Γενικά

Μειώνονται σταδιακά οι λήπτες του ΕΕΕ

Πόσα στοιχίζει στο κράτος το ΕΕΕ

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

Στα 220 εκ. ευρώ ετησίως είναι ο προϋπολογισμός για το ΕΕΕ και ο οποίος περιλαμβάνει όλο το φάσμα των δικαιούχων την ώρα που μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί 110 χιλιάδες αιτήσεις εκ των οποίων οι 13 χιλιάδες είναι επαναλαμβανόμενες και αφορούν στις ίδιες οικογενειακές μονάδες.

Oι δικαιούχοι του ΕΕΕ ακολουθούν πτωτική πορεία από το 2017 και έπειτα αφού τη συγκεκριμένη χρονιά ανέρχονταν σε 27,5 χιλιάδες οικογένειες ενώ μέχρι το τέλος του 2018 ανέρχονταν στις 25 χιλιάδες.  Το 2019 οι οικογένειες που λαμβάνουν ΕΕΕ ανέρχονται στις 24 χιλιάδες.

 

Από το σύνολο των δικαιούχων, τουλάχιστον τα 3/4 αφορούν πρόσωπα για τα οποία δεν γίνονται ενέργειες για εξεύρεση δουλειάς διότι πρόκειται για άτομαμε αναπηρία, σε άτομα που είναι ανίκανοι προς εργασία  (οι οποίοι παραπέμπονται σε ιατροσυμβούλιο) σε συνταξιούχους και σε ανήλικους.

Αναφορικά με το υπόλοιπο ¼,  γίνονται προσπάθειες για ενεργοποίηση τους στην αγορά εργασίας με συγκεκριμένες ενέργειες από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συγκεκριμένα, παραπέμπονται σε θέσεις εργασίας μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ενώ έχουν ήδη προσληφθεί 30 νέοι σύμβουλοι εργασίας οι οποίοι με εξατομικευμένη προσέγγιση προσπαθούν να παραπέμψουν τους λήπτες ΕΕΕ σε εργασία κάτι που ενισχύεται και λόγω της βελτίωσης της οικονομίας και του ανοίγματος νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 6 επιθυμητά επαγγέλματα ενώ σήμερα λόγω των πολλών θέσεων εργασίας που ανοίγουν γίνεται πιο εύκολη η παραπομπή των ανέργων για εργασιακή απασχόληση.

Την ίδια στιγμή, «τρέχουν» από το Υπουργείο Εργασίας και Σχέδια κατάρτισης αλλά και Σχέδια Κοινωφελούς εργασίας.

Πρόκειται για σχέδια που εκπονούνται από το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με την ΑνΑΔ  και τα οποία υλοποιούνται στον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό τομέα, στον τομέα των πωλήσεων ενώ υπάρχει  και σχέδιο τοποθέτησης δικαιούχων ΕΕΕ για απόκτηση εργασιακής πείρας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα.  Επιπλέον, σε ισχύ βρίσκεται και Σχέδιο παροχήςκινήτρων για δικαιούχους ΕΕΕ σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε συνεργασία με την ΥΔΕΠ υλοποιείται το σχέδιο παροχής κοινωφελούς εργασίας από δικαιούχους ΕΕΕ σε οργανισμούς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Στόχος δεν είναι άλλος από το να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός στα επιδόματα και να δοθεί η ευκαιρία σε μακροχρόνια ανέργους να ενεργοποιηθούν ξανά στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, ένα άτομο το οποίο είναι άνεργο μπορεί να έχει ελλείψεις σε δεξιότητες οι οποίες του παρέχονται μέσα από αυτά τα προγράμματα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα άτομα που συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα λαμβάνουν πέρα από το μηνιαίο επίδομα τους και επίδομα μεταφορικών για να μπορούν να πηγαίνουν στο χώρο κατάρτισης.

Με αυτόν τον τρόπο μάλιστα, αντιμετωπίζεται έμμεσα και η αδήλωτη εργασία αφού ένας δικαιούχος λόγω της κατάρτισης και των ωρών που ασχολείται με αυτή δεν μπορεί να απασχολείται και σε άλλη δουλειά.

 

Home

Σχετικά νέα

X
Translate »