Κοινωνία

Nα ανοίξει ο δρόμος για παραγωγή βιβλίων στη γραφή Braille ζητά η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών

Η Κύπρος είναι στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά την εκπαίδευση στην ανάγνωση και γραφή στο σύστημα Braille και την παραγωγή υλικού στη γραφή αυτή, αναφέρει σε ανακοίνωσή της με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της γραφής Braille, η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει τάχιστα στην ουσιαστική υποστήριξη της Οργάνωσης, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την παραγωγή και κυκλοφορία βιβλίων στη γραφή Braille καθώς και άλλου αναγνωστικού υλικού σε προσβάσιμη μορφή για τους τυφλούς.

Καλεί επίσης, όσους κατέχουν εξουσία στην κυπριακή Πολιτεία και ασκούν πολιτική, να διασφαλίσουν ότι οποιοδήποτε υλικό ανάγνωσης είναι διαθέσιμο στους πολίτες να μετατρέπεται σε μορφή προσβάσιμη, συμπεριλαμβανομένης και της γραφής Braille, ώστε κανένας να μη μείνει πίσω, διασφαλίζοντας για όλους ίσες ευκαιρίες ανάγνωσης και πρόσβασης στη γνώση και αναγνωρίζοντας στην πράξη ότι «Το Braille είναι γνώση και η γνώση είναι δύναμη!».

«Η προώθηση και διάδοση της γραφής Braille ανάμεσα στους τυφλούς και την κοινωνία γενικότερα δεν είναι ωστόσο στις προτεραιότητες της κυπριακής Πολιτείας: Σημαντικά έγγραφα που αφορούν άμεσα τους πολίτες με οπτική αναπηρία, όπως είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, δεν είναι διαθέσιμα στη γραφή Braille. Επιπρόσθετα, καθ’ όν χρόνο η ανθρωπότητα αγωνίζεται να προστατεύσει τους πολίτες της από την παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση, η χώρα μας παρέλειψε να θέσει στη διάθεση των πολιτών με οπτική αναπηρία σημαντικές οδηγίες και τις σχετικές πληροφορίες για τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται από την πολιτεία. Οι τυφλοί εξακολουθούν, επίσης, τα τελευταία χρόνια να είναι αποκλεισμένοι από αναγνωστικό υλικό σε προσβάσιμη γι’ αυτούς μορφή», προστίθεται.

Αποτέλεσμα των πολιτικών που ακολουθούνται από τα αρμόδια Υπουργεία και κρατικές Υπηρεσίες στα ζητήματα αυτά, αναφέρει η Οργάνωση, είναι ότι οι τυφλοί που εκπαιδεύτηκαν στην ανάγνωση και γραφή της γραφής braille τα τελευταία δέκα χρόνια μετρούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού, ενώ οι χρήστες της γραφής μειώθηκαν σε ποσοστό που πλησιάζει το 50%.

«Ως αποτέλεσμα η χώρα μας είναι καθηλωμένη και βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στις χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκπαίδευση τυφλών και εκπαιδευτών στη γραφή Braille και το ποσοστό παραγωγής βιβλίων και άλλου υλικού στη γραφή αυτή. Ως αποτέλεσμα, οι τυφλοί υπόκεινται σε σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους στην εκπαίδευση, προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση, ελευθερία έκφρασης και άποψης, πρόσβασης στη γνώση, στην πληροφόρηση και στην επικοινωνία, σε συστήματα διά βίου μάθησης και τη συμπερίληψη τους στην κοινότητα γενικότερα, όπως επιτάσσει η Σύμβαση καθώς και ο στόχος 4 των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που εστιάζει στη συμπερίληψη και στην ισότιμη ποιότητα εκπαίδευσης και προώθηση ευκαιριών της διά βίου μάθησης για όλους», προστίθεται.

Σχετικά νέα

X
Translate »