Δελτία Τύπου

Εντοπίστηκαν επικίνδυνες μάσκες και σκούτερ στην αγορά (pics)

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε ανακοίνωση πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) τα προϊόντα αυτά είναι επικίνδυνα.

 

Μηχανήματα

1. Σκούτερ εξισορρόπησης (Hoverboard) κινεζικής προέλευσης.

Η μπαταρία δεν έχει διάταξη για να παρακολουθείται η θερμοκρασία των στοιχείων της και επομένως μπορεί να υπερθερμανθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης και να αναφλεγεί. Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και ο χρήστης να υποστεί εγκαύματα. Επιπλέον, τα καλώδια ρεύματος είναι τοποθετημένα σε ατσάλινο σωλήνα με αιχμηρές ακμές και στις δύο άκρες. Κατά τη διάρκεια της ζωής του προϊόντος, η μόνωση των καλωδίων του ρεύματος μπορεί να υποστεί βλάβη από τις αιχμηρές άκρες προκαλώντας βραχυκύκλωμα στον συσσωρευτή (μπαταρία) και πιθανή πρόκληση έκρηξης κατά τη χρήση. Ως αποτέλεσμα, ο χρήστης μπορεί να χάσει τον έλεγχο, να πέσει από το σκούτερ και να υποστεί τραυματισμούς. Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων EN 60335 και EN 62133.

 

 

2. Γρύλος αγροκτήματος (rack-and-pinion) κινεζικής προέλευσης.

Ο γρύλος δεν είναι επαρκώς ανθεκτικός να ανυψώνει ή να χαμηλώνει ορθά το φορτίο. Κατά συνέπεια, το φορτίο μπορεί να πέσει ανεξέλεγκτα και να προκαλέσει τραυματισμούς στο χρήστη. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της  Ευρωπαϊκής οδηγίας για τα μηχανήματα και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 1494.

 

 

 

 

3. Ηλεκτρικό σκούτερ κινεζικής προέλευσης.

Η μπαταρία δεν έχει διάταξη για να παρακολουθείται η θερμοκρασία των στοιχείων της και επομένως μπορεί να υπερθερμανθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης και να αναφλεγεί. Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και ο χρήστης να υποστεί εγκαύματα. Επιπλέον, η μηχανική αντοχή της κολώνας διεύθυνσης είναι ανεπαρκής και μπορεί να παραμορφωθεί ή να σπάσει κατά τη χρήση. Ως αποτέλεσμα, ο χρήστης μπορεί να χάσει τον έλεγχο, να πέσει από το σκούτερ και να τραυματιστεί. Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων EN 62133-2 και EN 71-1.

 

 

 

4. Ηλεκτρικό σκούτερ κινεζικής προέλευσης.

Η μπαταρία δεν έχει διάταξη για να παρακολουθείται η θερμοκρασία των στοιχείων της και επομένως μπορεί να υπερθερμανθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης και να αναφλεγεί. Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και ο χρήστης να υποστεί εγκαύματα. Επιπλέον, το άκρο της χειρολαβής του σκούτερ έχει μικρότερη διάμετρο από ότι απαιτείται και ως εκ τούτου τα χέρια του χρήστη μπορεί να γλιστρήσουν προς τα έξω ενώ ο χρήστης οδηγεί το σκούτερ. Επιπλέον, η διάμετρος των οπών ασφάλισης του τιμονιού είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη τιμή με αποτέλεσμα να σχηματίζονται αιχμηρά άκρα που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς στα δάκτυλα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τα μηχανήματα και των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων EN 62133-2 και EN 71-1.

 

 

 

Μάσκες

1. Προστατευτική μάσκα τουρκικής προέλευσης.

Η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 85 %). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.

 

 

 

 

2. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 65 %). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.

 

 

 

 

3. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 32 %). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.

 

 

 

 

4. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 32 %). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.

 

 

 

 

5. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 78 %). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.

 

 

 

 

6. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Επιπρόσθετα, η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 69 %). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.

 

 

Σχετικά νέα

X
Translate »