Γενική Επικαιρότητα

Επαναπροκήρυξη Στεγαστικών Σχεδίων για Ορεινές, Ακριτικές και περιοχές υπαίθρου και επιδόματα ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε δυο σχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επαναπροκηρύσσουμε σήμερα τα στεγαστικά σχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών με σημαντικότατες εκ νέου βελτιώσεις.

Θυμίζω ότι την περσινή χρονιά είχαμε επαναπροκηρύξει τα σχέδια και σαν αποτέλεσμα των πολλών βελτιώσεων που έχουμε επιφέρει, συνολικά επωφελήθηκαν 904 οικογένειες, με μια δαπάνη της τάξης των €32,5εκ.

Στη φετινή χρονιά, επαναπροκηρύσσουμε μεν τα συγκεκριμένα στεγαστικά σχέδια ορεινών, ακριτικών, μειονεκτικών και εξόχως ορεινών περιοχών. Είναι σχέδια που επαναπροκυρύσσουμε με πρόσθετη δαπάνη, από €15 εκ, που ήταν την περσινή χρονιά, την αυξάνουμε σε €20 εκ.

Πρόσθετα, μαζί με αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο όμως, βελτιώνουμε και τα θέματα της επιδοματικής πολιτικής.

Να αναφέρω ότι μόνο για το 2022, από το επίδομα ορεινών περιοχών επωφελήθηκαν 21.200 άτομα, με τη συνολική βοήθεια που παραχωρήθηκε να ανέρχεται στα €5 εκ. περίπου, ενώ θυμίζω ότι με απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο, σε μια προσπάθεια περαιτέρω στήριξης των ανθρώπων μας που διαμένουν στις ορεινές περιοχές, φρόντισε να δώσει εφάπαξ βοήθεια ίση με το 50% της βοήθεια των συγκεκριμένων επιδομάτων, δηλαδή μια βοήθεια με πρόσθετη δαπάνη ύψους €4,6 εκ. για να μπορέσουν οι άνθρωποι που διαμένουν στις ορεινές περιοχές να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και την κρίση.

Τα σχέδια μας αυτά, στόχο έχουν την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, της αστυφιλίας και βεβαίως, με τις φετινές διορθωτικές κινήσεις, αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι θέλουμε πραγματικά να:

  • βελτιώσουμε και να μεγαλώσουμε τη δεξαμενή των δικαιούχων αυτών των σχεδίων
  • να προσθέσουμε συγκεκριμένες περιοχές που πραγματικά έχουν ανάγκη, πάντοτε στη βάση των οικονομικών δεδομένων και παραμέτρων που το κράτος μπορεί.

Με αυτές τις παρεμβάσεις απευθυνόμαστε στους νέους ανθρώπους.

Στα φετινά Στεγαστικά σχέδια έχουμε εντάξει:

  • Κατ’ εξαίρεση τρεις κοινότητες που βρίσκονται εξ΄ολοκλήρου εντός της ουδέτερης ζώνης -και είναι οι μόνες- και προφανώς αντιμετωπίζουν πολύ ιδιαίτερα προβλήματα. Και αναφέρομαι στις Κοινότητες του Μάμμαρι, της Δένειας και των Τρούλλων. Είναι οι τρεις περιοχές οι οποίες αναβαθμίζονται από την κατηγορία «Ακριτικές» στην κατηγορία «Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές», κάτι που αυξάνει και τις παροχές, αλλά βεβαίως και τα εισοδηματικά κριτήρια συμμετοχής των συγκεκριμένων σχεδίων.
  • H δεύτερη βελτίωση αφορά στην κατ’ εξαίρεση ένταξη του Δήμου Αθηένου. Επίσης αναβαθμίζεται από την κατηγορία «Ακριτικές» στην κατηγορία «Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές», λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας του Δήμου, ο οποίος πέραν της εγγύτητας με την γραμμή αντιπαράταξης, είναι ουσιαστικά περίκλειστος, με περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, δίνουμε αυτή τη δυνατότητα των αυξημένων παροχών σε μια προσπάθεια να στηρίξουμε την πληθυσμιακή αύξηση στη συγκεκριμένη περιοχή.
  • Η τρίτη βελτίωση αφορά στην πληθυσμιακή ανάπτυξη της οικιστικής περιοχής της Πύλας. Υπάρχει ένα κομμάτι στην Πύλα το οποίο δεν ενέπιπτε στις «Ακριτικές» περιοχές μέχρι σήμερα. Και με συγκεκριμένη ένταξη βοηθούμε στην περαιτέρω βελτίωση της πληθυσμιακής πυκνότητας.

Πρόσθετα με τις βελτιώσεις στα στεγαστικά σχέδια, βελτιώσαμε και τα σχέδια επιδοματικής πολιτικής και στήριξης.

  • Κατ’ εξαίρεση εντάξαμε 7 πρόσθετες κοινότητες. Αυτές του Αγίου Αμβροσίου Λεμεσού, του Δωρού, του Καπηλειού, των Κεδάρων, του Λιμνάτη, των Μεσάνων και του Μοναγρίου. Είναι εφτά Κοινότητες, οι οποίες κρίθηκε ότι πρέπει να ενταχθούν στο σχέδιο της επιδοματικής στήριξης.
  • Επιπρόσθετα ετοιμάσαμε ένα ιδιαίτερο σχέδιο κάτω από τη στεγαστική πολιτική και αφορά στην κοινότητα των Στροβιλιών. Τα Στροβίλια εμφανίζουν εικόνα εγκατάλειψης. Υπάρχει αδυναμία παραχώρησης πολεοδομικής άδειας για την ανέγερση οικοδομών. Αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα της Κοινότητας των Στροβιλιών και θέλοντας να δώσουμε τη δυνατότητα προσέλκυσης διαμενόντων, έχουμε εντάξει κάτω από το συγκεκριμένο στεγαστικό ένα νέο, ξεχωριστό Σχέδιο επιχορηγήσεων, μέσω του οποίου θα παραχωρείται, εναλλακτικά, οικονομική ενίσχυση για όσους ιδιοκτήτες επιθυμούν να επιδιορθώσουν τις υφιστάμενες κατοικίες για να μπορέσουν να διαμείνουν στην κοινότητα των Στροβιλιών.

Για όλα τα στεγαστικά σχέδια η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων θα είναι η 1η Μαρτίου 2023, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2023, όχι γιατί είναι η καταληκτική ημερομηνία. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση θα ακολουθήσει τη δική μας πολιτική με την επαναξιολόγηση κατ’ έτος -όπως εμείς έχουμε κάνει τα τελευταία τρία χρόνια- και θα επαναπροκηρύξει τα σχέδια. Για τα Σχέδια Επιδομάτων, η 3η Απριλίου 2023 είναι η ημερομηνία έναρξης, με καταληκτική ημερομηνία τις 30 Απριλίου 2023.

Θέλω τέλος να ενημερώσω ότι θα ακολουθήσει την ερχόμενη βδομάδα λεπτομερής παρουσίαση από το Υπουργείο Εσωτερικών των Σχεδίων, ώστε να γνωστοποιηθούν όλες οι ισχύουσες πρόνοιες.

Σχετικά νέα

X
Translate »