Γενικά

Από €85 σε €300 το πρόστιμο για κάπνισμα

Πηγή: philenews.com

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Από €85 αυξάνεται στα €300 το εξώδικο για κάπνισμα σε απαγορευμένο χώρο, για παράλειψη τοποθέτησης πινακίδας σε χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος, για κάπνισμα σε εσωτερικό ή κλειστό χώρο εργασίας και για παρακώλυση λειτουργών στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

Τα πιο πάνω προνοεί πρόταση Νόμου που κατέθεσε ο βουλευτής των Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου στη Βουλή. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η οποία συνοδεύει την πρόταση νόμου, σκοπός της είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε στον σχετικό Πίνακα αυτού που περιλαμβάνεται η εξώδικη ρύθμιση των αδικημάτων που καθορίζονται στους περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμους του 2017 και του 2021 και στους περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Κανονισμούς του 2017

Με δεύτερη πρόταση νόμου του ιδίου βουλευτή, ο όρος «ανοικτός εξωτερικός χώρος», όπου επιτρέπεται το κάπνισμα, καθορίζεται ως ο χώρος ο οποίος δεν είναι εσωτερικός ή κλειστός, δεν περικλείεται από τοίχους, έχει τουλάχιστον τρεις πλευρές του μόνιμα ανοικτές χωρίς οποιαδήποτε πλευρά να ανοίγει ή να κλείνει κατά βούληση του διαχειριστή και δεν επικοινωνεί με εσωτερικό χώρο».

Παράλληλα, όσον αφορά την πώληση προϊόντων καπνού σε ανήλικα πρόσωπα, ο πέλεκυς πέφτει βαρύς με αντικατάσταση του ύψους του προστίμου από €2.000 σε €3.000. Σε περίπτωση μεταγενέστερης  καταδίκης του ιδίου προσώπου για αδίκημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου προνοείται ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μήνες ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €3.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις το πρόστιμο φτάνει μέχρι και τις €5.000.

Όσον αφορά τα φροντιστήρια και τα ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, απαγορεύεται το κάπνισμα εκτός από καθορισμένους ανοικτούς εξωτερικούς χώρους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τη διεύθυνση των ιδρυμάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και οι οποίοι δεν επιτρέπεται να βρίσκονται σε είσοδο ή έξοδο του ιδρύματος Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σχετικά νέα

X
Translate »