Περιβάλλον

Καμία μόλυνση από την πυρκαγιά σε ελαστικά στο Βασιλικό, τι έδειξε δειγματοληψία

Πηγή: alphanews.live

Από τις δειγματοληψίες που έγιναν και τα αποτελέσματά τους δεν προκύπτει θέμα επιπτώσεων στη δημόσια υγείαμετά την πρόσφατη πυρκαγιά ελαστικών στην περιοχή Βασιλικού.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα που προέκυψαν, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας είναι πως σε δείγματα φρέσκων φρούτων, φρέσκων λαχανικών, φύλλα ελιάς και ζωοτροφών, δεν εντοπίστηκαν Βαρέα Μέταλλα και PCBs. Σε δείγματα φρέσκων φρούτων, λαχανικών και ζωοτροφών τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις διοξίνες με βάση τα επιτρεπτά όρια που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποδεκτά.

Τέλος αναφορικά με δείγματα αγελαδινού, αιγινού και πρόβειου γάλακτος, ψαριού και αυγών, τα αποτελέσματα έδειξαν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (EE) αριθ. 1259/2011, όσον αφορά τα μέγιστα επίπεδα διοξινών, παρόμοιων με τις διοξίνες PCB και μη παρόμοιων με τις διοξίνες PCB σε τρόφιμα.  Τα δείγματα εξετάστηκαν από Διαπιστευμένο Εργαστήριο του εξωτερικού για TEQ dioxins, TEQ dioxins and dioxin-like PCBs UB.  Επίσης, όλα τα πιο πάνω δείγματα εξετάστηκαν και για Βαρέα Μέταλλα από Διαπιστευμένο Εργαστήριο του Γενικού Χημείου του Κράτους και τα αποτελέσματα έδειξαν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 και 396/2005. Τα όσα προαναφέραμε καταγράφονται σε απάντηση του αρμόδιου Υπουργού Γεωργίας Κώστα Καδή σε σχετική ερώτηση του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη.

Λαμβάνουν μέτρα

Αν και ο Υπουργός Γεωργίας, στην απάντηση του παρουσιάζεται καθησυχαστικός ως προς τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών εντούτοις παραθέτει και μια σειρά από μέτρα τα οποία λήφθηκαν ή θα ληφθούν στο άμεσο μέλλον. Συγκριμένα, σύμφωνα με τον Υπουργό, μετά την πυρκαγιά ελαστικών στην περιοχή Βασιλικού, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ), στο πλαίσιο διερεύνησης για τις πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, πραγματοποίησε δύο συσκέψεις, στις 16/06/2022 και 20/06/2022.  Στις εν λόγω συσκέψεις παρευρέθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωργίας, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, Υγειονομικές Υπηρεσίες, Γενικό Χημείο του Κράτους και Πανεπιστήμιο Κύπρου) και αποφασίσθηκαν τα πιο κάτω

  1. Άμεση επικοινωνία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για παροχή στοιχείων σε σχέση με τις ώρες και την ένταση της πυρκαγιάς.
  2. Χρήση μοντέλου διασποράς από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με βάση τα στοιχεία που αφορούν το περιστατικό.
  3. Άμεση χαρτογράφηση της περιοχής, όσον αφορά κτηνοτροφικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες, στη βάση του μοντέλου διασποράς.
  4. Δειγματοληψία με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου διασποράς υπό τη φροντίδα του Τμήματος Γεωργίας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Γενικού Χημείου του Κράτους.
  5. Ενημέρωση Υπουργών (ΓΑΑΠ και Υγείας) και εισήγηση για προγραμματισμό συνάντησης.  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2022, στο Υπουργείο Υγείας στην παρουσία της Γενικής Διευθύντριας και του Γενικού Διευθυντή του ΥΓΑΑΠ.
  6. Καθορισμός ομάδας εργασίας η οποία θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα και θα εισηγηθεί τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν.
  7. Κατευθυντήριες γραμμές για αντίστοιχες περιπτώσεις στο μέλλον.

Σε ό,τι αφορά το έδαφος, σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας, εφόσον από τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που έγιναν δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε ουσία ή υπέρβαση η οποία να έχει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, δεν κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθούν έλεγχοι/δειγματοληψίες εδάφους.

Βολές εναντίον του Υπ. Γεωργίας για τα ελαστικά από τα Τσιμεντοποιία Βασιλικού

Σχετικά νέα

X
Translate »