Europe Direct Larnaka

To EUROPE DIRECT Larnaca είναι μέλος του δικτύου Europe Direct στην Κύπρο, το οποίο με τη σειρά του ανήκει σε μια πανευρωπαϊκή οικογένεια κέντρων. Τα κέντρα αυτά καθιστούν την Ευρώπη προσιτή στους πολίτες επιτόπου και τους δίνουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε συζητήσεις για το μέλλον της ΕΕ. Υπεύθυνη για τη διαχείριση του δικτύου είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις προτεραιότητες της ΕΕ και να συμμετάσχετε σε εκδηλώσεις για το μέλλον της ΕΕ. Επισκεπτόμαστε επίσης σχολεία, όπου πραγματοποιούμε παρουσιάσεις, διεξάγουμε συζητήσεις σχετικά με την ΕΕ και παρέχουμε επίσημες εκδόσεις. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν για τους συμμετέχοντες πολίτες. Σημειώνεται ότι…

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com
  • Facebook

«Η ξηρασία και η καταπόνηση των υδάτινων πόρων προκαλούν ζημίες ύψους 9 δισ. ευρώ ετησίως, χωρίς να υπολογίζονται οι ζημίες στα οικοσυστήματα και στις υπηρεσίες που προσφέρουν»

Η τελευταία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τα ύδατα, που μετρά την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη της καλής κατάστασης όλων των ευρωπαϊκών υδατικών συστημάτων έως το 2027, καταδεικνύει επίσης ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά όσον αφορά την πλήρη συμμόρφωση με... 

Διαβάστε περισσοτερα

Στρατηγική της ΕΕ «Κύμα ανακαινίσεων»-Έως το 2030, θα μπορούσαν να ανακαινιστούν 35 εκατομμύρια κτίρια και να δημιουργηθούν έως και 160 000 επιπλέον πράσινες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα.

Η πρόταση αυτή θα διευκολύνει την ανακαίνιση κατοικιών, σχολείων, νοσοκομείων, γραφείων και λοιπών κτιρίων σε ολόκληρη την Ευρώπη ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και οι λογαριασμοί ενέργειας, και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής εκατομμυρίων Ευρωπαίων.   Στα κτίρια αναλογεί περίπου το 40 %... 

Διαβάστε περισσοτερα

Σχέδιο της Ευρώπης για την καταπολέμηση του καρκίνου: Δημιουργία ενωσιακού δικτύου ολοκληρωμένων κέντρων για τον καρκίνο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε χθες το ενωσιακό δίκτυο ολοκληρωμένων κέντρων για τον καρκίνο, μία από τις εμβληματικές δράσεις του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Στο πλαίσιο του σχεδίου της ΕΕ για τον καρκίνο, αυτό το νέο ενωσιακό δίκτυο θα δημιουργηθεί έως το 2025 και στοχεύει να... 

Διαβάστε περισσοτερα

Διαδρομές προς τη σχολική επιτυχία

Η πανδημία του κορονοϊού άσκησε πίεση στην ευεξία και την ψυχική υγεία πολλών παιδιών και νέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ευεξία επηρεάζει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και την επιτυχία της διά βίου μάθησης. Τα τελευταία χρόνια, τα κράτη μέλη έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στην ευεξία στην εκπαίδευση και έλαβαν... 

Διαβάστε περισσοτερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – Δέσμη παραβάσεων Δεκεμβρίου που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία

  Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να βελτιώσει την επεξεργασία των αποβλήτων της Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο να εφαρμόσει ορθά την οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ) και την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ). Η οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων... 

Διαβάστε περισσοτερα

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή θεσπίζει νέους νόμους για την πολιτική διαφήμιση, τα εκλογικά δικαιώματα και τη χρηματοδότηση κομμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 25 Νοεμβρίου, πρόταση σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφήμισης, στο πλαίσιο μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία της ακεραιότητας των εκλογών και του ανοικτού δημόσιου διαλόγου. Οι προτεινόμενοι κανόνες θα απαιτούν κάθε πολιτική διαφήμιση να... 

Διαβάστε περισσοτερα

“Τι θέλουμε από την ΕΕ ως Κοινωνία των Πολιτών» από τo EUROPE DIRECT Larnaca και το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

To EUROPE DIRECT Larnaca και το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, πραγματοποίησαν την περασμένη Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου, στον χώρο του πανεπιστημίου, ανοικτή συζήτηση με θέμα «Διάσκεψη για το Μέλλον της ΕΕ: Τι θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Κοινωνία των Πολιτών». Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αποτελείται από μια σειρά... 

