Δελτία Τύπου

Η εταιρεία Infinity Properties, ζητά να προσλάβει Sales Manager

Η εταιρεία Infinity Properties, ζητά να προσλάβει Sales Manager

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέσηB2Cand/orB2B στον κλάδο ακινήτων
 • ΆριστηγνώσηMs Office
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.Επιπλέον γλώσσες θεωρούνται επιπλέον προσόν.
 • Επαγγελματισμός, ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και κάτω από πίεση
 • Ισχυρές οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες.

Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση σχεδίου πωλήσεων
 • Συναντήσεις με πελάτες και agents στο γραφείο και onsite
 • Δημιουργία και ενημέρωση αρχείου πελατών και συνεργατών/agents (CRM).
 • Δημιουργία και ενημέρωση αρχείου για όλα τα διαθέσιμα έργα, τη διαθεσιμότητα καθώς και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται.
 • Συνεχής ενημέρωση των συνεργατών/agents για την διαθεσιμότητα των έργων.

Προσφέρεται σταθερό πακέτο απολαβών και προμήθεια επί των πωλήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@infinityproperties.com.cy μέχρι τις 26/05/2023.

Όλες οι πληροφορίες θα θεωρούνται εμπιστευτικές.

Infinity Properties are looking to hire an experienced Sales Manager to join our growing team

Qualifications:

 • At least 5 years of experience in a similar position in real estate sector with B2B and/or B2C
 • High proficiency in Ms Office
 • Excellent written and verbal communications skills in Greek and English. Any other language will be considered as an extra qualification
 • Professionalism, ability to meet deadlines and work under pressure
 • Strong organizational skills
 • Excellent communication skills

 Responsibilities:

 • Planning and implement of sales plan
 • Meetings with clients and agents both at the office and on site
 • Monitor and update company’s CRM
 • Create and monitor files for all available projects (availability, prices, stage of completion)
 • Constantly updating agents regarding new projects and availability

We offer a fixed salary and commission upon sales.

Prospective applicants can send their cv to the email: info@infinityproperties.com.cy until  26/05/2023

All info will be considered strictly confidential

Σχετικά νέα

X
Translate »