Γενική Επικαιρότητα

Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων- 3,5 εκατ. θέσεων εργασίας έως το 2030/ Ποιες θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν

Οι εμπορικές ενώσεις του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι εκπρόσωποι των εταιρειών εγκατάστασης καθαρών τεχνολογιών, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημιούργησαν μια μεγάλης κλίμακας σύμπραξη δεξιοτήτων για το βιομηχανικό οικοσύστημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σκοπός της σύμπραξης είναι να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι τις δεξιότητες που απαιτούνται για την παραγωγή και τη διαχείριση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να επιτευχθούν οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι της ΕΕ για το 2030 και η κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Η σύμπραξη θα επιτύχει αυτόν τον στόχο δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Ευρώπη, προτείνοντας συστάσεις πολιτικής για την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων με τη συμμετοχή των αρμόδιων εθνικών αρχών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδίως των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και των πλατφορμών κατάρτισης, και προσελκύοντας περισσότερες γυναίκες σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την καθαρή ενέργεια.

Συνολικά περίπου 1,3 εκατ. άτομα απασχολούνταν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ΕΕ το 2020Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί μετά την επιτάχυνση της εφαρμογής λύσεων καθαρής ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η επίτευξη των στόχων μας στο πλαίσιο του REPowerEU θα απαιτήσει τη δημιουργία περισσότερων από 3,5 εκατ. θέσεων εργασίας έως το 2030. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του σχετικού κλάδου, οι ανάγκες δεξιοτήτων των τομέων του βιομεθανίου και των αντλιών θερμότητας θα ξεπεράσουν το 1 εκατ. εργαζομένους έως το 2030. Στον τομέα της φωτοβολταϊκής ηλιακής ενέργειας, οι εκτιμήσεις του κλάδου κάνουν λόγο επίσης για 1 εκατ. εργαζομένους έως το 2030, ενώ έως και 66.000 θέσεις εργασίας προβλέπονται μόνο στον τομέα των κατασκευών.

 

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε σχετικά: «Η επανειδίκευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε όλα τα βιομηχανικά οικοσυστήματα είναι ουσιαστικής σημασίας για τους στόχους μας στο πλαίσιο της διττής μετάβασης. Οι συμπράξεις για τις δεξιότητες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της πράξης για τη βιομηχανία μηδενικών καθαρών εκπομπών, δημιουργώντας ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και μειώνοντας παράλληλα τις εξαρτήσεις.»

Ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ προσέθεσε τα εξής: «Οι καλά καταρτισμένοι εργαζόμενοι είναι απαραίτητοι για τις πολλές θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στο οικοσύστημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, ως εκ τούτου, αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχή μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Χάρη στη νέα, μεγάλης κλίμακας σύμπραξη δεξιοτήτων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο τομέας θα παραμείνει ανταγωνιστικός και σε επαφή με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς ενέργειας.»

 

Η Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον δήλωσε σχετικά: «Αυτή η μεγάλης κλίμακας σύμπραξη στο πλαίσιο του Συμφώνου για τις δεξιότητες θα συμβάλει στη μαζική χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας. Θα μας βοηθήσει επίσης να επιτύχουμε τους στόχους του REPowerEU για τις ΑΠΕ ως το 2030, σύμφωνα με τους οποίους απαιτείται η δημιουργία εκατομμυρίων θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.»

 

Πρόκειται για την 15η σύμπραξη δεξιοτήτων, της οποίας έχουν προηγηθεί δεσμεύσεις στο πλαίσιο άλλων βιομηχανικών οικοσυστημάτων. Η νέα σύμπραξη για τις δεξιότητες είναι άλλη μια απόδειξη της εφαρμογής στην πράξη του Συμφώνου για τις Δεξιότητες, της εμβληματικής ενωσιακής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων. Θα στηρίξει τους στόχους που καθορίζονται στην πρόσφατα υποβληθείσα πρόταση νομοθετικής πράξης για τη βιομηχανία μηδενικών καθαρών εκπομπών, σε συνέχεια του βιομηχανικού σχεδίου της Πράσινης Συμφωνίας, του σχεδίου REPowerEU και του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων. Συμβάλλει επίσης στον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ σύμφωνα με τον οποίο, έως το 2030, τουλάχιστον το 60% του συνόλου των ενηλίκων θα πρέπει να συμμετέχει στην κατάρτιση κάθε χρόνο. Από την έναρξη ισχύος του Συμφώνου, περισσότεροι από 1.000 οργανισμοί έχουν δεσμευτεί να συμβάλουν στην επανειδίκευση πάνω από 6 εκατ. ανθρώπων στην Ευρώπη.

 

 

Σχετικά νέα

X
Translate »