ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Διευκρινίσεις Δήμου Λάρνακας σε σχέση με τη «Αναδιαμόρφωση της περιοχής του Παττιχείου Πάρκου»

Ο Δήμος Λάρνακας με αφορμή τις πρόσφατες αντιδράσεις δημοτών σε σχέση με το έργο «Αναδιαμόρφωση της περιοχής του Παττιχείου Πάρκου στη Λάρνακα» επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

-Διαχρονικό πάγιο αίτημα πολλών δημοτών ήταν η αναβάθμιση του πάρκου και του περιβάλλοντα χώρου του Παττίχειου Αμφιθεάτρου, ένα αμφιθέατρο το οποίο κατά την περίοδο χρήσης του κατακλύζεται από χιλιάδες κόσμο.

-Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την ανάγκη και έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος ο Δήμος Λάρνακας αποφάσισε να προχωρήσει σε Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας για τον σχεδιασμό της εν λόγω αναβάθμισης.

 

-Καθότι η περιοχή του έργου εντάσσεται σε πολεοδομική ζώνη Δα2 (Δασική Ζώνη υπό προστασία) και εμπίπτει στο Δίκτυο Natura 2000, η στενή συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα Περιβάλλοντος, Δασών και Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ήταν απαραίτητη και καθοριστική για την υλοποίηση του έργου.

-Κατά το στάδιο αδειοδότησης και μελέτης, έγιναν πολυάριθμές διαβουλεύσεις με αποτέλεσμα να εξασφαλιστεί η «Αιτιολογημένη Διαπίστωση με βάση το Άρθρο 24 του περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Νόμο 2018 – 2021». Η εν λόγω μελέτη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στον σύνδεσμο έδω
-➡️Ενδεικτικά από την Αιτιολογημένη Διαπίστωση αναφέρονται δυο σημεία:

1. Στον Προέλεγχο επιπτώσεων στην περιοχή Δικτύου Natura 2000 σημειώνεται ότι: «…Τα έργα αφορούν αναδιαμόρφωση του Παττιχείου Πάρκου, την προσθήκη χώρου εστίασης, παιδικής χαράς, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους στάθμευσης. Στον χώρο ανάπτυξης δεν απαντούν φυσικοί οικοτοποί και είδη προστασίας, και δεν αναμένονται επιπτώσεις. Οι χώροι εστίασης, παιδική χαρά και γήπεδα θα υλοποιηθούν σε σημεία του πάρκου όπου δεν υπάρχει φυσική βλάστηση και αναμένεται η εκχέρσωση λίγων δέντρων τα οποία είναι χωροκατακτητικα ξένα είδη (π.χ. ακακίες), ή και είδη τα οποία δεν είναι αυτοφυή. Τα είδη πανίδας δεν αναμένεται να έχουν επιπτώσεις από την αναδιαμόρφωση του πάρκου λόγω της επανατοποθέτησης έργων που δυνητικά θα προκαλούσαν κάποια επίπεδα οχληρία (φωτισμός/ θόρυβος)…»

 

 

2. Όπως γίνεται αναφορά στο συμπέρασμα της Διαπίστωσης στο σημείο 5 – Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, «…το προτεινόμενο έργο αφορά την αναδιαμόρφωση του Πάρκου Παττιχείου με την προσθήκη υποδομών οι οποίες θα το κάνουν πιο λειτουργικό για το κοινό (επισκέπτες). Το έργο δεν θα έχει επιπτώσεις στην προστατευόμενη περιοχή Αλυκές Λάρνακας και στα αντικείμενα και στόχους προστασίας τους λόγω του επανασχεδιασμού και της αναδιαμόρφωσης που έγινε με τις εισηγήσεις των Αρμοδίων Άρχων Διαχείρισης της Περιοχής…»
– Ο Δήμος Λάρνακας λαμβάνοντας αυστηρά υπόψη τις υποδείξεις των Υπηρεσιών και Αρμόδιων Τμημάτων προχώρησε στην υλοποίηση και επίβλεψη του έργου.

– Παρόλα αυτά, ο Δήμος Λάρνακας με αφορμή τις πρόσφατες αντιδράσεις δημοτών, διοργανώνει στις 22 Φεβρουαρίου 2024 στις 7.00 μ.μ., ανοικτή ενημερωτική συνάντηση στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης Δήμου Λάρνακας για παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση των παραμέτρων υλοποίησής του έργου.

Κατά τη συνάντηση θα γίνονται δεκτές εισηγήσεις από τους δημότες οι οποίες θα ληφθούν σοβαρά υπόψη σε περίπτωση τροποποίησης των σχεδίων.

Σχετικά νέα

X
Translate »