Εκπαίδευση

Σταθερά τμήματα στα ολοήμερα σχολεία

 Πηγή: philenews.com

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Νέα και σταθερά τμήματα όσον αφορά τον μαθητικό πληθυσμό, κατάλογοι με διάταξη θρανίων και στοιχεία των παιδιών που κάθονται σε αυτά καθώς επίσης και σημάνσεις που αφορούν διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων και δραστηριοτήτων καθώς και τη σίτιση των παιδιών, είναι οι πρόνοιες που έχουν περιληφθεί στο συμπληρωματικό υγειονομικό πρωτόκολλο που διέπει τη λειτουργία των δημόσιων ολοήμερων σχολείων.

Το συμπληρωμένο πρωτόκολλο έχει αναρτηθεί ήδη στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας και επιχειρεί να επιλύσει προβλήματα και κενά που παρουσιάζονταν μέχρι σήμερα σχετικά με τα ολοήμερα σχολεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα, ισχύουν τα όσα περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο για την ασφαλή λειτουργία των Δημοτικών σχολείων. Εκπαιδευτικοί κύκλοι αναφέρουν ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο παρατηρούνται κυρίως πιο λεπτομερείς οδηγίες που αφορούν τις ομάδες παιδιών (ανά πάσα στιγμή πρέπει οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν ποια παιδιά είναι και ήταν που), τη σύσταση προς τα παιδιά όπως φοράνε μάσκα καθώς επίσης και σε θέματα που αφορούν τη σίτισή τους.

Συγκεκριμένα, για τα ολοήμερα προνοείται:

>> Μετά τις 13:05, δημιουργούνται νέα τμήματα με παιδιά σταθερών τάξεων-τμημάτων. Τα παιδιά που θα συνεχίσουν στο ολοήμερο, θα παραμένουν για διάλειμμα σε εξωτερικό χώρο υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικών (με σύσταση για τη χρήση μάσκας για παιδιά), μέχρι οι αίθουσες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν να καθαριστούν και απολυμανθούν όλες τους οι επιφάνειες. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, τα παράθυρα παραμένουν ανοιχτά. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ο εκπαιδευτικός επιτηρεί τα παιδιά και τις σταθερές ομάδες, ώστε να τηρείται το πρωτόκολλο της φυσικής αποστασιοποίησης και της αποφυγής συγχρωτισμού. Οι κατάλογοι των ομάδων των παιδιών είναι σταθεροί και εξ αρχής ο εκπαιδευτικός γνωρίζει ποια παιδιά είναι υπό την επίβλεψή του.

>> Σε όλες τις περιπτώσεις, το σχολείο διατηρεί καταλόγους/πίνακες στους οποίους παρουσιάζεται η διάταξη των θρανίων και τα ονόματα των παιδιών που κάθονται στο κάθε θρανίο. Η διαμόρφωση του χώρου, ο συνεχής αερισμός τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και των διαλειμμάτων, η τήρηση των αποστάσεων, καθώς και των λοιπών μέτρων ακολουθείται σύμφωνα με τις οδηγίες και τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τα Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης.

>> Οι αίθουσες Πολλαπλής Χρήσης χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία μαθημάτων χορού, φυσικής αγωγής, μουσικής/χορωδιών, θεάτρου κ.ά. Τα παιδιά, με σημάνσεις που τοποθετούνται στο πάτωμα, τηρούν αποστάσεις σύμφωνα με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα-οδηγίες που ισχύουν αντίστοιχα για αθλητικούς χώρους, μουσικές σχολές – ωδεία και σχολές χορού. Σε περίπτωση που τα παιδιά πρέπει να καθίσουν ή να ξαπλώσουν στο πάτωμα, θα χρησιμοποιείται ατομικό χαλάκι ή κρεβατάκι. Να λαμβάνεται πρόνοια για επαρκή αερισμό των χώρων. Οι αίθουσες καθαρίζονται και απολυμαίνονται με το τέλος της σχολικής μέρας.

Με πρόγραμμα και κανόνες η σίτιση

Επιπρόσθετα, στο συμπληρωματικό πρωτόκολλο για τα ολοήμερα σχολεία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διαδικασία της σίτισης των μαθητών. Συγκεκριμένα, ισχύουν τα ακόλουθα:

>> Προετοιμασία Σίτισης: Το σχολείο οφείλει να ετοιμάσει πρόγραμμα σίτισης, το οποίο κοινοποιείται στους εκπαιδευτικούς που την αναλαμβάνουν. Το πρόγραμμα εμπεριέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: α) χώρους σίτισης των ομάδων των παιδιών, β) χώρους συγκέντρωσης/αναμονής παιδιών πριν τη σίτιση, γ) ακριβή σειρά με την οποία οι ομάδες εισέρχονται σε κάθε αίθουσα σίτισης, δ) χώρους συγκέντρωσης των ομάδων που αποχωρούν από τις αίθουσες σίτισης και απασχολούνται με τον εκπαιδευτικό τους μέχρι να εισέλθουν στην αίθουσα για μάθημα. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, οι ομάδες παιδιών πρέπει να συνοδεύονται και επιτηρούνται.

>> Πριν από τη λήψη τροφής, πρέπει να γίνεται επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20’’, (ή με αλκοολούχο διάλυμα με περιεκτικότητα αλκοόλης >60%) υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικού.

>> Πριν από την είσοδο στις αίθουσες σίτισης, πρέπει οι εκπαιδευτικοί-υπεύθυνοι σίτισης να βεβαιώνονται ότι έχουν απολυμανθεί/καθαριστεί όλες οι επιφάνειες της αίθουσας και έχει αεριστεί ο χώρος. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν συστήνεται να παραμένει τουλάχιστον ένα παράθυρο ανοιχτό.

>> Μετά τη σίτιση συστήνεται το επιμελές πλύσιμο των χεριών. Η έξοδος από το χώρο σίτισης συστήνεται να γίνεται με τρόπο οργανωμένο ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των παιδιών.

>> Τα υπολείμματα/περισσεύματα φαγητού πετάγονται σε κλειστό κάλαθο, εκτός εάν οι γονείς επιθυμούν να παραλαμβάνουν και το περίσσευμα φαγητού (μόνο για τις περιπτώσεις ατομικής συσκευασίας).

>> Στις περιπτώσεις όπου προσφέρεται απογευματινό φρούτο ή άλλο επιδόρπιο, αυτό πρέπει να προσφέρεται συσκευασμένο ή περιτυλιγμένο.

>> Κατά τη διάρκεια της σίτισης, τα παιδιά μπορούν να πίνουν νερό είτε από το ατομικό τους παγουράκι είτε από ατομικό μπουκάλι, ενώ εάν απαιτηθεί επιπρόσθετη ποσότητα νερού, τα παιδιά μπορούν να ξαναγεμίσουν τα παγουράκια ή τα μπουκάλια τους από τις βρύσες του σχολείου, πάντοτε υπό την επίβλεψη μέλους του εκπαιδευτικού ή βοηθητικού προσωπικού και αφού πλύνουν πρώτα τα χέρια τους.

Σχετικά νέα

X
Translate »