Breaking News

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

«Σόλο ταξιδιώτες» μια νέα παγκόσμια ταξιδιωτική τάση

Της Γιώτας Σκιτίνη

 

Αν αναλογιστεί κανείς τις τεράστιες αλλαγές που έχει επιφέρει η εξέλιξη της πανδημίας στο περιβάλλον του τουρισμού και των ταξιδιών παγκόσμια, με τα περιοριστικά μέτρα στην ελεύθερη διακίνηση, την κοινωνική αποστασιοποίηση και την αναγκαστική προσαρμογή σε νέες συνθήκες, ουσιαστικές αλλαγές αναμένεται να επέλθουν τόσο στον τρόπο και διαδικασίες των μελλοντικών ταξιδιών, όσο και στις νέες τάσεις ως προς τις προτιμήσεις των ιδίων των ταξιδιωτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν παρουσιάζει ως προς τις προοπτικές του το μοντέλο των «σόλο ταξιδιωτών» ως μια αναδυόμενη διεθνή τάση η οποία και εξετάζεται στο πλαίσιο σύνοψης της μελέτης της απόφοιτης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών MA Internship in TourismHospitality and Events Management του Πανεπιστημίου UCLan Κας. Γιώτας Σκιτίνη, υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Διοίκησης Αθλητισμού και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Επιχειρηματικότητας του University of Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus) Δρα. Χρήστου Αναγνωστόπουλου .

Αρχικά, μπορούμε να πούμε ότι ο όρος «σόλο ταξιδιώτες» αφορά άτομα ανεξάρτητα, που ταξιδεύουν με-ή-χωρίς συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς συνοδεία. Όντας μία αναδυόμενη τάση, η κατηγορία αυτή είναι ακόμα περιορισμένη σε πληροφορίες, ωστόσο κάποια κύρια χαρακτηριστικά μπορούν να σκιαγραφήσουν το προφίλ των «σόλο ταξιδιωτών». Αναμφίβολα οι ανεξάρτητοι, μεμονωμένοι, ή άλλως «σόλο ταξιδιώτες» προτιμούν ευέλικτες και αυτοελεγχόμενες θα έλεγε κανείς εμπειρίες. Αν και μπορεί να προέρχονται από εντελώς διαφορετικό υπόβαθρο, περιβάλλον, εμπειρίες, γνώσεις και προτιμήσεις, μπορεί να είναι είτε μόνοι είτε σε κάποια σχέση, αλλά να επιλέγουν να ταξιδεύουν μόνοι τους ή ακόμα και να συμμετέχουν σε κάποια ομάδα ειδικών ενδιαφερόντων, όπως κρουαζιέρες, συναυλίες, ή οργανωμένα ταξίδια πολιτιστικού, θρησκευτικού, αθλητικού τουρισμού, κ.λπ.

Ορισμένες μελέτες που σχετίζονται με το φύλο και την ηλικία, έδειξαν ότι οι μεμονωμένοι ταξιδιώτες είναι ως επί το πλείστο νεαροί, άνδρες ή γυναίκες, ή/και αναζητούν τον τουρισμό περιπέτειας. Οι ανάγκες τους ποικίλλουν, από την αναζήτηση δραστηριοτήτων ή ψυχαγωγίας, τη μοναξιά ή τη σύνδεση, τη χαλάρωση ή την εκτόνωση, ενώ οι μοναδικές εμπειρίες, η προσωπική ανάπτυξη και αυτοεκτίμηση είναι σημαντικές πτυχές του προφίλ των νεαρών «σόλο ταξιδιωτών». Με διαφορετικές προτιμήσεις σε σχέση με τις δραστηριότητες που προτιμώνται στην καθημερινότητα τους, ή όχι, οι ανεξάρτητοι – «σόλο ταξιδιώτες» ενδέχεται να συμμετέχουν σε τοπικές εκδηλώσεις του προορισμού, καθώς επίσης και να αναζητούν μοναδικές εμπειρίες, σύντομες εκδρομές, γευστικές απολαύσεις όπως και ειδικά ενδιαφέροντα όπως πεζοπορία, αλιεία, ποδηλασία, σαφάρι, κλπ. Παρόλο που κάποιες μελέτες ανέδειξαν ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο πρόθυμες σε σύγκριση με τους άνδρες να ταξιδεύουν μόνες, εντούτοις παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση στην προώθηση εμπειριών αποκλειστικά για γυναίκες, όπως για παράδειγμα θεματικές εκδηλώσεις πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα, ή ταξίδια απόδρασης, χαλάρωσης, προσωπικής ανασκόπησης και αυτοεκτίμησης.

Στην κατηγορία «σόλο ταξιδιωτών» μπορούν να συμπεριληφθούν και άτομα που ταξιδεύουν μόνοι για επαγγελματικούς σκοπούς, οι οποίοι προφανώς επικεντρώνονται στην εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με την εργασία τους, ωστόσο, η συνολική εμπειρία τους μπορεί να περιλαμβάνει ελεύθερο χρόνο και χαλάρωση σε κάποιο προορισμό. Εκτός από τις επαγγελματικές συναντήσεις και εταιρικές εκδηλώσεις, όπως συνέδρια, σεμινάρια, εκθέσεις ή συγκεκριμένα εταιρικά γεγονότα, η πλειοψηφία των ταξιδιωτών αυτών δράττονται της ευκαιρίας για γνωριμία με την καινούρια κουλτούρα και πολιτισμό, τοπική κουζίνα και τρόπους διασκέδασης.   

