Γενικά

Η πρωτοβουλία της ΕΕ για ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για όλους

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει σημαντικά τις προσπάθειες της να μπορούν οι εργαζόμενοι – άνδρες και γυναίκες- να εξισορροπούν την εργασία τους. Οι ευθύνες φροντίδας στην ΕΕ εξακολουθούν να κατανέμονται με άνισο τρόπο μεταξύ των γυναικών και των ανδρών, με αποτέλεσμα οι γυναίκες σε ηλικία απασχόλησης να έχουν κατά 18% λιγότερες πιθανότητες να απασχοληθούν σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε σύγκριση με τους άνδρες.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

Η ανισότητα αυτή κοστίζει στην ΕΕ 370 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και δυσχεραίνει την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Με τη νέα πρωτοβουλία, προωθείται η ισότιμη κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ των γυναικών και των ανδρών, παρέχοντας ταυτόχρονα σημαντικά οφέλη και στους εργοδότες.

Για παράδειγμα, η παροχή επιτόπιων υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά των εργαζομένων του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην Πράγα, έδωσε τη δυνατότητα στους γονείς να επιστρέψουν στην εργασία τους και συνέβαλε στη μείωση του ελλείμματος προσωπικού, ιδίως όσον αφορούσε τα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού. Με τη πρωτοβουλία της ΕΕ, μειώθηκαν οι απουσίες από την εργασία και το κόστος αντικατάστασης προσωπικού, βελτιώθηκε η παραγωγικότητα, τα κίνητρα και η εξέλιξη της σταδιοδρομίας των εργαζομένων και πολλά άλλα.

Πηγή: Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας

 

Σχετικά νέα

X
Translate »