτίμησης της πείρας που έχει αποκτηθεί στη Δημοκρατία, στα άλλα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, καθώς και των απόψεων των ενδιαφερομένων, όπως των οργανισμών, των παραγωγών, ειδικών για την παιδεία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και των σχετικών οργανώσεων.

Σύμφωνα πάντα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικων μέσων έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας δεν εμπεριέχουν οποιαδήποτε το οποίο αφορά υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται τόσο στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας, στην οικεία νομοθεσία όσο και στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυστηρά μέτρα για βία – πορνογραφία

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων τους, οι οποίες δύνανται να βλάψουν τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, διατίθενται μόνο κατά τέτοιον τρόπο που να διασφαλίζει ότι, υπό κανονικές συνθήκες, οι ανήλικοι ούτε θα τις ακούν ούτε θα τις βλέπουν.

Τα μέτρα που δυνατόν να λάβουν μπορεί να περιλαμβάνουν την επιλογή της ώρας μετάδοσης, τα μέσα εξακρίβωσης της ηλικίας ή άλλα τεχνικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά είναι αναλογικά ως προς τη δυνητική βλάβη που μπορεί να προκαλέσει το πρόγραμμα. Το πλέον επιβλαβές περιεχόμενο, όπως είναι η αδικαιολόγητη βία και η πορνογραφία, υπόκειται στα αυστηρότερα μέτρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ανηλίκων που συλλέγονται ή άλλως παράγονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς, όπως είναι η άμεση εμπορική προώθηση, η ανάλυση «προφίλ» και η στοχευμένη διαφήμιση με βάση τη συμπεριφορά.

Ακόμη, το νομοσχέδιο παρέχει προστασία στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων, ενθαρρύνει τη συρρύθμιση και προάγει την αυτορρύθμιση μέσω κωδίκων δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξάλλου, τροποποιείται το άρθρο 30Β του βασικού νόμου, με την ενίσχυση στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες. Παράλληλα, με την τροποποίηση στο άρθρο 30Ε του βασικού νόμου προστίθεται στην απαγόρευση των οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων για τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Με νέο άρθρο που προστίθεται, ενθαρρύνεται η αυτορρύθμιση (μέσω κωδίκων δεοντολογίας) όσον αφορά ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, τόσο για αλκοολούχα ποτά, όσο και για ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις οι οποίες συνοδεύουν παιδικά προγράμματα ή περιλαμβάνονται σε αυτά και αφορούν σε τρόφιμα και ποτά που περιέχουν συστατικά και ουσίες με επιπτώσεις στη θρεπτική διατροφή.

Κάθε τηλεοπτικός οργανισμός έχει υποχρέωση να μεταδίδει μεταξύ των ωρών 18:00 και 22:00 ειδικό δελτίο ειδήσεων καταληπτό από κωφά άτομα, διάρκειας τουλάχιστον πέντε λεπτών. Η προβολή του πιο πάνω αναφερόμενου ειδικού δελτίου ειδήσεων, γίνεται τουλάχιστον στο ήμισυ της τηλεοπτικής οθόνης.

Όχι σε συγκαλυμμένες διαφημίσεις

Με βάση το νομοσχέδιο διασφαλίζεται πως οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που μεταδίδουν οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, συμμορφώνονται προς τις προϋποθέσεις και/ή τους περιορισμούς, που αναφέρονται ακολούθως:

>> Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις αναγνωρίζονται εύκολα ως τέτοιες.

>> Απαγορεύονται οι συγκεκαλυμμένες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις.

>> Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο.

>> Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να θίγουν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και να εισάγουν ή να προάγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

>> Απαγορεύεται να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς επιβλαβείς για την υγεία ή την ασφάλεια.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, Άριστος Δαμιανού, ανέφερε πως η Βουλή δεν θα καθυστερήσει την έγκριση του νομοσχεδίου.

Σχετικά νέα

X
Translate »