Κοινωνία

Επιδότηση Διδάκτρων/Σίτισης για παιδιά μέχρι 4 ετών – Όλες οι πληροφορίες

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κα Αναστασία Ανθούση παρέθεσε συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του Σχεδίου Επιχορήγησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών ηλικίας μέχρι τεσσάρων ετών.

Σκοπός του σχεδίου είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, η ενίσχυση και στήριξη οικογενειών με παιδιά και η συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή.

 

 

Οφέλη σχεδίου για τα παιδιά

• Πρόσβαση σε προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και εκπαίδευσης

• Διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης

• Ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης ως προς την πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά

• Αύξηση ποσοστού παιδιών που φοιτούν σε ποιοτικές δομές ημερήσιας φροντίδας και εκπαίδευσης

• Υποστήριξη δημογραφικής πολιτικής του κράτους

• Μείωση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και ειδικότερα της παιδικής φτώχειας

• Διάρρηξη του δια-γενεαλογικού κύκλου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω έγκαιρων και σημαντικών επενδύσεων στα παιδιά

 

 

Οφέλη σχεδίου για την οικογένεια

• Στήριξη και ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά

• Συμφιλίωση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου

• Ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων, κυρίως γυναικών, που έχουν συνήθως την ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών

• Αύξηση ποσοστού συμμετοχής αδρανούς εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας

• Παραμονή εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας

• Απόκτηση ή/και αύξηση εισοδήματος λόγω ένταξης στην αγορά εργασίας

 

 

Κριτήρια χρηματοδότησης:

• Εισοδήματα οικογένειας

• Ηλικία παιδιού

• Σύνθεση οικογένειας

• Ωράριο φοίτησης

• Σημαντική επένδυση ύψους €16 εκατομμυρίων ετησίως

• Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Προγράμματος ΘΑΛΕΙΑ (2022-2025) και από εθνικούς πόρους

 

 

Δικαιούχοι/ Επωφελούμενες οικογένειες

• Από το Σχέδιο έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν μέχρι 16.000 παιδιά, ηλικίας μέχρι 4 ετών

• Οικογένειες που έχουν εγκριθεί για Επίδομα Τέκνου για το έτος εντός του οποίου αρχίζει το Σχολικό Έτος, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος που να μην υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια

 

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις έγκρισης:

• Στην οικογένεια υπάρχει εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας μέχρι 4 ετών

• Το παιδί συνεχίζει να φοιτά ή έχει εγγραφεί ή εξασφαλίσει θέση και πρόκειται να φοιτήσει σε βρεφονηπιακό σταθμό ή νηπιαγωγείο που συμμετέχει στο Σχέδιο

 

 

Όροι παροχής επιδόματος φροντίδας

Το Επίδομα θα παρέχεται αθροιστικά για κάθε παιδί της οικογένειας ηλικίας μέχρι 4 ετών, που φοιτά σε βρεφονηπιακό σταθμό ή νηπιαγωγείο που συμμετέχει στο Σχέδιο.

Το Επίδομα θα παρέχεται απευθείας στουςπαρόχους, νοουμένου ότι θα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Σχέδιο και θα έχουν αναλάβει όλες τις ευθύνες που καθορίζονται στο Σχέδιο.

Η περίοδος παροχής του Επιδόματος θα είναι μέχρι και την ολοκλήρωση του Σχολικού Έτους εντός του οποίου το παιδί συμπληρώνει την ηλικία των 4 ετών.

Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του Επιδόματος αρχίζει από τον μήνα υποβολής της αίτησης και όχι νωρίτερα από τον Σεπτέμβριο 2022.

 

 

Σχετικά νέα

X
Translate »