Υγεία

“Η Ευρώπη κατά του καρκίνου”

“Το 2020, περισσότερες από 550.000 γυναίκες πέθαναν από καρκίνο και πάνω από 1,2 εκατομμύρια γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο στην ΕΕ. Οι καρκίνοι που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες παρουσιάζουν ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την παγκόσμια ισότητα στον τομέα της υγείας”.

 

Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου: «Όταν, πριν από ένα χρόνο, εγκαινιάσαμε το σχέδιο “Η Ευρώπη κατά του καρκίνου”, δεσμευθήκαμε να διαθέσουμε σημαντικούς πόρους για την αντιμετώπιση των ανησυχητικών ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι όσον αφορά την πρόσβαση στην πρόληψη, τη θεραπεία και την περίθαλψη σε ολόκληρη την ΕΕ. Μόνο το 2020, περισσότερες από 550.000 γυναίκες πέθαναν από καρκίνο και πάνω από 1,2 εκατομμύρια γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο στην ΕΕ. Οι καρκίνοι που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες παρουσιάζουν ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την παγκόσμια ισότητα στον τομέα της υγείας. Με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι πάντες θα έχουν ισότιμη πρόσβαση στην περίθαλψη, ανεξάρτητα από το φύλο και τον τόπο διαμονής τους. Το σχέδιο μας για την καταπολέμηση του καρκίνου είναι ο ευρωπαϊκός χάρτης πορείας που κάνει τη διαφορά στη ζωή των καρκινοπαθών και των συγγενών τους.»

 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα παιδιά, μέσω της ανάληψης της πρωτοβουλίας «Βοήθεια στα παιδιά με καρκίνο» ώστε να εξασφαλιστεί ότι διαθέτουν πρόσβαση σε ταχεία και βέλτιστη διάγνωση, θεραπεία και περίθαλψη. Τέλος, το 2021 θα δημιουργηθεί ένα μητρώο ανισότητας όσον αφορά τον καρκίνο ώστε να εντοπίζονται τάσεις, διαφορές και ανισότητες που παρατηρούνται μεταξύ κρατών μελών και περιοχών.

 

Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου (europa.eu)

 

Σχετικά νέα

X
Translate »