Διαβάστε περισσοτερα

Eυρωπαϊκή Ένωση Υγείας: H επιτροπή καταρτίζει χαρτοφυλα΄κιο με τις 10 πιο ελπιδοφόρες θεραπείες για τη νόσο COVID-19

Υλοποιώντας μια βασική δράση στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19, η Επιτροπή καταρτίζει σήμερα χαρτοφυλάκιο με 10 πιθανά φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19. Ο εν λόγω κατάλογος βασίζεται σε ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές και επικεντρώνεται στις υποψήφιες... 

Διαβάστε περισσοτερα

Η επιτροπή και η UEFA εγκαινιάζουν την εκστρατεία #everytrickcounts για την αντιμετώπιση της κλιιματικής αλλαγής

Η Επιτροπή εγκαινιάζει μια νέα εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού σε συνεργασία με την UEFA, που θα εστιάζει σε μεμονωμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, θα μεταδοθεί σε 57 χώρες, στα τηλεοπτικά διαφημιστικά διαλείμματα κατά τη διάρκεια μετάδοσης... 

Διαβάστε περισσοτερα

Πιο ενισχυμένα μέτρα αναφορικά με τις υπερβολικές τιμές νιτρικών στα ύδατα-

Στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία εντοπίζονται επίσης εστίες στις οποίες η νιτρορρύπανση χρήζει άμεσης μείωσης. Η τελευταία έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση (με βάση στοιχεία για την περίοδο 2016-2019)... 

Διαβάστε περισσοτερα

60.000 κάρτες σιδηροδρομικών μετακινήσεων σε νέες και νέους της Ευρώπης

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας DiscoverEU η Επιτροπή θα διαθέσει δωρεάν κάρτες σιδηροδρομικών μετακινήσεων σε 60.000 Ευρωπαίες και Ευρωπαίους ηλικίας 18 έως 20 ετών. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για μια ταξιδιωτική περίοδο το 2022, που θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, ξεκινά αύριο, 12 Οκτωβρίου, το μεσημέρι και λήγει... 

Διαβάστε περισσοτερα

Λύση για την ταλαιπωρία των καταναλωτών και τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού: Η επιτροπή προτείνει προτείνει κοινό φορτιστή για ηλεκτρονικές συσκευές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και της ταλαιπωρίας που προκαλεί στους καταναλωτές η ύπαρξη διαφορετικών, ασύμβατων φορτιστών για τις ηλεκτρονικές συσκευές. Πολυετής συνεργασία με τη βιομηχανία στο πλαίσιο μιας... 

Διαβάστε περισσοτερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό πρόγραμμα ύψους 900.000 ευρώ για τη στήριξη των οινοπαραγωγών που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα κυπριακό πρόγραμμα ύψους 900.000 ευρώ για τη στήριξη των οινοπαραγωγών που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να διαχειριστούν τα... 

Διαβάστε περισσοτερα

Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η επιτροπή εκδίδει αποφάσεις ισοδυναμίας για την Αλβανία, την Ανδόρα, τις Νήσους Φερόε, το Ισραήλ, το Μονακό, το Μαρόκο και τον Παναμά

Από τις 15 Σεπτεμβρίου, τέθηκαν σε ισχύ επτά νέες αποφάσεις που πιστοποιούν ότι τα πιστοποιητικά COVID-19 που εκδίδονται από την Αλβανία, την Ανδόρα, τις Νήσους Φερόε, το Ισραήλ, το Μονακό, το Μαρόκο και τον Παναμά είναι ισοδύναμα με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι επτά χώρες και εδάφη θα... 

Διαβάστε περισσοτερα

Europe Direct Larrnaca: 22 εκατ. ευρώ για ένα νέο αποχετευτικό σύστημα στην Κύπρο μέσα από την πολιτική συνοχής της ΕΕ

22 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ μεσα από την πολιτικη συνοχησ της εε Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε εκταμίευση πάνω από 22 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής, τα οποία θα διατεθούν για την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στο Σύμπλεγμα Κοκκινοχωρίων στην Κύπρο. Η επένδυση στην Κύπρο αφορά... 

Διαβάστε περισσοτερα

ΕUROPE DIRECT LARNACA: Ομιλία της προέδρου κ.Φον Ντερ Λαϊεν για την κατάσταση της ένωσης το 2021

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ. ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΙΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ 2021- Μερικά από τα σημαντικοτερα σημεια τα οποια αφρουν την πολιτικη της ενωσης για τα χρονια που ερχονται «Πρώτη –και πλέον επείγουσα προτεραιότητά– μας είναι να επιταχύνουμε τον εμβολιασμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεδομένου ότι λιγότερο... 

Διαβάστε περισσοτερα

Έρχονται νέοι κανόνες για ενισχυμένο έλεγχο των εξαγωγών

Η ΕΕ ενισχύει σήμερα την ικανότητα απόκρισής της σε νέους κινδύνους για την ασφάλεια και σε αναδυόμενες τεχνολογίες. Ο νέος κανονισμός για τον έλεγχο των εξαγωγών, που τίθεται σήμερα σε ισχύ, θα καταστήσει αυστηρότερους τους ελέγχους στο εμπόριο ειδών διπλής χρήσης —μη στρατιωτικών ειδών και τεχνολογιών με... 

