Ηλιαχτίδα Ζωής

Ο Σύνδεσμος Στήριξης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Επαρχίας Λάρνακας “Ηλιαχτίδα Ζωής” Ίδρυμα Νίκου και Λούλας Βασιλειάδη – Άγιος Γεώργιος, είναι εθελοντική οργάνωση.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Ιδρύθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 1997, σύμφωνα με τους περί σωματείων και ιδρυμάτων νόμους του 1972 και 1997 και τους περί σωματείων και ιδρυμάτων κανονισμούς του 1973 μέχρι 1998 με αριθμό εγγραφής 1744.

Από το 1996 στεγάζετε στο ίδρυμα Νίκου και Λούλας Βασιλειάδη – Άγιος Γεώργιος, στην οδό Αθανασίου Διάκου στη Λάρνακα όπου λειτουργεί θεραπευτικό κέντρο προσφέροντας υπηρεσίες Φυσιοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ειδικής Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, εργοδοτώντας άρτια ειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου.

 • Facebook
 • Περιγραφή

  Ο Σύνδεσμος Στήριξης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Επαρχίας Λάρνακας “Ηλιαχτίδα Ζωής” Ίδρυμα Νίκου και Λούλας Βασιλειάδη – Άγιος Γεώργιος, είναι εθελοντική οργάνωση.

  Ιδρύθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 1997, σύμφωνα με τους περί σωματείων και ιδρυμάτων νόμους του 1972 και 1997 και τους περί σωματείων και ιδρυμάτων κανονισμούς του 1973 μέχρι 1998 με αριθμό εγγραφής 1744.

  Από το 1996 στεγάζεται στο ίδρυμα Νίκου και Λούλας Βασιλειάδη – Άγιος Γεώργιος, στην οδό Αθανασίου Διάκου στη Λάρνακα όπου λειτουργεί θεραπευτικό κέντρο προσφέροντας υπηρεσίες Φυσιοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ειδικής Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, εργοδοτώντας άρτια ειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου.

  Έμμεσα λειτουργεί και ως κέντρο στήριξης και ενημέρωσης για τους γονείς των παιδιών αυτών. Οι υπηρεσίες εστιάζουν, πέραν από το θεραπευτικό μέρος, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών, έτσι ώστε να λειτουργούν στο βαθμό των δυνατοτήτων τους, ως κοινωνικά ενταγμένα μέλη της κοινωνίας.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου απαρτίζεται από εθελοντές (γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες και φίλους) οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή.

  Τα μέλη συμπαραστέκονται στο σύνδεσμο, τόσο με τις συνδρομές τους όσο και με την παρουσία τους, στις διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες προσκαλούνται. Τα υφιστάμενα μέλη του συνδέσμου κάνουν ιδιαίτερες προσπάθειες να προσελκύουν άτομα, πρόθυμα να προσφέρουν εθελοντικά στο βαθμό των δυνατοτήτων τους και του διαθέσιμου χρόνου της.

  Οι στόχοι του Συνδέσμου είναι:
  Η αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών των παιδιών με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους, μέσα από την υποβοήθηση της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσής τους.
  Η προσφορά συμπαράστασης και βοήθειας με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο προς τα παιδιά που χρειάζονται φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ειδική εκπαίδευση, κοινωνική εργασία και ψυχολογική στήριξη.
  Η διενέργεια εκδηλώσεων για την ανάπτυξη και προβολή των σκοπών και στόχων του Συνδέσμου.
  Η δημιουργία ταμείου για τη λειτουργία του Συνδέσμου και την επίτευξη των σκοπών του από πόρους.
  Η αποδοχή βοήθειας και συνεργασίας με οποιαδήποτε κρατική ή ιδιωτική υπηρεσία ή άλλο οργανισμό κ.ά.

  Σκοπός του προγράμματος είναι η συνέχιση και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

X
Translate »