Γενική Επικαιρότητα

Εντοπίστηκαν επικίνδυνες χημικές ουσίες σε παιχνίδια στην κυπριακή αγορά (pic)

Επικίνδυνες χημικές ουσίες σε παιχνίδια που διατίθενται στην κυπριακή αγορά εντόπισε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ύστερα από εκστρατεία ελέγχου προϊόντων από πλαστικό στο πλαίσιο της εφαρμογής της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Πρόκειται για χαλάκι μπάνιου, μπάλα γυμναστικής και βαράκι γυμναστικής 4 κιλών.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΓΤΠ, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας λήφθηκαν 8 δείγματα παιχνιδιών για έλεγχο της περιεκτικότητάς τους σε φθαλικούς εστέρες.

4392955997549114 nia

Οι φθαλικοί εστέρες είναι ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή και περιλαμβάνονται στους περιορισμούς του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH (σημεία 51 και 52). Σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτούς, τα προϊόντα που περιέχουν συγκεκριμένους φθαλικούς εστέρες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1% κατά βάρος σε πλαστικοποιημένο υλικό, δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων που διενεργήθηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους, σε 3 από τα 8 δείγματα ανιχνεύθηκαν φθαλικοί εστέρες σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από αυτές που καθορίζονται στη νομοθεσία. Τα μη συμμορφούμενα προϊόντα φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα.

Επίσης, σε 2 από τα 8 δείγματα ανιχνεύθηκαν Χλωριωμένες Παραφίνες Μικρής Αλυσίδας (SCCPs), ουσίες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Έμμονοι Οργανικοί Ρύποι. Αυτές οι ουσίες δεν επιτρέπεται να περιέχονται σε καταναλωτικά προϊόντα σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,15% κατά μάζα υλικού.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία άμεσης απόσυρσης από την κυπριακή αγορά και καταστροφής των μη συμμορφούμενων προϊόντων.

Σχετικά νέα

X
Translate »