Γενική Επικαιρότητα

Εγγραφή και Επιβεβαίωση Εγγραφής μαθητών/τριών Μέσης για τη σχολική χρονιά 2023 – 2024

Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Εγγραφή και Επιβεβαίωση Εγγραφής μαθητών/μαθητριών Μέσης Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2023 – 2024

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, οι Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τους γονείς/κηδεμόνες για όλα τα πιο κάτω που αφορούν στην εγγραφή ή επιβεβαίωση εγγραφής των μαθητών/μαθητριών Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.

2. Συγκεκριμένα, η εγγραφή ή η επιβεβαίωση εγγραφής των μαθητών/μαθητριών Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, για τη σχολική χρονιά 2023 – 2024, θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

2.1.     Για τους/τις μαθητές/ριες Α΄ τάξης Γυμνασίουη εγγραφή θα  πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Ιουνίου 2023, με φυσική παρουσία των γονέων/κηδεμόνων στο Γυμνάσιο, στο οποίο θα φοιτήσει το παιδί τους τη σχολική χρονιά 2023-2024.

2.2.     Για τους/τις μαθητές/ριες Β΄ και Γ΄ τάξης ΓυμνασίουΒ΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου και Β΄ και Γ΄ τάξης Τεχνικών Σχολών, η επιβεβαίωση εγγραφής θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από τις 19 μέχρι τις 21 Ιουνίου 2023, και όχι με φυσική παρουσία των γονέων/κηδεμόνων στα σχολεία.

2.3.     Για τους/τις μαθητές/ριες Α΄ τάξης Λυκείουη εγγραφή θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Ιουνίου 2023, με φυσική παρουσία των  γονέων/κηδεμόνων στο Λύκειο, στο οποίο θα φοιτήσει το παιδί τους τη σχολική χρονιά 2023-2024.

2.4.     Για τους/τις μαθητές/ριες Α΄ τάξης Τεχνικών Σχολώνη εγγραφή θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Ιουνίου 2023, με φυσική παρουσία των μαθητών/μαθητριών και γονέων/κηδεμόνων στην Τεχνική Σχολή, στην οποία θα φοιτήσει το παιδί τους τη σχολική χρονιά 2023-2024.

3. Για την επιβεβαίωση της εγγραφής των μαθητών/ριών της Β΄ και Γ΄ τάξης ΓυμνασίουΒ΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου και Β΄ και Γ΄ τάξης Τεχνικών Σχολών, θα τεθεί σε λειτουργία η Πύλη Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης Εγγραφών στη διεύθυνση https://engrafes.moec.gov.cy/ και θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να μεταβούν στη συγκεκριμένη Πύλη και μέσω του διαδικτυακού Συνδέσμου (Banner) που θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Ν.: www.moec.gov.cy.

4. Συγκεκριμένα, από τις 19 μέχρι και τις 21 Ιουνίου 2023, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ακολουθήσει την πιο κάτω διαδικασία, η οποία περιγράφεται και στο συνημμένο εγχειρίδιο χρήσης, με στόχο την επιβεβαίωση της εγγραφής του παιδιού του:

4.1.  Σύνδεση με την Πύλη Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης Εγγραφών:https://engrafes.moec.gov.cy/

4.2.  Επιλογή του εικονιδίου Επιβεβαίωση Εγγραφής.

4.3.  Καταχώριση από τον γονέα/κηδεμόνα:

–  του αριθμού του κινητού του τηλεφώνου,

–  της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης – email (προαιρετικά),

–   του αριθμού του Δελτίου Ταυτότητας του παιδιού του ή του διαβατηρίου ή του αριθμού ARC (ανάλογα με τον αριθμό ταυτοποίησης που είναι καταχωρισμένος στο σχολείο) και

–  της ημερομηνίας γέννησης του παιδιού του με τη μορφή ηη/μμ/εεεε.

