Επιχειρήσεις

Στην CYFIELD- TETCO J.V η σύμβαση για σχεδιασμό και κατασκευή Τερματικού φύλαξης πετρελαιοειδών στο Βασιλικό

Στην κοινοπραξία CYFIELD- TETCO J.V., για το ποσό των €52,236,000, ανατέθηκε η σύμβαση που αφορά τον σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση του Ιδιόκτητου Τερματικού φύλαξης αποθεμάτων πετρελαιοειδών στο Βασιλικό, όπως ανακοινώθηκε κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ), που έγινε τη Δευτέρα, στην παρουσία της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσας Πηλείδου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΟΔΑΠ, η απόφαση δεν είναι οριστική, αφού πρέπει να παρέλθει η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, η οποία λήγει τέλη Σεπτεμβρίου, 2022.

Προστίθεται ότι για το εν λόγω έργο ο ΚΟΔΑΠ έχει συνάψει χρηματοδοτική σύμβαση €35 εκατομμυρίων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), έναν από τους εγκυρότερους, ισχυρότερους και πλέον αξιόπιστους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, όπως σημειώνεται, ενώ στις αρχές του τρέχοντος έτους ο ΚΟΔΑΠ έχει αναθέσει τις εργασίες επίβλεψης της κατασκευής στην κοινοπραξία Hill-Asprofos J.V. μετά από διεθνή διαγωνισμό.

Αναφέρεται επίσης ότι το ιδιόκτητο τερματικό του ΚΟΔΑΠ θα ανεγερθεί στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού και θα αποτελείται, στην παρούσα φάση, από επτά δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων συνολικής χωρητικότητας 240.000 κυβικών μέτρων, αγωγούς και αντλιοστάσια, συστήματα πυρασφάλειας και προστασίας, καθώς και κτίριο διοίκησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κύριο μέλημα του ΔΣ του ΚΟΔΑΠ κατά τον σχεδιασμό του έργου ήταν η σε βάθος χρόνου βελτίωση του επιπέδου ενεργειακής επάρκειας με τον πλέον αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο, η βελτιστοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών και η αξιοποίηση των διαθέσιμων γεωστρατηγικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

Αναφέρεται πως σύμφωνα με τις σχετικές αξιολογήσεις, η ανέγερση ιδιόκτητου τερματικού αποθήκευσης παρουσιάζει σημαντική καθαρή παρούσα αξία (NPV) και συνεπώς αναμενόμενο οικονομικό όφελος για τον τόπο, ενώ προσφέρει σημαντικά μη-ποσοτικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα.

Πέραν των πιο πάνω πλεονεκτημάτων, όπως προστίθεται, η μακροχρόνια διασφάλιση ιδιόκτητου εγχώριου αποθηκευτικού χώρου θα επιτρέψει στον ΚΟΔΑΠ να επικεντρωθεί απρόσκοπτα στην υλοποίηση του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας της χώρας.

Εξάλλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά την ομιλία του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, ο απερχόμενος Πρόεδρος του ΚΟΔΑΠ Παναγιώτης Μαλέκος έκανε αναφορά στις σημαντικότερες εξελίξεις και την πορεία του ΚΟΔΑΠ κατά την εξαετία, όπως είναι η εκπλήρωση της υποχρέωσης του οργανισμού για τήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών ασφαλείας 90 ημερών εισαγωγών, οι επιτυχείς ενέργειες για αγορές αποθεμάτων 58.000 Μετρικών Τόνων κατά την πετρελαϊκή κρίση πανδημίας/OPEC+ το 2020, σε χαμηλές τιμές, με σημαντικό όφελος για τον ΚΟΔΑΠ και τον τόπο, της τάξης των €45 εκατομμυρίων σε πρόσφατες αγοραίες αξίες, η αύξηση των ιδιόκτητων αποθεμάτων του ΚΟΔΑΠ κατά 30% και η μείωση του δανεισμού κατά €54 εκατομμύρια, με ταυτόχρονη διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου ρευστών διαθεσίμων

Αλλές εξελίξεις, όπως είπε, είναι η σημαντική αύξηση της αξίας των ιδιόκτητων αποθεμάτων η οποία, σύμφωνα με τους ελεγμένους λογαριασμούς, από €67 εκατομμύρια, ανήλθε στο τέλος της εξαετίας σε €116 εκατομμύρια, ενώ σε πρόσφατες τιμές αγοράς, η αξία των ιδιόκτητων αποθεμάτων ήταν της τάξης των €250 εκατομμύριων, η σημαντική αύξηση της καθαρής αξίας του Οργανισμού από €31 εκατομμύρια στα €125 εκατομμύρια, σύμφωνα με τους ελεγμένους λογαριασμούς, ενώ σε πρόσφατες τιμές αγοράς υπερβαίνει τα €260 εκατομμύρια και την επιτυχή προώθηση έργων στρατηγικής ενεργειακής υποδομής στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού.

Αναφερόμενος στον ΚΟΔΑΠ, ο απερχόμενος Πρόεδρος είπε ακόμη κατά την ομιλία του ότι παραδίδεται σήμερα “ένας εύρωστος Οργανισμός, καλά τοποθετημένος, ώστε να επιτελεί την βασική του αποστολή με επάρκεια, να συνεισφέρει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην ενεργειακή ασφάλεια του τόπου, να συνεχίσει να εξελίσσεται και να ολοκληρώσει με επιτυχία τα ιδιαίτερα σημαντικά έργα στο Βασιλικό».

Σύμφωνα με τον κ. Μαλέκο, η καθαρή αξία του οργανισμού όπως αυτή παρουσιάζεται στον Ισολογισμό στις 31/12/2021 ανήλθε στα €125 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση €38 εκατομμυρίων  σε σχέση με το 2020.

Ανέφερε επίσης ότι τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του έτους ανέρχονταν στα €17,5 εκατομμύρια, σε σύγκριση με €12,1 εκατομμύρια στις 31/12/2020 και “υπερκαλύπτουν το επίπεδο δανεισμού, το οποίο βρίσκεται στο χαμηλό επίπεδο των €14 εκατομμυρίων”.

Είπε ακόμη ότι ο οργανισμός συνεχίζει να είναι αντιμέτωπος με ψηλό κόστος αποθήκευσης, που ανήλθε στα €10,6 εκ. για το 2021, και το οποίο αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα για το 2022.

«Οι περισσότερες συμφωνίες αποθήκευσης εκπνέουν κατά το 2023, και είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η επάρκεια χώρων μέχρι την ολοκλήρωση του ιδιόκτητου τερματικού, με αποδεκτούς χρηματοοικονομικούς και άλλους όρους, το συντομότερο δυνατό», υπογράμμισε.

Με τη λήξη της Ετήσιας Γενική Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΟΔΑΠ, Παναγιώτης Μαλέκος, ολοκληρώνει δύο τριετείς θητείες και συνεπώς αποχωρεί όπως και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Νέα Πρόεδρος έχει διορισθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 14/9, η Κική Παπαδοπούλου.

Σχετικά νέα

X
Translate »