Έχουμε θέμα

Ανακοίνωση Δήμου Λάρνακας για περιοχή “Παμπούλα”

Η βιομηχανική περιοχή, «Παμπούλας» που βρίσκεται παρόδια της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, είναι ένα από τα θέματα που απασχολεί διαχρονικά το νυν Δημοτικό Συμβούλιο.

Η εν λόγω βιομηχανική περιοχή εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα οχλήριας σε βαθμό που αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Ο Δήμος Λάρνακας πέραν της αποκοπής χόρτων και αγρίας βλάστησης και τον καθαρισμό του παράπλευρου καναλιού τουλάχιστο 3 φορές το χρόνο, με δική του πρωτοβουλία προβαίνει σε συχνές ενέργειες καθαρισμού και απομάκρυνσης σκουπιδιών και άλλων αντικείμενων.

Σημειώνεται ότι, πέραν των πιο πάνω ενεργειών, ο Δήμος Λάρνακας προχώρησε στην κατεδάφιση 3 στο σύνολο εγκαταλειμμένων παραπηγμάτων τα οποία θεωρήθηκαν επικίνδυνα. Για ακόμα 3 τα οποία έχει εγκαταλείψει ο ιδιοκτήτης του, τα οποία συχνά γίνονται εστία βανδαλισμών και εμπρησμών, ο Δήμος Λάρνακας έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας εγγραφών προσφορών για κατεδάφιση τους, η οποία ολοκληρώνεται σε περίπου ένα μήνα. Επίσης, βρίσκεται στη διαδικασία ετοιμασία εγγράφων προσφορών για αφαίρεση των πατωμάτων των οικοδομών που έχουν ήδη κατεδαφιστεί.

Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει επισημάνει πολλές φορές στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας την απαράδεκτη κατάσταση της περιοχής, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα, έχει προβεί και σε εισηγήσεις για αξιοποίηση της περιοχής όπως τη δημιουργία και μεταφορά μέρους του ταχυδρομείου Λάρνακας ή ακόμα και τη δημιουργία του Μουσείου Ενάλιας Αρχαιολογίας κάτι για το οποίο αναμένεται ξεκάθαρη απάντηση από τα αρμόδια Υπουργεία.

   

Σχετικά νέα

X
Translate »