Γενικά

To Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης, ενημερώνει το κοινό ότι, η 1η Μ/Κ Ταξιαρχία με τις Μονάδες της, από 19 – 23 Φεβρουαρίου 2024, θα πραγματοποιήσει άσκηση, σε όλη την Περιοχή Ευθύνης της.

To Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης, ενημερώνει το κοινό ότι, η 1η Μ/Κ Ταξιαρχία με τις Μονάδες της, από 19 – 23 Φεβρουαρίου 2024, θα πραγματοποιήσει άσκηση, σε όλη την Περιοχή Ευθύνης της.

Στα πλαίσια εκτέλεσης της, θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις με όλα τα διαθέσιμα μέσα των Μονάδων, παρουσιάσεις εφέδρων, αναγνωρίσεις
και εκτέλεση βολών με πραγματικά πυρά στα πεδία βολής ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΑΠΛΑΝΤΑΣ και ΓΕΡΑΚΟΜΟΥΤΤΗΣ.

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε το κοινό όπως αποφύγει στη προσέγγιση – διέλευση εντός των Πεδίων Βολής και Ασκήσεων, για την αποφυγή οποιασδήποτε δυσάρεστης κατάστασης, αλλά και τη δημιουργία ανησυχίας του πληθυσμού, λόγω της αυξημένης κινητοποίησης.

We would like to inform you that, from 19 – 23 February 2024, the 1st Infantry Brigade with its units will conduct an exercise throughout its Area of Responsibility. In its implementation, exercises will be carried out with all the units’ available means, presentations of reserves, reconnaissance and firing with live ammunition at the shooting ranges of KALOU CHORIOU, APLANTAS and GERAKOMOUTIS.

Therefore, we request that the public avoid approaching anywhere near the firing area and exercise fields in order to avoid any unpleasant situations, concern among the local population and increased traffic.
We are confident of your positive adherence to our request, understanding and support in the implementation regarding the above mentioned activity.

Σχετικά νέα

X
Translate »