Οικονομία

Ο Οδυσσέας πατά πόδι για λιμάνι και μαρίνα – Ζητά απαντήσεις εδώ και τώρα από Υπουργείο Μεταφορών

Πηγή: philenews.com

Τα δύο πόδια του υπουργείου Μεταφορών σε ένα παπούτσι βάζει ο Γενικός Ελεγκτής, ο οποίος πατά πόδι για το λιμάνι Λάρνακας, ζητώντας ενημέρωση «εδώ και τώρα» για όσα αφορούν τη σύμβαση που υπεγράφη με τον επενδυτή.

Με κατεπείγουσα επιστολή του προς τον Γενικό διευθυντή του υπουργείου Μεταφορών, ο Γενικός Ελεγκτής ζητά εξηγήσεις ως προς τον χειρισμό της σύμβασης διαχείρισης του έργου, τόσο για το λιμάνι όσον και τη μαρίνα Λάρνακας.

Ο Γενικός Ελεγκτής ενημερώνει τον Γενικό Διευθυντή του υπουργείου Μεταφορών, ότι προχωρεί σε έλεγχο, ύστερα από αίτημα που υπεβλήθη από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου προς την Ελεγκτική Υπηρεσία να ετοιμάσει και να υποβάλει στη Βουλή έκθεση γεγονότων.

 

Περαιτέρω ενημερώνει τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ότι ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου ενεγράφη θέμα σχετικά με την πρόοδο των εργασιών και τα προβλήματα που πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας.

Ανάμεσα σε άλλα η Ελεγκτική Υπηρεσία ζητά από τον Γενικό Διευθυντή του υπουργείου Μεταφορών, τα ακόλουθα:

  • Σύντομη περιγραφή του έργου και της αξίας των προς εκτέλεση, υποχρεωτικών και μη έργων.
  • Κυριότερες συμβατικές ημερομηνίες (ημερομηνία έναρξης, ημερομηνίες ορόσημο για την παράδοση των υποχρεωτικών και μη έργων κ.λπ.)
  • Ημερομηνία έναρξης εργασιών στην πράξη, σύντομη περιγραφή και αξία εργασιών που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα.
  • Συμβατική υποχρέωση Αναδόχου για προσκόμιση τραπεζικών εγγυήσεων (είδη εγγυήσεων, διάρκεια και ποσό της κάθε εγγύησης).
  • Ημερομηνίες υποβολής και ανανέωσης των τραπεζικών εγγυήσεων και αναφορά σε σχετικές εκκρεμότητες.
  • Περιγραφή των απαιτήσεων του Αναδόχου για αλλαγές στα προς εκτέλεση έργα.
  • Μέτρα και ενέργειες του Υπουργείου προς συμμόρφωση του Αναδόχου με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
  • Τους λόγους που εξακολουθεί να μην έχει επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τον Ανεξάρτητο Μηχανικό του Έργου (Independent Engineer). Ο πρώτος διαγωνισμός είχε ακυρωθεί στις 15.9.2022 λόγω του ότι δεν είχε υποβληθεί καμιά προσφορά.

Στην επιστολή προστίθεται: Παρακαλώ όπως θεωρήσετε το θέμα ως πολύ επείγον και όπως έχουμε την απάντηση σας μέχρι την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024.

Σχετικά νέα

X
Translate »