Διαβάστε περισσοτερα

Επιστροφή στα θρανία: H EE στηρίζει τους μαθητές, τους σπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς

Καθώς ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά για εκατομμύρια μαθητές και εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη, η Επιτροπή συνεχίζει να τους συμπαραστέκεται και να τους στηρίζει. Με την πανδημία έγινε φανερή η ικανότητα των σχολείων να καινοτομούν, αλλά διαφάνηκαν και σημαντικές δυσκολίες στην προσαρμογή και τη διασφάλιση... 

Διαβάστε περισσοτερα

Κορονοϊός: το 70 % του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ έχει εμβολιαστεί πλήρως

Ο ταχύς, πλήρης εμβολιασμός όλων των στοχευόμενων πληθυσμών —στην Ευρώπη και παγκοσμίως— είναι καίριας σημασίας για τον έλεγχο των επιπτώσεων της πανδημίας. Η ΕΕ ηγείται της πολυμερούς δραστηριοποίησης. Η ΕΕ εξήγαγε περίπου το ήμισυ των εμβολίων που παράγονται στην Ευρώπη σε άλλες χώρες του κόσμου, όπως... 

Διαβάστε περισσοτερα

Europe Direct: Νέες απλουστευμένες ενεργειακές ετικέτες της ΕΕ για τα προϊόντα φωτισμού από την 1η Σεπτεμβρίου

Από την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021, σε όλα τα φυσικά και τα διαδικτυακά καταστήματα θα ισχύει μια εντελώς καινούρια έκδοση της ευρέως αναγνωρισμένης από τους ευρωπαίους πολίτες ενεργειακής ετικέτας για τους ηλεκτρικούς λαμπτήρες και τα άλλα προϊόντα φωτισμού, βοηθώντας τους καταναλωτές να μειώσουν τους... 

Διαβάστε περισσοτερα

Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων: Ως τα τέλη του 2022 αναμένεται να έχει τεθεί σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και αδειοδότησης ταξιδιού

Από τις 3 Σεπτεμβρίου 2021, άρχισαν να ισχύουν οι κανόνες που διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) με τα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τη θέση του ETIAS σε λειτουργία ως τα τέλη του 2022. Αφού... 

Διαβάστε περισσοτερα

Διασφάλιση Ομαλών Αεροπορικών ταξιδιών κατά τον έλεγχο των ψηφιακών πιστοποιητικών Covid της ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για τα Κράτη Μέλη

Μετά τη δρομολόγηση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ την 1 η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με τους καλύτερους τρόπους ελέγχου των εν λόγω πιστοποιητικών πριν από το ταξίδι, εξασφαλίζοντας την ομαλότερη δυνατή εμπειρία τόσο για τους... 

Διαβάστε περισσοτερα

Φορολογία: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα κατά της ΚΥΠΡΟΥ λόγω μη συμμόρφωσής της με τους ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ για τις κατοικίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, επειδή δεν εφαρμόζει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ για τις κατοικίες που αγοράζονται ή κατασκευάζονται στην Κύπρο. Η Κύπρος επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ ύψους 5 % για τα πρώτα 200 m2 των κατοικιών που... 

Διαβάστε περισσοτερα

Παρουσιάστηκε στη Λάρνακα η έναρξη του συγχρηματοδοτούμενου Έργου Europe Direct Larnaca για την πενταετία 2021 – 2025

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021, στον Πολυχώρο Δημιουργικότητας και Πολιτισμού (πρώην Λέσχη Λάρνακας) η εκδήλωση έναρξης της νέας πενταετίας του συγχρηματοδοτούμενου Έργου EUROPE DIRECT Larnaca για την πενταετία 2021 – 2025. Από την 1η Μαΐου 2021, άρχισαν να λειτουργούν 424 κέντρα EUROPE DIRECT νέας γενιάς σε όλη την... 

Διαβάστε περισσοτερα

Λάρνακα: Διαδικτυακή συζήτηση από το Europe Direct Larnaca

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει μαζικές επενδύσεις για την υποστήριξη των ατόμων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κρίση του κορονοϊού. Μάθετε όλες τις λεπτομέρειες και υποβάλετε τα ερωτήματα σας την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 το... 

Διαβάστε περισσοτερα

Europe Direct Λάρνακας: Διαδικτυακή Παρουσίαση των Σχεδίων Χορηγιών

Το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σας προσκαλούν στη διαδικτυακή ενημερωτική παρουσίαση των δύο νέων Σχεδίων Χορηγιών 1.     «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» 2.     «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του... 

Διαβάστε περισσοτερα

X
Translate »