Περιβάλλον

Στόχος η μείωση δημοτικών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ μέχρι 2035, είπε ο Υπουργός Γεωργίας στην Αραδίππου

Στόχος της Κύπρου είναι οι ποσότητες δημοτικών αποβλήτων, που απορρίπτονται στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), να μειωθούν στο 10% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας μέχρι το 2035, από το 70% που είναι σήμερα, ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Πέτρος Ξενοφώντος.

Ο Υπουργός μιλούσε σε συνέντευξη Τύπου για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και στην έναρξη της υλοποίησης του Συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» στον Δήμο Αραδίππου και στις Κοινότητες Κελλιών και Τρούλλων, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Ιστορικό Λαογραφικό Αρχείο του Δήμου Αραδίππου.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Ξενοφώντος ανέφερε ότι «η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου Έργου για τη διαχείριση αποβλήτων LIFE IP CYzero WASTE. Το Έργο «Έξυπνη Παρακολούθηση και Αποτελεσματική Μείωση Αποβλήτων στην Κύπρο» θα συμβάλει μέχρι το 2029 στην υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στο Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2022-2028 και στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Αποβλήτων 2023-2029».

Πρόσθεσε ότι «σήμερα στην Κύπρο τα οργανικά απόβλητα, τα απόβλητα τροφίμων και τα απόβλητα κήπων και πάρκων, αντιπροσωπεύουν το 42% περίπου των μεικτών δημοτικών αποβλήτων. Ανάμεσα στα μέτρα διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, είναι η εφαρμογή χωριστής συλλογής των οργανικών αποβλήτων, η εγκατάσταση κοινοτικών και οικιακών κομποστοποιητών, η συλλογή πράσινων αποβλήτων στα πράσινα σημεία και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένες μονάδες για επεξεργασία, η αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής της ΟΕΔΑ Κόσιης ή/και δημιουργία πρόσθετης υποδομής στην ΟΕΔΑ για την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά».

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, συνέχισε «ως Συντονιστής του Έργου αυτού, σε συνεργασία με 18 στρατηγικούς εταίρους, στοχεύει στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων. Οι δράσεις αυτές θα υποστηρίξουν, θα ενισχύσουν και θα μεγιστοποιήσουν την εφαρμογή της ιεράρχησης διαχείρισης των αποβλήτων και τη χωριστή συλλογή των ρευμάτων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των οργανικών αποβλήτων, με έμφαση στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και τη χωριστή διαλογή τους, καθώς και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτροπή των αποβλήτων από τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) στην Κύπρο».

Σύμφωνα με τον Υπουργό «η εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ κατατάσσεται ως υψηλή προτεραιότητα τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αποδοτικότητα των πόρων και την κυκλική οικονομία. Συμβάλλει παράλληλα και στην εκπλήρωση άλλων στόχων, όπως η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου» είπε και πρόσθεσε ότι «σήμερα οι ποσότητες δημοτικών αποβλήτων που απορρίπτονται στους χώρους υγειονομικής ταφής φθάνει το 70% περίπου, ενώ ο στόχος της Κύπρου είναι η μείωσή τους στο 10% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας μέχρι το 2035».

Αναφερόμενος στη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων στον Δήμο Αραδίππου και στις Κοινότητες Κελλιών και Τρούλλων, οι οποίες σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα ενσωματωθούν στον Δήμο Αραδίππου, είπε πως αυτή «αποτελεί μία σημαντική δράση του Έργου LIFE IP CYzero WASTE. Η δράση αυτή θα προετοιμάσει κατάλληλα τον νεοσύστατο Δήμο Αραδίππου ώστε να έχει την πλήρη αρμοδιότητα για τη διαχείριση των αστικών του αποβλήτων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς για τη Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι προνοούν την υποχρεωτική εφαρμογή συστημάτων διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής των δημοτικών αποβλήτων καθώς και του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» έως την 31η Ιουνίου 2024».

Ο Δήμος Αραδίππου και οι Κοινότητες Κελλιών και Τρούλλων, είπε ο Υπουργός «θα εφαρμόσουν πρώτοι, πιλοτικά το πρόγραμμα χωριστής διαλογής βιοαποβλήτων στην Κύπρο. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η εκτροπή 2.700 τόνων προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων ετησίως από τα ΧΥΤΑ στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων της Κόσιης, για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (λιπάσματος) υψηλής προστιθέμενης αξίας, έτοιμο για χρήση από τους γεωργούς ή σε χώρους πρασίνου».

