Γενική Επικαιρότητα

Αυτά τα παιδικά παιχνίδια αποσύρονται από την αγορά (φώτο)

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο, για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 15/04/24 (RAPEX – Report 16), έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 55 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν, για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Τα 55 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:

ž Εννιά (9) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

ž Δεκατέσσερα (14) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

ž Δέκα (10) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

ž Εφτά (7) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

ž Εφτά (7) στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

ž Πέντε (5) στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Δομικών Προϊόντων).

ž Δύο (2) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

ž Ένα (1) στην Υπηρεσία Μεταλλείων. Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 8 έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα σοβαρού κινδύνου, ενώ το προϊόν με αριθμό 9 έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόν χαμηλότερου κινδύνου.

 

Σχετικά νέα

X
Translate »