Γενικά

Αποζημίωση €4.220.000 σε ιδιοκτήτρια ακινήτου για απαλλοτρίωση στη Λάρνακα

Πηγή: sigmalive.com


Πόρτα και από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο Κύπρου στην Κυπριακή Δημοκρατία αφού με απόφαση του αναγκάζεται πλέον η Κυπριακή Δημοκρατία να αποζημιώσει την ιδιοκτήτρια ακινήτου στη Λάρνακα έκτασης 107.898 τ.μ. που απαλλοτρίωσε το 2002 για την Διαχείριση της Αλυκής Λάρνακας με το ποσό της αξίας του ακινήτου πλέον τόκους €4.220.000.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο ανέφερε στην απόφαση του ότι «το Πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε πως η επίδικη ανάκληση «αποσκοπούσε, σαφώς, αποκλειστικά και μόνο στην καταστρατήγηση της δικαστικής διαδικασίας Παραπομπής για την επιδίκαση αποζημίωσης στην ιδιοκτήτρια του τεμαχίου αιτήτρια και κανέναν άλλο σκοπό είχε και, ως εκ τούτου, συνιστά κατάχρηση εξουσίας». Αποφάσισε, επίσης, ότι «… έγινε αποκλειστικά για το οικονομικό συμφέρον της απαλλοτριούσας αρχής και ενάντια στις αρχές της χρηστής διοίκησης και καλής πίστης…»».

Ανέφερε επίσης ότι «στην κρινόμενη περίπτωση, το Εφετείο, αφού κατέγραψε τα συμπεράσματα του, έκρινε πως «εν προκειμένω, υπό τα περιστατικά της περίπτωσης Περατικού διαπιστώνεται καταχρηστική συμπεριφορά της διοίκησης…». Έλαβε υπόψη το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα των δώδεκα ετών από τη δημοσίευση του διατάγματος απαλλοτρίωσης, την αντίθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος για την ανάκληση και ότι ο λόγος που οδηγήθηκε η Διοίκηση στην ανάκληση του Διατάγματος Απαλλοτρίωσης ήταν το οικονομικό όφελος της απαλλοτριούσας αρχής, ήτοι η μη καταβολή του ποσού που διεκδικούσε η Καθ’ ης η Αίτηση»

Την υπόθεση για την ιδιοκτήτρια χειρίστηκε το δικηγορικό γραφείο ΔΕΙΛΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

Ο κ. Δειλινός ανέφερε ότι δεν γίνεται το Κράτος να προσπαθεί να εκπληρώσει τις διεθνείς του υποχρεώσεις χωρίς να καταβάλει τις δίκαιες αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες που επηρεάζεται η ακίνητη τους ιδιοκτησία.

Σχετικά νέα

X
Translate »