Ταυτόχρονα ανέφερε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αλλά και ο ίδιος προσωπικά θα είναι δίπλα στον Δήμο και στις δύο Κοινότητες «θα παρακολουθούμε στενά και συστηματικά την εξέλιξη του πιλοτικού αυτού προγράμματος», ενώ διαβεβαίωσε πως «θα έχουν την απαιτούμενη στήριξη, προκειμένου ο στόχος της χωριστής συλλογής των οργανικών αποβλήτων να επιτευχθεί με 155 χιλιάδες τόνους έως το 2025 και 160 χιλιάδες τόνους έως το 2030».

Ο Υπουργός Γεωργίας εξέφρασε επίσης αισιοδοξία ότι «η συνεργασία και ο ζήλος που επιδεικνύουν ο Δήμος Αραδίππου και οι Κοινότητες Κελιών και Τρούλλων, θα αποτελέσουν στοιχειώδη συστατικά στην εξέλιξη του Έργου, όπως και του χειρισμού των στόχων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε μέχρι τις 31 η Δεκεμβρίου 2023 να επιτύχουμε τη χωριστή συλλογή ή ανακύκλωση στην πηγή των οργανικών αποβλήτων».

Στο δικό του χαιρετισμό ο Δήμαρχος Αραδίππου Ευάγγελος Ευαγγελίδης ανέφερε ότι «ο Δήμος έθεσε εδώ και αρκετά χρόνια στις προτεραιότητες του, την υιοθέτηση πολιτικών για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη. Με τη δημιουργία νέων υποδομών, την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, τη δημιουργία σημαντικών εσόδων που θα τους επιτρέψουν να ενισχύσουν το ήδη υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τον πολίτη, μπορούν να βγουν πολλαπλά κερδισμένοι» είπε.

Ο Δήμος Αραδίππου, συνέχισε «πρωτοπορεί για μια ακόμα φορά, καθώς είναι ο πρώτος Δήμος σε όλη την Κύπρο, που υιοθετεί το συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο έχει ως στόχο το μηδενισμό των σκυβάλων. Μέσα από τη διαδικασία διαχωρισμού των οικιακών αποβλήτων σε ανακυκλώσιμα, οργανικά και επαναχρησιμοποιούμενα, θα ωφεληθούν τόσο οι άνθρωποι όσο και το περιβάλλον που, εδώ και δεκαετίες έχει υποστεί τρομακτική επιβάρυνση, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οργανικά απόβλητα ξεπερνούν το 40% του συνολικού βάρους των οικιακών αποβλήτων».

Ταυτόχρονα εξέφρασε ευχαριστίες «στους Κοινοτάρχες Κελλιών και Τρούλλων για την συνεργασία και το κοινό όραμα να κάνουμε την περιοχή μας πρότυπο περιβαλλοντικά υπεύθυνης διαχείρισης οικιακών αποβλήτων. Με τη συμμετοχή και την βοήθεια όλων, μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας ως Δήμος και να αποτελέσουμε για μια ακόμα φορά, ένα φωτεινό παράδειγμα για όλη την Κύπρο» κατέληξε ο Δήμαρχος Αραδίππου.

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα η Μαρία Λοϊζίδου, καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είπε μεταξύ άλλων ότι «στόχος είναι να δώσουμε ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων και να ξεκινήσουμε τον διαχωρισμό στη πηγή των οργανικών και των ανακυκλώσιμων υλικών».

Αναφορικά με τα βιοαπόβλητα είπε ότι «έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό στάδιο. Τα τρόφιμα είναι 40% των απορριμμάτων και άλλο 40% είναι τα ανακυκλώσιμα απόβλητα» είπε και σημείωσε πως «αν στοχεύσουμε να πάρουμε αυτά τα υλικά θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο κέρδος τόσο στο περιβάλλον όσο και στην εξοικονόμηση πόρων».

Εξήγησε ακόμα ότι «για τα βιοαπόβλητα θα δοθεί στους κατοίκους του Δήμου Αραδίππου και των Κοινοτήτων Κελλιά και Τρούλλοι ένας μικρός κάδος χωρητικότητας δέκα λίτρων και μια βιοδιασπώμενη σακούλα, ώστε να συγκεντρώνουν τα τρόφιμα έξω από το σπίτι τους, σε ένα μεγαλύτερο κάδο, τα οποία θα συλλέγει ο Δήμος, δια εργολάβου για μεταφορά τους στη Κόσιη όπου θα παράγεται ένα εδαφοβελτιωτικό, δηλαδή λίπασμα».

Όσον αφορά τα ανακυκλώσιμα υλικά η κα. Λοϊζίδου είπε ότι «ξεκινάμε το πρόγραμμα ΠΟΠ (Πληρώνω Όσο Πετώ) ώστε ο πολίτης να έχει μια προπληρωμένη σακούλα και όλα τα υλικά του να μπαίνουν στην ανακύκλωση. Στόχος είναι ο πολίτης να πληρώνει όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα και να έχει μια δίκαιη κατανομή του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων».

Σχετικά νέα

X
Translate »