ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση Δήμου Λάρνακας για αποπληρωμή Αποκομιδής Σκυβάλων και Επαγγελματικού Φόρου

Το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Λάρνακας, πληροφορεί το κοινό ότι η αποπληρωμή των Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων, Επαγγελματικού Φόρου, Δικαιωμάτων Χρήσης / Διατήρησης Επαγγελματικών Υποστατικών, Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Τέλους Κοιμητηρίου για το έτος 2023 με πρόσθετη επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, γίνεται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη και μέσω της JCC, μέχρι τις 8 Μαρτίου 2024.

Σχετικά νέα

X
Translate »