Οικονομία

Η οικονομία της ΕΕ σε σημείο καμπής

Έπειτα από ισχυρή αναπτυξιακή πορεία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, η οικονομία της ΕΕ έχει εισέλθει τώρα σε μια πολύ πιο δύσκολη φάση. Οι κλυδωνισμοί που πυροδότησε ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας πλήττουν την παγκόσμια ζήτηση και ενισχύουν τις παγκόσμιες πληθωριστικές πιέσεις. Η ΕΕ συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον εκτεθειμένων προηγμένων οικονομιών, λόγω της γεωγραφικής εγγύτητάς της με τον πόλεμο και της μεγάλης εξάρτησής της από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Η ενεργειακή κρίση διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή. Το οικονομικό κλίμα έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Ως εκ τούτου, μολονότι το 2022 η ανάπτυξη αναμένεται να είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι προβλεπόταν προηγουμένως, οι προοπτικές για το 2023 είναι σημαντικά ασθενέστερες για την ανάπτυξη και υψηλότερες για τον πληθωρισμό σε σύγκριση με τις θερινές ενδιάμεσες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ανάπτυξη αναμένεται να συρρικνωθεί σημαντικά στο τέλος του έτους

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στην ΕΕ αποτέλεσε απροσδόκητη ευνοϊκή εξέλιξη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, καθώς οι καταναλωτές ξανάρχισαν να ξοδεύουν δυναμικά, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών, μετά τη χαλάρωση των μέτρων ανάσχεσης της νόσου COVID-19. Η επέκταση συνεχίστηκε το τρίτο τρίμηνο, αν και με σημαντικά βραδύτερο ρυθμό.

Εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας, οι υψηλές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας, η διάβρωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, το λιγότερο ευνοϊκό εξωτερικό περιβάλλον και οι αυστηρότεροι όροι χρηματοδότησης αναμένεται να οδηγήσουν την ΕΕ, τη ζώνη του ευρώ και τα περισσότερα κράτη μέλη σε ύφεση το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Ωστόσο, η ισχυρή δυναμική του 2021 και η ισχυρή ανάπτυξη κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2022 συνολικά σε 3,3% στην ΕΕ (3,2% στη ζώνη του ευρώ) — ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ το 2,7% που προβλεπόταν στις θερινές ενδιάμεσες προβλέψεις.

Καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να συνεχιστεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η ανάπτυξη αναμένεται να επανέλθει στην Ευρώπη την άνοιξη, καθώς ο πληθωρισμός χαλαρώνει σταδιακά την πίεσή του στην οικονομία. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι ισχυρές αντιξοότητες εξακολουθούν να επιβραδύνουν τη ζήτηση, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να είναι υποτονική, ενώ η αύξηση του ΑΕΠ θα ανέλθει στο 0,3% συνολικά το 2023, τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ.

Έως το 2024, η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται να επανακτήσει σταδιακά ώθηση και να ανέλθει κατά μέσο όρο σε 1,6% στην ΕΕ και σε 1,5% στη ζώνη του ευρώ. https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2022-economic-forecast-eu-economy-turning-point_en

 

Σχετικά νέα

X
Translate »