Γενικά

Η Κύπρος αποκτά φορέα και δικά της πρωτόκολλα

Παίρνουν μπρος οι διαδικασίες για να αποκτήσει η Κύπρος τον δικό της επιστημονικό φορέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία, την εφαρμογή και τον έλεγχο των κλινικών πρωτοκόλλων που θα εφαρμόζονται στον τομέα της Υγείας και θα στοχεύουν στην καλύτερη και πιο ποιοτική εξυπηρέτηση των Κυπρίων ασθενών. 

Η αρχή για την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης  γίνεται με τη σύσταση συντονιστικής επιτροπής, η οποία, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το βράδυ της Τετάρτης το Υπουργικό Συμβούλιο, θα αναλάβει την ετοιμασία ολοκληρωμένης πρότασης «ως προς την οργάνωση και τη δημιουργία του Κέντρου».

Το Κέντρο, ανάμεσα σε άλλα, θα αναλάβει την εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα μεθοδολογίας κατευθυντήριων οδηγιών και ορθής κλινικής πρακτικής, την προσαρμογή σε διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και κλινικά πρωτόκολλα για διαφορετικές κλινικές οντότητες και επίπεδα φροντίδας, την ανάπτυξη/προσαρμογή του συστήματος των Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων (DRG) που θα ισχύσουν στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας, την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου (monitoring και follow-up) της εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων και την αξιολόγηση της εφαρμογής πολιτικών υγείας, για τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα κλινικά πρωτόκολλα και το σύστημα DRG.

«Η εφαρμογή του ΓεΣΥ καθιστά αναγκαία τη συνεχή καταγραφή και παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με σκοπό την ποιοτική αναβάθμισή τους, την προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών και ταυτόχρονα τη  μείωση του κόστους παροχής υγειονομικής φροντίδας», αναφερόταν στην πρόταση που έθεσε ενώπιον του Υπουργικού για έγκριση ο υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Στη συντονιστική επιτροπή, της οποία θα προεδρεύει εκπρόσωπος του υπουργού Υγείας, θα συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος από το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Υγείας, ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) και ένας εκπρόσωπος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.

Οι όροι εντολής της επιτροπής, η οποία θα αναφέρεται στον υπουργό Υγείας, «θα είναι να μελετήσει το υφιστάμενο σύστημα καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, να αξιοποιήσει τις τεχνικές βοήθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και άλλα εργαλεία, ώστε να καταρτιστεί οδικός χάρτης για τη λειτουργία και τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης».

Για τον σκοπό αυτό, διορίζεται ως εξωτερικός σύμβουλος ο καθηγητής Χρήστος Λιονής (Πανεπιστήμιο Κρήτης), ο οποίος εξειδικεύεται σε θέματα πρωτοκόλλων.

Σχετικά νέα

X
Translate »