ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Αιτήσεις για παραχώρηση βιολογικής λάσπης σε γεωργούς από ΣΑΛ

Αιτήσεις για παραχώρηση επεξεργασμένης βιολογικής λάσπης σε γεωργούς, δέχεται το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση του ΣΑΛ αναφέρεται ότι «οι αιτήσεις για παραχωρήσεις λάσπης για το επόμενο έτος, μπορούν να υποβάλλονται από 1η έως 31 Ιανουαρίου 2024. Η παραχώρηση λάσπης από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας θα γίνεται μόνο κατόπιν αιτήσεως και εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του Συμβουλίου».

Προστίθεται ότι «η παραχώρηση θα γίνεται με κατανομή της διαθέσιμης ποσότητας ανά γεωργό και προτεραιότητα θα έχουν γεωργοί που δεν παρέλαβαν λάσπη τα προηγούμενα έτη».

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα του ΣΑΛ στο σύνδεσμο https://www.lsdb.org.cy/ypovoli-aitisis-gia-parachorisi-laspis-se-georgous/ ή δια χειρός από το Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση om@lsdb.org.cy ή δια χειρός στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας. Με την υποβολή αίτησης δίδεται Βεβαίωση Παραλαβής Αίτησης από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας.

Σημειώνεται ότι «οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία δικαιολογητικά και να φέρουν την έγκριση της οικείας Τοπικής Αρχής, ενώ εκπρόθεσμες ή με ελλιπή στοιχεία αιτήσεις, δεν θα γίνονται αποδεκτές».

Σχετικά νέα

X
Translate »