Εκπαίδευση

Τεχνολογίες Εκτεταμένης (Εικονικής & Επαυξημένης) Πραγματικότητας στο μάθημα της Βιολογίας στο Γυμνάσιο Δροσιάς στη Λάρνακας

Η εισαγωγή νέων ψηφιακών τεχνολογιών στα σχολεία και ιδιαίτερα στον κλάδο των φυσικών επιστημών, αποτελεί όχι απλά μία σύγχρονη τάση αλλά αδήριτη ανάγκη για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.

Η αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών στη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας ενισχύει με έναν διαδραστικό και πολυμεσικό τρόπο την κατανόηση εννοιών, καθώς και την καλλιέργεια και ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων κατά τη μαθησιακή διαδικασία, βελτιώνοντας έτσι τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Σε αυτό το πλαίσιο διεξάχθηκε με επιτυχία, στις 03/05/23 στο Γυμνάσιο Δροσιάς Λάρνακας, μάθημα Βιολογίας (στην αίθουσα Βιολογίας), σε μαθητές/μαθήτριες Β΄ Τάξης, με θέμα τη δομή και λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος, με την ενσωμάτωση και αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών και συστημάτων Εκτεταμένης Πραγματικότητας  (Εικονικής – Virtual Reality & Επαυξημένης – Augmented Reality).

Η προσπάθεια αυτή είναι η δεύτερη κατά σειρά στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας, αφού η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 21/12/22, στο Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου.

Το μάθημα διεξάχθηκε με πρωτοβουλία και σε συνεργασία με την Επιθεώρηση Βιολογίας.  Για την οργάνωση, προετοιμασία και διδασκαλία των μαθημάτων εργάστηκαν  οι καθηγητές Βιολογίας Γιώργος Λάζος, Μαρία Ευθυμίου και Παύλος Καζάκος, με τη συνεργασία, υποστήριξη και καθοδήγηση του Καθηγητή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δρος Χρίστου Ρουσιά.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί  σχετική επιμόρφωση των καθηγητών από τον Δρα Ρουσιά, ο οποίος παρείχε και τον σχετικό αναγκαίο εξοπλισμό (που διαθέτει το Ψηφιακά Υποστηριζόμενο Περιβάλλον Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).

Το μάθημα παρακολούθησαν η Επιθεωρήτρια Βιολογίας Μέσης Εκπαίδευσης Δρ Παναγιώτα Μυλωνά, μέλη της Διεύθυνσης του Γυμνασίου μας και ομάδα καθηγητών και καθηγητριών  Βιολογίας από σχολεία διαφόρων επαρχιών.

Μέσα από τη συζήτηση και τη γραπτή ανατροφοδότηση που ακολούθησε στο τέλος του μαθήματος στις οποίες συμμετείχαν οι μαθητές/μαθήτριες και οι καθηγητές/καθηγήτριες, έγινε εμφανές ότι η αξιοποίηση των εν λόγω προηγμένων τεχνολογιών συνέβαλε στη καλύτερη  κατανόηση της δομής και της λειτουργίας των οργάνων και των οργανικών συστημάτων του ανθρώπινου σώματος.

Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα στους/στις μαθητές/μαθήτριες να αλληλεπιδράσουν πολυαισθητηριακά με τις δομές που μελέτησαν, εμπλέκοντάς τους σε έναν διαφορετικό και εμβυθιστικό (immersive) τρόπο στη διαδικασία της μάθησης.

Το Γυμνάσιο Δροσιάς θα επιδιώξει τη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας  με την Επιθεώρηση Βιολογίας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και τον Δρα Ρουσιά, οι οποίοι στηρίζουν το συλλογικό αυτό έργο, και κατά την επόμενη σχολική χρονιά.

Ο στόχος είναι η επέκταση της αξιοποίησης των προηγμένων αυτών ψηφιακών τεχνολογιών τόσο στο μάθημα της Βιολογίας, όσο και σε περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών και μαθητριών μας.

Σχετικά νέα

X
Translate »