ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Λάρνακα: Γραμμικό πάρκο και προμενάδα στο επίκεντρο των σχεδίων στην περιοχή πρώην διυλιστηρίου

Πηγή: dialogos.com.cy

Οι όροι προσφορών προς τους μελετητές για την επίχωση στην παραλιακή περιοχή της Λάρνακας

Στο τρίπτυχο προστασία της ακτής – δημιουργία γραμμικού πάρκου – δημιουργία προμενάδας επικεντρώνονται οι κατευθυντήριες γραμμές προς τους υποψήφιους μελετητές για το σχεδιασμό της ανάπτυξης στην περιοχή του πρώην διυλιστηρίου στη Λάρνακα.

Όπως ήδη έχει γίνει γνωστό, το Τμήμα Δημοσίων Έργων προκήρυξε στις 22 Μαρτίου διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για τη μελέτη δημιουργίας θαλάσσιων έργων για υλοποίηση του σχεδίου περιοχής πρώην διυλιστηρίου στην αστική περιοχή του Δήμου Λάρνακας» και παρέχει προθεσμία μέχρι τις 26 Απριλίου στους αρχιτεκτονικούς οίκους για να υποβάλουν τις προσφορές τους. Ακολούθως θα ξεκινήσει η ετοιμασία της μελέτης, που αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο χρόνια, ενώ άλλα δύο χρόνια εκτιμάται ότι θα χρειαστούν για να γίνουν τα έργα που θα προταθούν.

H μελέτη θα κοστίσει 200 χιλιάδες ευρώ και επίκεντρό της είναι η ανάκτηση 60 μέτρων παραλίας που έχει χαθεί λόγω διάβρωσης και η υλοποίηση δημοσίων έργων κατά μήκος του παραλιακού μετώπου που έχει απελευθερωθεί σ’ ένα μήκος τριών χιλιομέτρων από το βόρειο όριο του λιμανιού Λάρνακας μέχρι τα όρια του νέου Σχεδίου Περιοχής.

Όπως καθίσταται σαφές στους όρους προσφορών, στόχος των προγραμματιζόμενων έργων είναι αφενός να διασφαλιστεί η προστασία της ακτής από τη διάβρωση και αφετέρου να υλοποιηθούν σημαντικά δημόσια έργα, στο επίκεντρο των οποίων θα είναι δημόσιο γραμμικό πάρκο και προμενάδα.

 

Η μελέτη θα προτείνει λύσεις για τα εξής ζητήματα:

• Αντιμετώπιση/αναχαίτιση της διάβρωσης που παρουσιάζεται σε τμήματα της ακτής και ανάκτηση της διαβρωμένης γης με δημιουργία επίχωσης πλάτους σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Περιοχής Πρώην Διυλιστηρίων στην αστική περιοχή του Δήμου Λάρνακας.

• Δημιουργία αμμώδους παραλίας.

• Προστασία πρανών και υφιστάμενων υποδομών από τη διάβρωση.

• Δημιουργία ασφαλών προσβάσεων στον θαλάσσιο χώρο.

• Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που προκύπτουν από την ύπαρξη και λειτουργία τεχνητών και φυσικών καναλιών ομβρίων που εκβάλλουν στην παραλία.

• Δημιουργία παραλιακού μετώπου και προκυμαίας σύμφωνα με το Σχέδιο Περιοχής Πρώην Διυλιστηρίων.

• Βελτίωση συνθηκών λουομένων και μέτρα ασφάλειας.

• Μέτρα μείωσης της συσσώρευσης νεκρών φύλλων Ποσειδώνιας καθώς και μέτρα για την εύκολη συλλογή και απομάκρυνσή τους, όπου αυτό απαιτείται.

 

Σύμφωνα με τους όρους προσφορών, η μελέτη έχει ως κύριο στόχο να καθοριστεί η στρατηγική για την παράκτια ζώνη που εμπίπτει στα όρια του Δήμου Λάρνακας, ούτως ώστε να είναι συμβατή με το Σχέδιο Περιοχής με τουριστικές χρήσεις/ χρήσεις αναψυχής και να παρέχει κυρίως τις απαραίτητες ασφαλείς συνθήκες χρήσης της ακτής από τους λουόμενους και του θαλάσσιου χώρου. Θα πρέπει όμως οι επεμβάσεις που θα απορρέουν από τη στρατηγική να είναι προσαρμοσμένες στο φυσικό ανάγλυφο, στην κλίμακα της περιοχής και φυσικά με σεβασμό στο περιβάλλον και τις αρχαιότητες.

Οι μελετητές καλούνται να ετοιμάσουν ένα γενικό σχέδιο έργων της παράκτιας ζώνης σε όλο το μήκος της υπό μελέτη ακτής, σύμφωνα και με το Σχέδιο Περιοχής το οποίο θα ενταχθεί στους σχεδιασμούς του κράτους και των τοπικών Αρχών.

Σε συνδυασμό με τα έργα προστασίας από τη διάβρωση προβλέπεται και η δημιουργία προμενάδας μετά από κατασκευή επίχωσης. Η προμενάδα θα διατρέχει ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο της περιοχής μελέτης και θα αποτελεί συνδετικό στοιχείο με τις υπόλοιπες περιοχές της πόλης.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης και ανάλογα με τα αποτελέσματά της, οι αρμόδιες Αρχές (Δήμος Λάρνακας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως) θα προχωρήσουν με τη διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με σκοπό τη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού επιπέδου σχεδιασμού και τελικής ποιότητας του δημοσίου γραμμικού πάρκου και προμενάδας, καθορίζοντας τη μορφή, τις δραστηριότητες, την ελεύθερη κίνηση, την ασφάλεια κτλ.

Τάσος Περδίος

Σχετικά νέα

X
Translate »