Αναπτυξιακά Έργα

Με δύο Αρχαίους Θεούς θα αναπτυχθεί η Λάρνακα (ΦΩΤΟΣ)

Τα χαρακτηριστικά του έργου, ο στόχος του και το κόστος κατασκευής του

 

Το «πράσινο φως» για υλοποίηση της μικτής ανάπτυξης Naoc Projects, την οποία συνθέτουν οι δίδυμοι πύργοι «Ποσειδώνας» και «Απόλλωνας», ύψους 92 μέτρων, άναψε η Περιβαλλοντική Αρχή.

Σύμφωνα με την Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία δύο παρόμοιων πολυώροφων κτιρίων, Κτίριο «Ποσειδώνα» και Κτίριο «Απόλλωνα», μικτής οικιστικής – εμπορικής ανάπτυξης όπου το κάθε κτίριο θα αποτελείται από 12 υπέργεια επίπεδα και οροφή, ύψους περίπου 46,5 μ. και 47,5 μ. αντίστοιχα, με δύο υπόγεια επίπεδα όπου θα διαμορφωθούν κυρίως χώροι στάθμευσης.

Η προτεινόμενη ανάπτυξη έχει ως στόχο τη φιλοξενία των χρηστών σε συνδυασμό με την άνετη διαμονή τους σε πολυτελή διαμερίσματα, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σ’ αυτούς.

α

Τα δύο υπόγεια επίπεδα και τα πρώτα τρία επίπεδα, που προγραμματίζονται για εμπορική ανάπτυξη των δύο κτιρίων θα είναι ενιαία, ενώ από το τέταρτο επίπεδο και έπειτα, όπου θα είναι αποτελούνται από οικιστικές αναπτύξεις τα δύο κτίρια θα διαχωρίζονται μεταξύ τους. 

Στο τρίτο επίπεδο των κτιρίων (ενιαίο) θα υπάρχει υπαίθρια κολυμβητική δεξαμενή. Στον υπαίθριο χώρο θα δημιουργηθεί αστική πλατεία και ιδιωτικοί χώροι πρασίνου.

Το Προτεινόμενο Έργο χωροθετείται εντός της ενορίας Σκάλας, στην τοποθεσία «Παπουτσοσυκιές» στο νότιο άκρο της πόλης της Λάρνακας. Τα προτεινόμενα τεμάχια της ανάπτυξης βρίσκονται στη συμβολή των οδών Πιαλέ Πασά, Αναξίμανδρου και Αμαζόνων, περίπου 200 μέτρα βορειοδυτικά της παραλίας Καστέλλα.

Το Έργο πρόκειται να ανεγερθεί σε δύο (2) τεμάχια εντός του Φ/Σχ 60/01.W1. Τα υπό εξέταση τεμάχια είναι τα 141 και 155, βρίσκονται στο Τμήμα 9 του προαναφερθέντος Φ/Σχ, και έχουν συνολικό εμβαδόν 1.209 τ.μ.. 

Η συνολική έκταση των εν λόγω τεμαχίων εμπίπτει εντός Πολεοδομικής Ζώνης Εβ (Εμπορικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες εκτός αστικού εμπορικού κέντρου) η οποία έχει επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης όπως οι συντελεστές ανάπτυξης για κατοικία της συνορεύουσας ζώνης ανάπτυξης που είναι η Κα3 η οποία έχει συντελεστή δόμησης 1,40:1, ποσοστό κάλυψης 0,50:1 και μέγιστο αριθμό ορόφων 4.

Α

Οι φάσεις κατασκευής
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι εργασίες κατασκευής της προτεινόμενης μικτής εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, περιλαμβάνουν:

  • Διαμόρφωση του χώρου του εργοταξίου
  • Κατασκευή διαφραγματικού τοίχου
  • Χωματουργικά έργα για την εκτέλεση των αναγκαίων εκσκαφών και επιχωματώσεων
  • Θεμελίωση και σκυροδέτηση θεμελίων (δρόμων και κτιρίων)
  • Τοποθέτηση υπόγειας υποδομής (οχετοί, διασωληνώσεις)
  • Οικοδομικές εργασίες (σκελετός, εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία)
  • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρολογική σύνδεση)
  • Κατασκευή εξωτερικού και εσωτερικού οδικού δικτύου και χώρων στάθμευσης
  • Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου/ τοπιοτέχνηση

Σύμφωνα με την ΜΕΕΠ, καθ’ όλη τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών εκτιμάται ότι στο εργοτάξιο ανά πάσα στιγμή θα εργάζονται περί των 50 ατόμων κατά μέσο όρο.

Στόχος και οικονομικά στοιχεία του έργου
Η προτεινόμενη ανάπτυξη έχει ως στόχο τη φιλοξενία των χρηστών σε συνδυασμό με την άνετη διαμονή τους σε πολυτελή διαμερίσματα, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σ ’αυτούς.

Επιπλέον στόχος του αναπτυξιακού φορέα είναι η αναβάθμιση της φυσιογνωμίας μίας υποβαθμισμένης αστικής περιοχής που εντοπίζεται σε στρατηγικό σημείο της πόλης.

Το κόστος υλοποίησης του Προτεινόμενου Έργου εκτιμάται στα 14 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί καλυφθεί από ένα συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων του Φορέα Ανάπτυξης, και εσόδων από τις εργασίες προ-πώλησης των οικιστικών μονάδων.

Συσχετισμός έργου με άλλα έργα
Αξίζει να σημειωθεί πως, η τοποθεσία εκτέλεσης του έργου βρίσκεται επί της οδού Πιαλέ Πασά, η οποία αποτελεί μέρος του παραλιακού μετώπου του Δήμου Λάρνακας, όπου εντοπίζεται έντονη τουριστική δραστηριότητα. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εντοπίζονται ξενοδοχεία 2 και 3* και τουριστικά διαμερίσματα.

Πέραν των τουριστικών καταλυμάτων, στην περιοχή εντοπίζεται αριθμός πολυκατοικιών κυρίως 5-6 ορόφωνκαταστήματα, χώροι εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες), καθώς και κέντρα διασκέδασης.

α

Υφιστάμενα έργα στην περιοχή μελέτης (Πηγή: Υφυπουργείο Τουρισμού).

Επιπλέον σημειώνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή έχουν υλοποιηθεί πρόσφατα/ υλοποιούνται ή είναι προγραμματιζόμενα προς υλοποίηση έργα, όπως ξενοδοχειακές μονάδες και έργα αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου, ενώ παράλληλα υπάρχουν προκαταρκτικοί σχεδιασμοί για άλλα πολυώροφα κτίρια.

Συνεπώς, η υπό εξέταση ανάπτυξη βρίσκεται σε πλήρη συνοχή με την τάση εξέλιξης της περιοχής μελέτης και τα υφιστάμενα έργα και χρήση της περιοχής.

Ακολουθεί gallery με διάφορες μακέτες του έργου:

Home

Σχετικά νέα

X
Translate »