ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Τοποθετούν ογκόλιθους για προστασία των Αλυκών από τη διάβρωση

Στη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας του υφιστάμενου παραλιακού δρόμου εντός της περιοχής του δικτύου Natura 2000 στις Αλυκές Λάρνακας προχωρούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες για σκοπούς αντιμετώπισης της διάβρωσης.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά τοποθέτηση φυσικών ογκολίθων για προσωρινή θωράκιση της ακτογραμμής και προστασίας του οδοστρώματος. Η προσωρινή θωράκιση θα έχει μήκος περίπου 220 μέτρα και η κατάληψη γης από το έργο δεν θα υπερβαίνει το υφιστάμενο έρεισμα του δρόμου που οδηγεί στον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων και στη μονάδα αφαλάτωσης.

Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης υιοθετεί τη λήψη έκτακτων μέτρων θωράκισης του παραλιακού δρόμου, σημειώνοντας ότι αποτελεί αναγκαιότητα για την προστασία των αλοφυτικών οικοτόπων. Από το εν λόγω έργο δεν προκύπτει καμία απώλεια φυσικών οικοτόπων και μόνο σχετικά μικρό μήκος της παραλίας θα καταληφθεί από ογκόλιθους. Κατά το στάδιο της κατασκευής, όμως, ενδέχεται να προκύψουν προσωρινές επιπτώσεις από αυξημένες οχλήσεις, συσσωρευτικά και με άλλα προγραμματιζόμενα έργα στην περιοχή όπως την κατασκευή και λειτουργία της τρίτης φάσης αποχετευτικού συστήματος Λάρνακας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο PHILENEWS.COM

Σχετικά νέα

X
Translate »