Επιχειρήσεις

Όμιλος PANCHRIS: Κενή θέση μεταφορέα

Ο όμιλος PANCHRIS είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στην Κύπρο στον κτηνιατρικό και κτηνοτροφικό τομέα.
Λόγω επέκτασης των εργασιών μας αναζητούμε για άμεση εργοδότηση άτομα για τη θέση του/της Μεταφορέα.

Καθήκοντα:
• Φόρτωση – Μεταφορά – Εκφόρτωση προϊόντων
• Τακτοποίηση προϊόντων
Απαραίτητα Προσόντα:
• Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• Άδεια οδήγησης
• Γνώση της Ελληνικής γλώσσας
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Απαραίτητα Προσωπικά Χαρακτηριστικά:
• Άριστες ικανότητες επικοινωνίας
• Συνέπεια και πειθαρχία
• Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα

Απολαβές και Ωφελήματα:
• Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων
• 13ο μισθό, Κοινωνικές Ασφαλίσεις
• Άριστο περιβάλλον εργασίας

Παρατηρήσεις:
• Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να χαίρουν άκρας υγείας
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@panchris.com

Σχετικά νέα

X
Translate »