Εκπαίδευση

Αναλφάβητο το 61% των 15χρονων μαθητών μας

Ελεύθερη πτώση σημειώνει η Κύπρος στα αποτελέσματα της διεθνούς αξιολόγησης PISA 2022 του ΟΟΣΑ, η οποία διεξάγεται σε 81 χώρες του κόσμου. Το 61% των 15χρονων, δηλαδή οι έξι στους δέκα, είναι χωρίς βασικές δεξιότητες στην Κατανόηση Κειμένου, το 53% χωρίς βασικές δεξιότητες στα Μαθηματικά και το 52% χωρίς βασικές δεξιότητες στη Φυσική Επιστήμη.

Η χώρα μας, επιπλέον, είναι 63η παγκοσμίως και τελευταία στην ΕΕ στην Κατανόηση Κειμένου, 56η παγκοσμίως και τελευταία στην ΕΕ στις Φυσικές Επιστήμες και 48η παγκοσμίως και προτελευταία (για μία μονάδα) στην ΕΕ στα Μαθηματικά. «Τα αποτελέσματα της Κύπρου είναι πολύ χειρότερα από άλλων ευρωπαϊκών χωρών», υπογράμμισε χθες η υπουργός Παιδείας, ανακοινώνοντας, παράλληλα, ότι θα γίνουν αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα.

– Μαθηματικά: Η βαθμολογία της Κύπρου είναι 418 έναντι 451 που ήταν το 2018, δηλαδή σημείωσε πτώση 32,4 βαθμούς από την προηγούμενη αξιολόγηση και 16,8 βαθμούς πτώση από το 2012 όπου συμμετείχε για πρώτη φορά. Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι φέτος για τα Μαθηματικά ήταν 472, ενώ το 2018 ήταν 489 μονάδες. Την Κύπρο προσπερνούν στο εν λόγω πεδίο 47 χώρες, ενώ βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με Μολδαβία και Βουλγαρία. Έπονται 31 χώρες.

– Κατανόηση Κειμένου: Η βαθμολογία της Κύπρου είναι 381 έναντι 424 που ήταν το 2018, δηλαδή σημείωσε πτώση 43,3 βαθμούς από την προηγούμενη αξιολόγηση και 68,9 βαθμούς πτώση από το 2012 όπου συμμετείχε για πρώτη φορά. Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι φέτος για την Κατανόηση Κειμένου 476 μονάδες. Την Κύπρο προσπερνούν 61 χώρες, τρεις βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Έπονται 16 έπονται χώρες.

– Φυσικές Επιστήμες: Η βαθμολογία της Κύπρου είναι 411 έναντι 439 που ήταν το 2018, δηλαδή σημείωσε πτώση 28,1 βαθμούς από την προηγούμενη αξιολόγηση και 23,5 βαθμούς πτώση από το 2012 όπου συμμετείχε για πρώτη φορά. Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ για το πεδίο αυτό, είναι 485 μονάδες. Την Κύπρο προσπερνούν 51 χώρες. Βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με 9 χώρες, ενώ 20 άλλες έπονται.

Σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Παιδείας όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2022, αναφέρθηκε ότι από την πρώτη συμμετοχή της Κύπρου το 2012, διαφαίνεται πτωτική τάση στην επίδοση των μαθητών και στα τρία γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον, σημειώθηκε ότι στατιστικά σημαντική πτωτική τάση για τα Μαθηματικά και την Κατανόηση Κειμένου παρατηρείται και στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως προς το φύλο, τα κορίτσια παρουσιάζουν καλύτερη επίδοση από τα αγόρια και στα τρία γνωστικά πεδία, κάτι που φαίνεται και στην ΕΕ σε με εξαίρεση τα Μαθηματικά.

Το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, σημειώθηκε, φαίνεται ότι και στην Κύπρο και στη ΕΕ παίζει σημαντικό ρόλο, αφού υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην επίδοση των μαθητών με υψηλό δείκτη κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου και στην επίδοση των μαθητών με χαμηλό δείκτη.

Οι μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία, καταδεικνύει η έρευνα, τείνουν να έχουν παρόμοια επίδοση σε όλα τα γνωστικά πεδία με τους Κύπριους.

Στην έρευνα συμμετείχε το 73% των 15χρονων της Κύπρου, δηλαδή  6.515 παιδιά από 101 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Επικεντρώνεται στην αξιολόγηση του γραμματισμού στα τρία διαφορετικά γνωστικά πεδία. Στην έρευνα PISA 2022, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 81 χώρες, το υπό έμφαση γνωστικό πεδίο ήταν τα Μαθηματικά και το καινοτόμο αντικείμενο η δημιουργική σκέψη.

 

 

Αθηνά Μιχαηλίδου: Τα αποτελέσματα δεν ικανοποιούν κανένα

Σηκώνει μανίκια η Αθήνα Μιχαηλίδου, η οποία λαμβάνοντας τον λόγο είπε ότι «τα αποτελέσματα δεν ικανοποιούν κανένα. Τα αποτελέσματα της Κύπρου είναι πολύ χειρότερα από άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε σε πρακτικό επίπεδο. Εάν και με αυτά δεν ταρακουνηθούμε για αλλαγές, τότε δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει. Τεκμηριώνεται, πλέον ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα χρήζει αναδιοργάνωσης, σοβαρών βελτιώσεων, δομικών αλλαγών».

Όπως είπε η υπουργός, αποδεικνύεται αυτό που λένε τους τελευταίους εννιά μήνες, «ότι το σύστημα μας είναι προσκολλημένο στη γνώση, χωρίς να δίνει έμφαση σε δεξιότητες και ικανότητες. Φταίει το σύστημά μας».

Εξέφρασε την πρόθεση να δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, την αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων, των διδακτικών προσεγγίσεων, των συστημάτων αξιολόγησης μαθητών και εκπαιδευτικών.

Οι πολιτικές αυτές υλοποιούνται μέσα από δράσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την επέκταση της προδημοτικής εκπαίδευσης, την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας, τον εμπλουτισμό του περιεχομένου των αναλυτικών προγραμμάτων, την ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών, τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, την επαναξιολόγηση του θεσμού της Ειδικής Εκπαίδευσης, την πιο ορθολογική κατανομή παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, τη βελτίωση και περιβαλλοντική αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.

 

Σχετικά νέα

X
Translate »