CoronaVirus

Στοπ από Λοϊζίδου για αναφώνηση ονομάτων στους εμβολιασμούς

Πηγή: offsite.com.cy
Η Επίτροπος Προσωπικών Δεδομένων ανέλυσε το Digital Green Pass / Τι κρίνει την επιβολή κυρώσεων σε σχέση με το Safe Pass

Διοικητικά πρόστιμα μπορεί να επιβάλλει η Επίτροπος  Προσωπικών Δεδομένων Ειρήνη Λοϊζίδου – Νικολαϊδου εφόσον διαπιστώσει παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων από πολίτες ή υπεύθυνους χώρων συναθροίσεων κατά την εφαρμογή του Safe Pass. Η ιδια η Επίτροπος μίλησε στην Offsite και εξήγησε τη φιλοσοφία του νέου αυτού μοντέλου. Ανέλυσε πλήρως το ευρωπαϊκό Digital Green Pass (μετά την 1η Ιουνίου). Αποκάλυψε εάν προέκυψε παραβίαση προσωπικών δεδομένων κατά τους εμβολιασμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη και τι θα γίνει με το επανάνοιγμα των γηπέδων με το Safe Pass και την κάρτα φιλάθλου.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης της κα Ειρήνης Λοϊζίδου – Νικολαϊδου στην Offsite είναι:

Eρ: Μετά τη χαλάρωση των μέτρων οι πολίτες έχουν πολλές απορίες για το Safe – Pass.Εξηγήστε τη φιλοσοφία του.

«Αν και διαφαίνεται  ότι εν λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή δεν θα ενεργοποιηθεί (το Υφυπουργείο Καινοτομίας δεν θα προχωρήσει σε ηλεκτρονική μορφή)  είναι ευθύνη του κάθε υπεύθυνου επεξεργασίας στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνου και της ενδεδειγμένης διαβούλευσης που πρέπει να γίνει με το Γραφείο μου να  λύσει αυτές τις  απορίες. Εξάλλου, στην ιστοσελίδα του Γραφείου μου υπάρχουν απαντήσεις σε  18 διάφορα ερωτήματα που απασχολούν το κοινό».

«Αρμοδιότητά μου η διασφάλιση προσωπικών δεδομένων»

Ερ. Ποιος ο ρόλος του Γραφείου της Επιτρόπου, σε σχέση με τη συνταγματικότητα των Διαταγμάτων;

«Η εξέταση της συνταγματικότητας των Διαταγμάτων δεν αφορά στο Γραφείο μου. Οι αρμοδιότητές μου περιορίζονται να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συνεπάγεται ένα Διάταγμα, είναι ανάλογη του επιδιωκόμενου σκοπού και σύμφωνη με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων».

 

 

Έτσι λειτουργεί το Green Pass

Ερ.: Ποιες είναι οι διαφορές του κυπριακού safe – pass με το σύστημα που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή ´Ενωση – Πότε θα υπάρξουν εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

«Δεν υπάρχει κυπριακό σύστημα για να το συγκρίνουμε. To Digital Green Pass που θα προβλέπεται από ευρωπαϊκό κανονισμό συζητείται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να υιοθετηθεί τον Ιούνιο. To Green Pass θα επιτρέπει τη διακίνηση των πολιτών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα δημιουργεί θέματα διακρίσεων και θα εξυπηρετεί την αρχή της αναλογικότητας στο επίπεδο της ελάχιστης προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτής της εφαρμογής δεν υπάρχει κεντρική βάση δεδομένων, αλλά το κράτος – μέλος θα την θέσει σε λειτουργία με βάση τις υποδομές που θα υποδειχθούν από την Ε.Ε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσωπικών Δεδομένων στο οποίο συμμετέχει και το Γραφείο μας έδωσε κοινή θετική γνώμη με τον Ευρωπαίο επόπτη υπό προϋποθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

 

 

Ερ.:Σε περίπτωση που υπάρξουν παραβάσεις προσωπικών δεδομένων από πολίτες ή υπεύθυνους χώρων συναθροίσεων με ποιον τρόπο θα ενεργήσετε; Μπορούν να επιβληθούν ποινές;

«Σε κάθε περίπτωση που διερευνάται παραβίαση προσωπικών δεδομένων υπάρχει η περίπτωση επιβολής διοικητικών κυρώσεων, μεταξύ των οποίων και διοικητικό πρόστιμο. Όπως έχω αναφέρει πολλές φορές δεν είναι στόχος για το Γραφείο μας να επιβάλλει κυρώσεις, αλλά να κατευθύνει και να καθοδηγεί σε μια προσπάθεια ορθής κουλτούρας προστασίας προσωπικών δεδομένων»

«Διασφαλίζεται η δημόσια υγεία»

 

 

Ερ.:Πώς θα ελεγχθεί η διασπορά του ιού στους χώρους εργασίας όταν με οδηγία σας απαγορεύεται όσοι κάνουν τεστ να κοινοποιούν στον εργοδότη το αποτέλεσμα τους;

Kαταρχήν να διευκρινίσω ότι οι οποιεσδήποτε απαγορεύσεις και υποχρεώσεις προκύπτουν από τα Διατάγματα και όχι από τις οδηγίες του Γραφείου μου. Η υποχρέωση των εργοδοτών δυνάμει διαταγμάτων είναι να διασφαλίζουν ότι το συγκεκριμένο ποσοστό εργοδοτουμένων κατέχουν ένα από τα τέσσερα αποδεικτικά / πιστοποιητικά. Πέραν τούτου, δικαίωμα και δυνατότητα δυνάμει της οικείας νομοθεσίας να γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος έχει  εξουσιοδοτημένο άτομο της κάθε υπηρεσίας και τμήματος με αυτό το αναλογικό μέτρο. Θεωρώ ότι επιτυγχάνεται η υποχρέωση του εργοδότη  να διαφυλάξει το γενικό καλό και τη δημόσια υγεία. Παράλληλα, την ίδια ώρα ο εργαζόμενος δεν υπόκειται σε υπερβολικό έλεγχο σε σχέση με αυτό που απαιτείται».

Ερ. : Παρατηρήσατε παραβίαση προσωπικών δεδομένων στη διαδικασία εμβολιασμών»;

«Παρατηρήθηκε αναφώνηση των ονομάτων πολιτών σε κάποια εμβολιαστικά κέντρα και έγιναν αντίστοιχα παράπονα από πολίτες. Το Υπουργείο Υγείας με παρέμβασή μας συμμορφώθηκε εφαρμόζοντας άλλες πρακτικές που κρίθηκαν λιγότερο παρεμβατικές. Δηλαδή με την αναφώνηση των τελευταίων ψηφίων της ταυτότητας ή με τη χρήση αύξοντα αριθμού».

 

 

Ερ.: Στο ενδεχόμενο να υπάρξει επανάνοιγμα των γηπέδων με περιορισμούς θα εξετάσετε ξανά θέματα κάρτας φιλάθλου, ή το ενδεχόμενο κορωνοπάσου για τα γήπεδα;

«Η κάρτα φιλάθλου και ο έλεγχός της κατά την είσοδο στα γήπεδα από εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να εξυπηρετήσουν και τους δυο στόχους. Αν τεθεί κάτι άλλο ενώπιόν μας θα εξεταστεί αναλόγως».

Σχετικά νέα

X
Translate »