Υγεία

ΠΑΣΥΔΥ: Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας νοσοκομείων

Πηγή: philenews.com

Την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων και τη διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης ολόκληρου του προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η αλλαγή της νοοτροπίας που χαρακτηρίζει τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα της Υγείας, εισηγείται μεταξύ άλλων η ΠΑΣΥΔΥ , η οποία ταυτόχρονα εντοπίζει κενά, λάθη, μη εφαρμογή της νομοθεσίας και ελλιπή συντονισμό και συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών και των περιφερειακών διοικήσεων του Οργανισμού.

«Σχεδόν δύο χρόνια μετά την ανάληψη της διαχείρισης των δημόσιων νοσηλευτηρίων από τον ΟΚΥπΥ, 16 μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής της Α΄ φάσης και 4 μήνες από την εφαρμογή της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης του ΓεΣΥ, καταγράφονται πολλά προβλήματα, παραλείψεις και δυσλειτουργίες σε διάφορους τομείς των κρατικών νοσοκομείων», αναφέρει στο υπόμνημα που κατέθεσε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή η ΠΑΣΥΔΥ, όπου μεταξύ άλλων προσθέτει: «Το νέο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να εργαστούν τα δημόσια νοσηλευτήρια και να ανταγωνιστούν τον ιδιωτικό τομέα, επιβάλλει την επέκταση των ωρών λειτουργίας των κρατικών νοσηλευτηρίων». Αυτή, η «αναγκαία», όπως τη χαρακτηρίζει η ΠΑΣΥΔΥ, αλλαγή, «θα πρέπει να γίνει μέσω της ανακατανομής του προσωπικού και πρόσληψης νέου προσωπικού και με σεβασμό και τήρηση των όρων εργοδότησης και σχεδίων υπηρεσίας του υφιστάμενου προσωπικού».

Αγγίζοντας το σοβαρό θέμα της νοοτροπίας που επικρατεί στα δημόσια νοσηλευτήρια, η Συντεχνία, που εκπροσωπεί το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού των κρατικών νοσοκομείων, υποστηρίζει ότι «τα δημόσια νοσηλευτήρια καλούνται να αλλάξουν φιλοσοφία και να εισαγάγουν πρακτικές προσέλκυσης πελατών, φιλοσοφία η οποία δεν υπήρχε στα τόσα χρόνια λειτουργίας τους εφόσον το σύστημα στηριζόταν στους δικαιούχους και όχι στην προσέλκυση ασθενών από τον γενικότερο πληθυσμό». Είναι αναγκαίο, τονίζει η ΠΑΣΥΔΥ, «να οργανωθούν σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια εξυπηρέτησης πελατών για όλο το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τους πολίτες».

Επιπρόσθετα, η Συντεχνία των δημοσίων υπαλλήλων εισηγείται τη διεξαγωγή εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών αλλά και εκστρατεία για «βελτιώσης της εικόνας των δημόσιων νοσηλευτηρίων, για παράδειγμα, με την καταγραφή τους στις ιστοσελίδες των νοσοκομείων και του ΟΚΥπΥ, με έντυπο πληροφοριακό υλικό, φωτογραφίες, ενημερωτικές καμπάνιες κ.τλ.».

Σε ότι αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία, η ΠΑΣΥΔΥ προχωρεί σε σοβαρές επισημάνεις υποστηρίζοντας ότι «οι κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε χώρους αναμονής και στους χώρους που κινούνται ασθενείς, παρουσιάζουν φθορά δημιουργώντας αρνητική εικόνα στον επισκέπτη και πεδίο αρνητικού σχολιασμού για τα δημόσια νοσηλευτήρια». Το πρόβλημα, «επεκτείνεται και στα γραφεία που χρησιμοποιούν επαγγελματίες υγείας όπως, οι χώροι για διεξαγωγή ψυχολογικής αξιολόγησης και θεραπευτικών κλινικών συναντήσεων».

Τέλος, η ΠΑΣΥΔΥ κάνει εκτενή αναφορά στα προβλήματα δυσλειτουργικότητας που αντιμετωπίζει ο ίδιος ο ΟΚΥπΥ, υποστηρίζοντας ότι «στα δύο σχεδόν χρόνια λειτουργία του Οργανισμού έχουμε εντοπίσει πολλά παραδείγματα απουσίας συνεννόησης και συντονισμού μεταξύ κεντρικής διοίκησης, διοικήσεων περιφερειών και διοίκησης υπηρεσιών/τμημάτων». Πέραν των γιατρών και νοσηλευτών, όπου τους τελευταίους μήνες έχουν ανατεθεί καθήκοντα προϊσταμένου μερικής απασχόλησης σε γιατρό και νοσηλεύτρια, στις υπόλοιπες υπηρεσίες δεν υπάρχει κάποιο άτομα στην κεντρική διοίκηση του Οργανισμού το οποίο να γνωρίζει το εξειδικευμένο αντικείμενο εργασίας και το προσωπικό του κάθε επαγγελματικού κλάδου και ανάλογα να μπορεί να συμβουλεύσει και να καθοδηγήσει την κεντρική ή και τις περιφερειακές διοικήσεις».

Σχετικά νέα

X
Translate »