Αναπτυξιακά Έργα

Στην ΕΠΑ η δημιουργία της κοινοπραξίας Kition Ocean Holding

Στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού η δημιουργία της κοινοπραξίας Kition Ocean Holding Ltd από τις εταιρείες Prosperity Group CY Ltd και REM International (Cyprus) Ltd με σκοπό την ανάληψη μακροπρόθεσμου αποκλειστικού δικαιώματος για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων, τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας, και την εμπορευματοποίηση ακίνητης ιδιοκτησίας στην περιοχή.

Η ΕΠΑ γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες της ιδιοκτησιακής δομής του σχήματος που ελέγχεται και θα υπογράψει τη Σύμβαση Παραχώρησης με την Kition Ocean Holding Ltd να λειτουργεί ως όχημα ειδικού σκοπού για τη σύναψη της Σύμβασης Παραχώρησης με την Κυπριακή Δημοκρατία. Από τα δύο μέλη της κοινοπραξίας, η Prosperity Group CY Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και μεταξύ άλλων δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή εργασιών ιθύνουσας εταιρείας/ εταιρείας χαρτοφυλακίου (holding company), εταιρείας επενδύσεων και επενδύσεις σε ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο μέσω θυγατρικών εταιρειών (holding of investments).

Η Prosperity Group CY Ltd ανήκει στην εταιρεία Alexandrou Corporate Services Ltd, η οποία είναι αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και η οποία συστάθηκε με σκοπό την ανάληψη ή παροχή «διοικητικών υπηρεσιών». Η REM International (Cyprus) Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι σκοποί για τους οποίους συστάθηκε είναι η λειτουργία της ως ιθύνουσας εταιρείας/ εταιρείας χαρτοφυλακίου (holding company) και, υπό αυτή την ιδιότητα, η κατοχή, εκ μέρους της μητρικής της Eldeman του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Kition. Η Eldeman συστάθηκε με σκοπό τη διαχείριση, τη λειτουργία, την προώθηση επιχειρήσεων και εταιρειών καθώς και τη συμμετοχή σε επενδύσεις μεταξύ άλλων ανάπτυξης γης, καθώς επίσης σε επενδύσεις και ανάπτυξη ακινήτων μεγάλης κλίμακας μικτής χρήσης, μάρκες μόδας Media Channels, αεροπορικές εταιρείες, η μαρίνα της Βενετίας (Venice Beach) στην πολιτεία της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ και το λιμάνι της πόλης του Eilat στο Ισραήλ.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί το Λιμάνι και η Μαρίνα της Λάρνακας. Το Λιμάνι τυγχάνει διαχείρισης από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Το Λιμάνι είναι πολλαπλής χρήσης και εξυπηρετεί όλων των ειδών φορτία από χύμα μέχρι συμβατικά ενώ παρέχει σχετικές λιμενικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων της διατήρησης ασφαλούς θαλάσσιας πρόσβασης στο λιμάνι, πλοήγησης, βοηθημάτων πλοήγησης, ρυμούλκησης, παροχή υπηρεσιών διαχείρισης φορτίων (συμπεριλαμβανομένης της παραλαβής και παράδοσης εμπορευμάτων) και διευκόλυνσης/ διαχείρισης του διαμετακομιστικού εμπορίου, διευκόλυνσης της παροχής από τρίτους απαραιτήτων για τα πλοία υπηρεσιών στο λιμάνι και άλλες υπηρεσίες που αφορούν τη θάλασσα. Η Μαρίνα της Λάρνακας βρίσκεται νότια του Λιμανιού της Λάρνακας και προστατεύεται από μεγάλο νότιο κυματοθραύστη και περιλαμβάνει μια προβλήτα που προέρχεται από την παραλία των Φοινικούδων.

Πηγή: InBusinessNews

Σχετικά νέα

X
Translate »