Άθληση

H ανάγκη ενίσχυσης της φυσικής δραστηριότητας και άσκησης των εργαζομένων

Σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, η εταιρική κοινωνική ευθύνη άπτεται με το ρόλο των εταιρειών να πράττουν ορθολογιστικά, συμβάλλοντας και συνεισφέροντας θετικά στο ευρύτερο κοινό, ενώ την ίδια στιγμή εστιάζουν στο να είναι οικονομικά αποτελεσματικές.

Μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης τους εφαρμόζουν ηθικές πρακτικές, προωθώντας υγιείς εργασιακές σχέσεις μέσω της ισότητας φύλων, κατάρτισης, επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης, καθώς επίσης ενθαρρύνουν το προσωπικό με συμμετοχή τους σε διάφορες κοινωφελή δράσεις. Μια από τις δράσεις στην οποία δίδεται ιδιαίτερη σημασία στο εν λόγω άρθρο, με αφορμή  την έξαρση της πανδημίας, είναι η προώθηση του εργασιακού αθλητισμού ή πιο απλά η ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας και άσκησης των εργαζομένων μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων.

Ενώ η κατάσταση της υγείας ενός ανθρώπου επηρεάζεται κατά μεγάλο βαθμό από τη διατροφή και τη φυσική του δραστηριότητα, το περιβάλλον στο οποίο ζει και εργάζεται αποτελούν παράγοντες υψίστης σημασίας για την ευημερία του. Στον επαγγελματικό τομέα, η ηλικία, το φύλο, η σωματική σύσταση, ο τομέας και η θέση εργασίας καθώς και ο βαθμός εκπαίδευσης έχουν άμεση σχέση με την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των εργαζομένων. Και ενώ η αύξηση της παραγωγικότητας και των κερδών της επιχείρησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και σχετίζονται τόσο με την υγεία των εργαζομένων όσο και με την αίσθηση ικανοποίησης τους, στην Κύπρο, λίγες είναι μέχρι στιγμής οι εταιρείες που επενδύουν στην υγεία του ανθρώπινου δυναμικού τους. Αξιοσημείωτο είναι όμως το γεγονός ότι ακόμα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός του αθλητισμού, επιδεικνύουν προθυμία να αξιοποιήσουν τον αθλητισμό ως μέσον βελτίωσης, ενίσχυσης και ανάδειξης ελκυστικότερης εταιρικής εικόνας, αντιλαμβανόμενοι πλήρως τα οφέλη που προκύπτουν.

Διεθνής έρευνες έχουν δείξει ότι η προώθηση και βελτίωση της υγείας των εργαζομένων μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για την υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών μεσω της δημιουργίας υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. Η ενίσχυση της φυσικής και κατ’ επέκταση ψυχικής υγειάς των εργαζομένων μπορεί να θεωρηθεί ως κινητήριο εργαλείο αποδοτικότητας μέσω της καλής συμπεριφοράς, ηθικής, συνεργασίας, αλληλεγγύης, σύσφιξης ανθρωπίνων σχέσεων, αφοσίωσης, ευελιξίας, μιας και συμβάλλει στη δημιουργία υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα εφαρμογής αθλητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων φυσικής άσκησης σε εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίες αναφέρουν ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι επέδειξαν μείωση του στρες και της εργασιακής αποχής, ανέπτυξαν κοινωνικούς δεσμούς και ενίσχυσαν το ομαδικό πνεύμα των επιχειρήσεων. Αναζωογονημένοι, έχοντας περισσότερη ενέργεια, οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι υιοθέτησαν ένα υγιές τρόπο ζωής (healthy lifestyle) δίδοντας περισσότερη σημασία στη διατροφή, την προστασία της υγείας, του ανοσοποιητικού συστήματος και της καρδιάς, καθώς και στην πρόληψη και διαχείριση βάρους. Σε κλίμα δέσμευσης για την προσφορά ασφαλή προϊόντων και υπηρεσιών, η εταιρεία General Motors για παράδειγμα, υιοθέτησε τρεις βασικούς πυλώνες για έναν υγιεινό τρόπο ζωής του προσωπικού της ‘ύπνος, άσκηση και καλή διατροφή΄ διαθέτοντας επίσης πόρους για υπαλλήλους που υποφέρουν από στρες, άγχος και άλλα θέματα ψυχικής υγείας. Αυτή η εστίαση ήταν πολύ σημαντική, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης κρίσης COVID-19, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της, ενώ τόνισε πόσο σημαντικό είναι ‘όχι μόνο να παραμείνουν οι εργαζόμενοι ασφαλείς, αλλά και να αισθάνονται ασφαλείς και σίγουροι ότι θα έρθουν στην εργασία τους και θα γυρίσουν σπίτι στις οικογένειές τους’.

Όλα αυτά σε συνάρτηση με την πρόθεση επιχειρήσεων αξιοποίησης του αθλητισμού και ενίσχυσης της εταιρικής εμπορικής και κοινωνικής τους αξίας, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή αθλητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων φυσικής άσκησης στο εργασιακό περιβάλλον, μπορούν να δράσουν θετικά τόσο στους εργαζόμενους όσο και στις επιχειρήσεις, με τα αποτελέσματα να είναι ζωογόνα για όλους.

 

 

Γιώτα Σκιτίνη

Ιδιοκτήτρια / Διευθύντρια Ταξιδιωτικού Πρακτορείου TECOMA SERVICES LIMITED

Ειδίκευση: Εισερχόμενο Τουρισμό: Αθλητικό, Συνεδριακό, Θρησκευτικό, Ιατρικό Τουρισμό, Τουρισμό Υγείας & Ευεξίας.

Ακαδημαϊκά Προσόντα: BA (Hons), Tourism Business Management, Birmingham, UK

MA Internship in International Tourism, Hospitality and Events Management, UCLan Cyprus

Member of Larnaka Tourism Board, Cyprus Healthcare Tourism Board, former Association of Cyprus Travel Agents Board

 

 

Βιβλιογραφία

Centres for Disease Control and Prevention (2021), Worksite Physical Activity, USA

Corporate Wellness Magazine (2021), Business of Wellbeing, The five benefits of Workplace Fitness Culture

Δικαιώματα του Ανθρώπου Εθνικό Σχέδιο Δράσης (2014) Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Ένωση (2017) Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Forbes (2019) Why we pay our employees to exercise at work (2019)

General Motors (2021), Sustainability, A culture of safety, USA

Οικονομική Επιθεώρηση (2021), Εταιρική κοινωνική Ευθύνη μέσω του Αθλητισμού, Αναγνωστόπουλος Χρήστος, Οκτώβριος 2021

Σπανός, Κωνσταντίνος, 2020, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Ελλάδα

Τριγώνης, Ι. 2015. Προγράμματα Εργασιακού Αθλητισμού. Αθλητική ψυχαγωγία και αναψυχή. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Κεφ. 6.

Workplace Health Research Network (2021), The Institute for Health and Productivity Studies, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Σχετικά νέα

X
Translate »