Γενική Επικαιρότητα

Μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ, πλήττεται από τη βία κατά των γυναικών

Τίθενται σε ισχύ οι πρώτοι κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της εξ οικείων βίας. Εκτιμάται ότι από τις 228 εκατ. γυναίκες που ζουν στην ΕΕ, η μία στις τρεις πλήττεται από τη βία κατά των γυναικών. Ποινικοποιώντας ορισμένες μορφές βίας κατά των γυναικών σε όλη την ΕΕ, μεταξύ άλλων στο διαδίκτυο, και ενισχύοντας τη στήριξη των θυμάτων, την προστασία τους και την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη, η οδηγία αποσκοπεί στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

Οι νέοι κανόνες κατά της έμφυλης βίας απαγορεύουν τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τον καταναγκαστικό γάμο και τις πλέον διαδεδομένες μορφές κυβερνοβίας, όπως η μη συναινετική ανταλλαγή προσωπικών εικόνων (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων βαθυπαραποίησης), η παρενοχλητική κυβερνοπαρακολούθηση και η κυβερνοπαρενόχληση (συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοεπιδειξιομανίας). Η κυβερνοβία αποτελεί ένα επείγον ζήτημα που χρήζει αντιμετώπισης, δεδομένης της εκθετικής εξάπλωσης και των δραματικών επιπτώσεων της βίας στο διαδίκτυο. Οι νέοι κανόνες της ΕΕ θα συμβάλουν στην προστασία των θυμάτων κυβερνοβίας στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη ποινικοποιήσει αυτές τις πράξεις.

 

Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία έως τις 14 Ιουνίου 2027 για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Σχετικά νέα

X
Translate »