Επισημαίνεται ότι, αν οποιοδήποτε πεδίο απαιτεί να συμπληρωθούν γράμματα, αυτά πρέπει να καταχωριστούν με λατινικούς χαρακτήρες (αγγλικό αλφάβητο). Επίσης, όλοι οι αριθμοί (προσωπικός αριθμός εγγραφής, διαβατήριο, ARC, τηλέφωνο) πρέπει να είναι γραμμένοι χωρίς κενά διαστήματα (spaces), χωρίς παύλες, καθέτους, χαρακτήρες ή τελείες και χωρίς μηδενικά στην αρχή.

4.4.  Το Σύστημα προχωρεί αυτόματα στον έλεγχο και στην επιβεβαίωση των στοιχείων που καταχωρίστηκαν.

α) Με την ορθή καταχώριση των πιο πάνω πληροφοριών, το Σύστημα θα αποστείλει στο κινητό τηλέφωνο του γονέα/κηδεμόνα έναν Προσωρινό Κωδικό Πρόσβασης (OTP).

β) Στην περίπτωση που τα στοιχεία δεν καταχωρίστηκαν ορθά, θα εμφανιστεί μήνυμα για εκ νέου καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων ή για επικοινωνία με το σχολείο του παιδιού για επιβεβαίωση των πιο πάνω στοιχείων.

4.5.  Με την καταχώριση του Προσωρινού Κωδικού Πρόσβασης (OTP) στο Σύστημα, θα εμφανιστούν τα στοιχεία του/της μαθητή/μαθήτριας.

4.6.    Για την ολοκλήρωση της επιβεβαίωσης της εγγραφής, ο γονέας/κηδεμόνας  θα πρέπει να δηλώσει, κατά πόσο ενδιαφέρεται για μεταφορά του παιδιού του στο σχολείο της εκπαιδευτικής του περιφέρειας με λεωφορείο. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεται, θα πρέπει να δηλώσει και τη διεύθυνση διαμονής του/της μαθητή/ριας.

Ακόμη, το Σύστημα θα ζητήσει προαιρετικά, επιπλέον πληροφορίες για τον/τη μαθητή/μαθήτρια. Ο γονέας/κηδεμόνας μπορεί να καταχωρίσει ή όχι τις συγκεκριμένες πληροφορίες και να επιλέξει την Επιβεβαίωση Εγγραφής.

4.7.   Μετά την Επιβεβαίωση Εγγραφής, θα δίνεται επίσης η επιλογή ηΠληρωμή,  μέσω  της οποίας ο γονέας/κηδεμόνας θα μπορεί να καταβάλει το ποσό των €8 ευρώ, το οποίο αφορά το Σχολείο (εκδρομές κ.λπ.).

5. Με βάση τα πιο πάνω, οι γονείς/κηδεμόνες, που θα κάνουν με επιτυχία την ηλεκτρονική επιβεβαίωση εγγραφής του παιδιού τους, θα λάβουν σχετικό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (αν αυτή έχει δοθεί). Οι γονείς/κηδεμόνες που δυσκολεύονται να κάνουν την ηλεκτρονική επιβεβαίωση, μπορούν να επικοινωνούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με το σχολείο που θα φοιτήσει το παιδί τους τη σχολική χρονιά 2023-2024, για να τους βοηθήσει.

6. Οι γονείς/κηδεμόνες, που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την επιβεβαίωση της εγγραφής του παιδιού τους στα χρονοδιαγράμματα που αναφέρονται πιο πάνω, θα πρέπει να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα, στην οποία θα φοιτήσει το παιδί τους τη σχολική χρονιά 2023-2024, στις 26, 27 και 28 Ιουνίου 2023, ώστε να διεκπεραιωθεί η επιβεβαίωση της εγγραφής του παιδιού τους.

7. Σημειώνεται ότι οι εγγραφές των ανεξεταστέων μαθητών/ριών θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 με φυσική παρουσία των γονέων/κηδεμόνων στη σχολική μονάδα.

8. Επίσης, κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να επικοινωνήσει με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, οι οποίοι/ες έχουν παραμείνει στάσιμοι/ες λόγω απουσιών, έτσι ώστε να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία εγγραφής/επιβεβαίωσης εγγραφής με φυσική παρουσία.

Παράτρημα

    Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                       Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 
  Διευθυντής                                                           Δευθυντής Μέσης Τεχνικής και
   Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                                  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Σχετικά νέα

X
Translate »