Περιβάλλον

Τα αντιπλημμυρικά προστάτευσαν πυρόπληκτες κοινότητες

Πηγή: philenews.com

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων και ιδιαίτερα των βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, έγινε, από αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, επιτόπου παρατήρηση των αντιπλημμυρικών έργων στις πυρόπληκτες περιοχές της ορεινής Λεμεσού και Λάρνακας και αξιολογήθηκε η λειτουργία των έργων στις ιδιαίτερα αυξημένες ροές που παρατηρήθηκαν στην περιοχή.

Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώθηκε ότι μεγάλοι όγκοι νερού, φερτών υλικών, λάσπης και στάχτης, συγκρατήθηκαν από τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν κατασκευαστεί στην περιοχή, αμέσως μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Τα έργα έχουν ανταποκριθεί εξαιρετικά, επιτελώντας τους στόχους της κατασκευής τους που είναι, ανάμεσα σε άλλα,  η αύξηση της προστασίας των κατάντη περιοχών και ο περιορισμός της στερεομεταφοράς σε γεφύρια, περιορίζοντας το φράξιμο τους.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Γεωργίας είχε εξαρχής θέσει ως προτεραιότητα τη μείωση των πιθανών επαγόμενων κινδύνων που δύναται να εκδηλωθούν αμέσως μετά από μια πυρκαγιά, όπως είναι ο πλημμυρικός κίνδυνος, ο κίνδυνος έντονης διάβρωσης και ο κίνδυνος κατολισθήσεων. Ως εκ τούτου, με την καθοδήγηση ομάδας ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Αθηνών, προγραμματίστηκαν και έγιναν, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, στοχευμένα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, όπως: αναχώματα με συρματοκιβώτια σε 10 σημεία για την επαρχία Λεμεσού και 16 σημεία για την επαρχία Λάρνακας (ήπιας παρέμβασης έργα, κατασκευασμένα από υλικά συμβατά με το ευρύτερο περιβάλλον, που βοηθούν στον περιορισμό της ροής και της ταχύτητας του νερού και προάγουν τη συγκράτηση φερτών εντός της κοίτης των υδατορεμάτων), αποφράξεις γεφυριών, αποκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της περιοχής, καθαρισμοί συμβολών του οδικού δικτύου με υδατορέματα και άλλες παρεμβάσεις σε περιοχές του οδικού δικτύου.

Το υπουργείο Γεωργίας βρίσκεται σε εγρήγορση, έτσι ώστε με το πέρας των έντονων καιρικών φαινομένων και τη μείωση της ροής στα υδατορέματα, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, τα έργα αυτά να επαναξιολογηθούν και να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις, όπου αυτό απαιτηθεί, ώστε να συνεχίσουν να είναι αποτελεσματικά και λειτουργήσιμα σε επόμενες έντονες πλημμυρικές απορροές.

Σχετικά νέα

X
Translate »