Έχουμε θέμα

Διευκρινίζει ο Δήμος Λάρνακας για το Παττίχειο Πάρκο

Ανακοίνωση εξέδωσε πριν από λίγο ο Δήμος Λάρνακας ο οποίος διευκρινίζει:

«ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΤΙΧΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ»

Ο Δήμος Λάρνακας στις 22 Φεβρουαρίου 2024 σε ανοικτή ενημερωτική συνάντηση στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης Δήμου Λάρνακας παρουσίασε και συζήτησε τις παραμέτρους υλοποίησης του έργου  «Αναδιαμόρφωση της περιοχής του Παττιχείου Πάρκου στη Λάρνακα» όπου και έγιναν εισηγήσεις των δημοτών που λήφθηκαν υπόψη και τέθηκαν ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου σε ανοικτή συνεδρία του που έγινε στις 26 Φεβρουαρίου 2024.

Στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Φεβρουαρίου 2024 παρέστη και η Πρώτη Λειτουργός Περιβάλλοντος κα. Έλενα Στυλιανοπούλου η οποία και παρουσίασε τις απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος σε σχέση με το έργο. Οι απόψεις του Τμήματος επισυνάπτονται αυτούσιες για εύκολη αναφορά στο σύνδεσμο εδώ.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι συνολικά οι επεμβάσεις θα καλύπτουν περίπου 7% της έκτασης του πάρκου και 0,09% της συνολικής έκτασης της προστατευόμενης περιοχής. Κατά τον σχεδιασμό του έργου λήφθηκαν υπόψη οι συστάσεις των αρμόδιων αρχών (Τμήμα Περιβάλλοντος και Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας) διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, για περιορισμό των επιπτώσεων στην προστατευόμενη περιοχή.

Διενεργήθηκε προέλεγχος επιπτώσεων στην προστατευόμενη περιοχή και η Έκθεση Προελέγχου Εκτίμησης Επιπτώσεων με βάση το άρθρο 16 του νόμου 153(Ι)/2003 εκδόθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος τον Ιανουάριο του 2022. Η εν λόγω Έκθεση κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το έργο δεν θα έχει επιπτώσεις στην προστατευόμενη περιοχή, λόγω του επανασχεδιασμού και της αναδιαμόρφωσης που έγινε με τις εισηγήσεις των αρμόδιων αρχών διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. Επισημαίνεται ότι ο χώρος του Παττίχειου Πάρκου λειτουργεί ως ζώνη ανάσχεσης (buffer zone) μεταξύ του πυρήνα της προστατευόμενης περιοχής και του αστικού ιστού, ώστε να μειώνονται οι οχλήσεις από την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα στην περιοχή και σε αυτόν δεν εντοπίζεται κανένα από τα αντικείμενα προστασίας της προστατευόμενης περιοχής.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι θα τεθούν αυστηροί όροι στη λειτουργία του προτεινόμενου χώρου εστίασης ο οποίος στοχεύει να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες στο πάρκο χωρίς να επιβαρύνει τον περιβάλλοντα χώρο ενώ το ωράριο λειτουργίας θα τηρείται με αυστηρότητα ως η εισήγηση και του Τμήματος Περιβάλλοντος ούτως ώστε ο φωτισμός να κλείνει τον χειμώνα η ώρα 19:00 και το καλοκαίρι η ώρα 21:00. Ο χώρος εστίασης θα παραχωρηθεί μετά από προκήρυξη δημόσιων προσφορών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας εκ νέου υπόψη τις απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος ως καταγράφονται στην επιστολή του ημερ. 26/02/2024, αποφάσισε ομόφωνα όπως υιοθετήσει και τις πέντε εισηγήσεις του Τμήματος ως ακολούθως:

α) την αναστολή των εργασιών μέχρι να γίνουν οι υποδείξεις από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας για το εύρος των εργασιών που επιτρέπονται μέχρι τον Ιούνιο και δεν θα επηρεάσουν την πανίδα της περιοχής

β) τη διασφάλιση του ότι δεν θα αποκοπεί κανένα δέντρο, πέραν από ακακίες, για περιορισμό των επεμβάσεων στο πάρκο. Παράλληλα, στα πλαίσια του έργου θα φυτευθούν 500 νέα δέντρα και 4.500 θάμνοι στο χώρο του έργου.

γ) τη χρησιμοποίηση υδατοπερατών υλικών για όλους τους πεζόδρομους και τους χώρους στάθμευσης

δ) την επαναξιολόγηση του σχεδιασμού πεζογέφυρας ώστε να περιοριστεί στο μέγιστο ύψος των 5 μέτρων και

ε) την κατάθεση αναφοράς ανά τριμηνία στο Τμήμα Περιβάλλοντος σχετική με την πρόοδο υλοποίησης του έργου.

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως δεν προχωρήσει με την κατασκευή του πάρκου τροχοσανίδας  (skatepark) και όπως τροποποιήσει το χώρο στάθμευσης επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος ούτως ώστε να διασφαλιστεί η μη αποκοπή δέντρων. Επιβεβαίωσε περαιτέρω ότι στο έργο δεν περιλαμβάνεται και δεν θα προωθηθεί η υλοποίηση άλλων χώρων στάθμευσης και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Προτεραιότητα του Δήμου Λάρνακας ήταν πάντοτε και θα παραμείνει η προστασία του περιβάλλοντος με την ταυτόχρονη υλοποίηση ενός έργου για αναβάθμιση του πάρκου και του περιβάλλοντα χώρου του Παττίχειου Αμφιθεάτρου, προσφέροντας στους Λαρνακείς ένα έργο που θα αποτελεί διέξοδο στη φύση από τους απαιτητικούς αστικούς ρυθμούς.

Σχετικά νέα

X
Translate »