Σημαντικό ποσοστό «σόλο ταξιδιωτών» αφορά ηλικιωμένα άτομα, σαν αποτέλεσμα του αξιοσημείωτου αριθμού διαζευγμένων ή χήρων που απολαμβάνουν μακροχρόνιες διακοπές ή εναλλακτικές λύσεις συμβατικής φροντίδας ηλικιωμένων. Εξετάζοντας τις δημογραφικές επιπτώσεις της γήρανσης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με την Eurostat (2019) τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής σχηματίζουν τη μετάβαση προς μια μεγαλύτερη πληθυσμιακή οικοδόμηση, εξέλιξη που είναι ήδη εμφανής σε αρκετά κράτη μέλη. Σύμφωνα με την έκθεση του CBI (2019), στην Ευρώπη, οι άνθρωποι άνω των 50 ετών, κυρίως γυναίκες, είναι όλο και πιο υγιής και ευκατάστατοι και, ως εκ τούτου, αυξάνουν τη ζήτηση για προϊόντα «σόλο τουρισμού».

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω ευρήματα και λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές δημογραφικές και κοινωνικοπολιτικές αλλαγές, τα υψηλότερα εισοδήματα συνταξιοδότησης και τη συνταξιοδότηση της γενιάς baby boomers, μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει ότι, ο αριθμός των «σόλο ταξιδιωτών» αυξάνεται και αμφιβολία αποτελεί αναδυόμενη παγκόσμια τάση. Εναπόκειται λοιπόν τόσο σε τοπικούς και διεθνείς τουριστικούς φορείς όσο και σε ειδικευμένους επαγγελματίες του τομέα να λαμβάνουν υπόψη και να προσαρμοστούν στις ανάγκες της σημαντικής αυτής δυναμικής. 

Της Γιώτας Σκιτίνη
Γενική Διευθύντρια/Ιδιοκτήτης

 

 

«Solo Travelers» a new global travel trend

Considering the enormous changes brought by the development of the pandemic in the world tourism and travel environment, with restrictive measures on free movement, social distancing and adaptation to new conditions, substantial changes are expected to be made both in the way and the procedures taken on future travels as well as the new trends on travelers’ preferences. Particular interest draws the model of “solo travelers” as an emerging international travel trend, which is examined in the context of a summary of the study of the graduate of the MA Internship in Tourism, Hospitality and Events Management program of UCLan University Mrs Yiota Skitini, under the supervision of the assistant professor of sports administration and Associate Dean of the School of Management and Entrepreneurship of the University of Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus) Dr. Christos Anagnostopoulos.

The term “solo travelers” can broadly refer to independent people, traveling with-or-without specific purpose, without escort. Being an emerging trend, this category is still limited in information, although some main features can outline the profile of “solo travelers”. There is no doubt that independent, individual, or otherwise “solo travelers” prefer flexible and self-controlled experiences. Although they may come from completely different backgrounds, environments, experiences, knowledge and preferences, they may be either alone or in a relationship, but may choose to travel alone or even participate in groups of special interests, such as cruises, concerts, or organized cultural or religious trips, sports tourism, etc.

Some studies related to gender and age have shown that individual travelers are mostly young, male or female, and/or looking for adventure tourism. Their needs vary from activity or entertainment, loneliness or connection, relaxation or recreation, while the unique experiences of personal development and self-esteem are important aspects of the profile of young “solo travelers”. Unlike the preferences of their daily life, independent – “solo travelers” may participate in local events of a destination, as well as seek unique experiences, short excursions, tasteful pleasures as well as special interests such as hiking, fishing, cycling, safari, etc. Although some studies have shown that women are less willing than men to travel alone, there is a significant increase on the promotion of experiences exclusively for women, such as cultural and social thematic events, escape, relaxation, personal development and self-esteem trips.

“Solo travelers” type may also include people travelling alone for business purposes, who are primarily focused on performing tasks related to their work, however, their overall experience may include free time and relaxation at a destination. In addition to corporate meetings and events, such as conferences, seminars, exhibitions or specific corporate events, the majority of such travelers take the opportunity to get to know the new culture, local cuisine and meet ways of entertainment.

A significant proportion of ‘solo travelers’ concern elderly people as a result of the remarkable number of divorcees or widows enjoying long holidays or alternatives to conventional aged care. Looking at the demographic impact of ageing within the European Union and according to Eurostat (2019) low birth rates and higher life expectancy are forming the transition to a larger population building, a development that is already evident in several EU member states. According to the CBI report (2019), in Europe, people over the age of 50, mainly women, are increasingly healthy and well-off and are therefore increasing demand for ‘solo tourism’ products.

Summarizing the above findings and taking into account current and future demographic and socio-political changes, higher retirement incomes and the retirement of the baby boomers generation, one can claim that the number of “solo travelers” is increasing and with no doubt is becoming an emerging global travel trend. It is therefore up to both local and international tourism operators and qualified professionals in the travel and tourism sector to take this trend into account and adapt to the needs of its dynamic.

Σχετικά νέα

X
Translate »