Γενικά

Το απόλυτο μπάχαλο: Δέκα χρόνια στα δικαστήρια για ένα τουρκοκυπριακό τεμάχιο στη Λάρνακα

Πηγή: philenews.com

Μικρογραφία με το μπάχαλο που επικρατεί στις τουρκοκυπριακές περιουσίες ομοιάζει η περίπτωση Ελληνοκυπρίου που πήρε τεμάχιο στη Λάρνακα, επέμβηκε σε δύο άλλα διπλανά και ζητούσε δικαίωση από το Δικαστήριο.

Μάλιστα, το πρωτόδικο Δικαστήριο τον δικαίωσε προσωρινά αφού είδε σύγχυση στην περίπτωσή του, όμως το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, κατακεραυνώντας την πρωτόδικη απόφαση που έβριθε από σφάλματα.

Από την περίπτωση αυτή εξάγεται επίσης το συμπέρασμα πως το ένα κρατικό τμήμα δεν ενημερώνει το άλλο με αποτέλεσμα να γίνονται παράλληλες κινήσεις εν αγνοία τους.

Όπως αναφέρεται σε απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου μετά από έφεση του υπουργού Εσωτερικών ως Κηδεμόνα των Τουρκοκυπριακών περιουσιών, την 1.8.1985 παραχώρησε σε πολίτη άδεια χρήσης τουρκοκυπριακής κατοικίας η οποία υφίστατο εντός του τεμαχίου 770 στη Λάρνακα. Η εν λόγω κατοικία θα χρησιμοποιείτο ως μηχανουργείο.

Ακολούθως, ο πολίτης επενέβηκε παράνομα στα τεμάχια 768 (μέρος) και 769 (νέο 1122) τα οποία συνορεύουν με το παραχωρηθέν τεμάχιο 770. Ο κλάδος διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών με επιστολές του ημερ. 12.5.2011 και 13.8.2012, κάλεσε τον πολίτη «εφεσίβλητο» να άρει την παράνομη επέμβαση στην πιο πάνω ακίνητη ιδιοκτησία. Δεν το έπραξε και έτσι, καταχωρίστηκε εναντίον του ποινική υπόθεση και του επιβλήθηκε χρηματική ποινή και επιπρόσθετα εκδόθηκε διάταγμα με το οποίο διατάσσετο να απομακρυνθεί από τα τεμάχια 768 και 769.

Στο μεταξύ, το τεμάχιο με αρ. 769 μεταβιβάστηκε επ’ ονόματι της Δημοκρατίας στις 24.5.2011, χωρίς όμως να ενημερωθεί ο Κηδεμόνας. Ο εφεσίβλητος στις 8.4.2014 υπέβαλε αίτηση για παραχώρηση μέρους των τεμαχίων όπου επεμβαίνει παράνομα. Το αίτημα του εξετάστηκε και ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, με απόφαση του ημερ. 25.8.2014, το απέρριψε. Ο εφεσίβλητος με προσφυγή του ζητούσε δήλωση του Δικαστηρίου ότι η πιο πάνω απόφαση του Κηδεμόνα είναι άκυρη και χωρίς ισχύ.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο αποδεχόμενο την προσφυγή, εντόπισε σύγχυση σε σχέση με το δικαίωμα χρήσης που είχε παραχωρηθεί εξ αρχής στον αιτητή αφού παρουσιάστηκε επιστολή ότι πλην του τεμαχίου 770 φαινόταν να του δινόταν και μέρος του τεμ. 768. Περαιτέρω, το πρωτόδικο Δικαστήριο εντόπισε και έλλειψη αρμοδιότητας από μέρους του Κηδεμόνα, εφόσον το ένα τεμάχιο μεταβιβάστηκε στη Δημοκρατία.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε πως εάν πράγματι το δικαίωμα που είχε δοθεί αρχικά στον αιτητή αφορά και μέρος του τεμαχίου 768 τότε, ενδεχομένως, εκ του περισσού υπέβαλε νέο αίτημα ο αιτητής για χρήση μέρους του και συνεπακόλουθα ο Κηδεμόνας ενήργησε υπό πλάνη απορρίπτοντας τέτοιο αίτημα.

Επίσης το Συνταγματικό αποφάνθηκε ότι το μοναδικό ακίνητο για το οποίο παραχωρήθηκε άδεια χρήσης στον εφεσίβλητο από μέρους της εφεσείουσας ήταν το τεμάχιο 770. «Αυτή την ουσιώδη και απλή διάσταση των γεγονότων παρέλειψε να εντοπίσει το πρωτόδικο Δικαστήριο.

Διαπίστωσε παράλληλα, κατ’ αντίθεση με το πρωτόδικο Δικαστήριο, ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε σύγχυση σε σχέση με ακίνητο για το οποίο παραχωρήθηκε δικαίωμα χρήσης στον εφεσίβλητο. Η επί του προκειμένου κρίση του πρωτόδικου Δικαστηρίου περί σύγχυσης σε σχέση με τα ακίνητα για τα οποία του παραχωρήθηκε δικαίωμα χρήσης δεν εδράζεται σε οποιοδήποτε υπόβαθρο γεγονότων και υπό τις περιστάσεις ήταν έκδηλα εσφαλμένη, σημειώνει.

Τέλος, τονίζεται ότι διέλαθε της προσοχής του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι ο εφεσίβλητος ήταν αυτός που αποτάθηκε στην εφεσείουσα για να του παραχωρηθούν τα τεμάχια 768 και 769. Αυτή την διάσταση είναι που δεν εντόπισε το πρωτόδικο Δικαστήριο. Όπως επισημάνθηκε πιο πάνω, η εφεσείουσα απέρριψε το αίτημα του. Συνακόλουθα, και σ’ αυτό το σημείο έσφαλλε το πρωτόδικο Δικαστήριο.

Σχετικά νέα

X
Translate »