Μάρκετινγκ - Διαφήμιση

Μόνο 4 στις 10 εταιρείες στην Κύπρο έχουν marketing

Μόνο 4 στις 10 επιχειρήσεις στην Κύπρο διαθέτουν αυτόνομο Τμήμα Μάρκετινγκ/ Διεύθυνση Μάρκετινγκ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 2ης Παγκύπριας έρευνας Μάρκετινγκ, που πραγματοποίησαν το Cyprus Institute of Marketing (CIM) και ο όμιλος Cypronetwork.

Σύμφωνα με την έρευνα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που καλύπτουν/στοχεύουν τις αγορές του εξωτερικού αυξήθηκε σημαντικά κατά το 2017, στο 19%, έναντι 6% το 2015, ενώ οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις έχουν παγκύπρια γεωγραφική κάλυψη και στόχευση πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία ήταν παγκύπρια με επαρκή κάλυψη από τους κλάδους των υπηρεσιών, εμπορίου, βιομηχανίας και κατασκευών και το μέγεθος του δείγματος ήταν 400 επιχειρήσεις, παρουσιάστηκαν σε σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Η συλλογή των στοιχείων έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου κατά το 2ο τρίμηνο του 2017.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τρεις στις δέκα επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η προώθηση και οργάνωση της λειτουργίας του Μάρκετινγκ στην επιχείρηση είναι «πολύ» έως «πάρα πολύ» καλή, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2015 (32% το 2017 έναντι 26% το 2015). Τρεις στις τέσσερις περίπου επιχειρήσεις έχουν ετήσιο προϋπολογισμό Μάρκετινγκ και Προώθησης Πωλήσεων αντίστοιχα μέχρι και €30.000.

Επίσης, μία στις δύο εκτιμά ότι είναι «αρκετά» αποδοτική, ενώ δύο στις δέκα αναγνωρίζουν ότι η σχετική λειτουργία δεν είναι αποδοτική. Ελαφρώς θετικότερη στάση παρατηρείται όσον αφορά τη λειτουργία προώθησης των πωλήσεων, αφού δύο στις πέντε επιχειρήσεις εκτιμούν ότι είναι «πολύ» έως «πάρα πολύ» καλή, μία στις δύο εκτιμά ότι είναι «αρκετά» αποδοτική, ενώ μόλις μία στις δέκα αναγνωρίζει ότι η σχετική λειτουργία δεν είναι αποδοτική.

Επιπλέον, μία στις τρεις επιχειρήσεις εξακολουθεί να υποδεικνύει την ύπαρξη στελεχών που ασχολούνται αποκλειστικά με τη λειτουργία του Μάρκετινγκ στην επιχείρηση τους, ενώ παράλληλα τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις καταγράφουν την ύπαρξη πτυχιούχων ή με επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα. Το ποσοστό αυτό είναι σαφώς αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2015 (44% το 2017 έναντι 20% το 2015).

Οι δράσεις προβολής και προώθησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες/ πρακτικές που κάνουν οι επιχειρήσεις σε ετήσια βάση, με το ποσοστό αναφοράς τους να αυξάνεται από 21% το 2015 σε 36% το 2017. Η διαφήμιση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αποτελεί επίσης σημαντικό μέσο προώθησης και προβολής των Κυπριακών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, βασικότερη ομάδα στόχευσης των επιχειρήσεων αποτελεί αναπόφευκτα το ευρύ κοινό με (ποσοστό 76%), με τις επιχειρήσεις να αναφέρονται από εξίσου σημαντική αναλογία (49%). Ο δημόσιος/ ημικρατικός τομέας φαίνεται να ενδιαφέρει σε μικρότερο βαθμό τις επιχειρήσεις (16%).

Σχετικά νέα

X
Translate »