Γενικά

Τελικό Συνέδριο της Πράξης ECORouTs για το Δήμο Αραδίππου

Στο πλαίσιο υλοποίησηςτης Πράξης «Κοινές Δράσεις για τη δημιουργία πράσινων περιβαλλοντικά φιλικών διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» με Ακρωνύμιο «ECORouTs», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ–ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020»,πραγματοποιείται    σήμερα στο Ηράκλειο της Κρήτης το τελικό συνέδριο. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ο Δήμος Ηρακλείου (Κύριος Δικαιούχος), ο Δήμος Πάφου, ο Δήμος Χανίων και ο Δήμος Αραδίππου. 

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Η σχετική Πράξη ECORouTs υλοποιείται με βασικούς στόχους :

  • Την ελάττωση των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων (ΝΟ2 και SO2) επιβλαβών τόσο για την ανθρώπινη υγεία,  όσο και για το φυσικό περιβάλλον
  • Την προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων, οι οποίοι προέρχονται από τις αστικές μεταφορές.

Εκφράζοντας την ικανοποίηση του στο συνέδριο  ο Δήμαρχος Αραδίππου, κος Ευάγγελος  Ευαγγελίδης  υπογράμμισε ότι μετά από τρία χρόνια το πρόγραμμα ECORouTs φτάνει στο τέλος του ολοκληρώνοντας τον πρωταρχικό του σκοπό. Συνεχίζοντας, τόνισε ότι με τη συνεργασίακαι των υπόλοιπων εταίρωντο πρόγραμμα συνέβαλε με καθοριστικό τρόπο στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. Την ίδια στιγμή,ο Δήμαρχος ανέφερε ότι μέσω του προγράμματος ο Δήμος κατόρθωσε να προμηθευτεί δύο ηλεκτροκίνητα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται καθημερινά από το προσωπικό του Δήμου Αραδίππου για διεκπεραίωση των εργασιών τους, προωθώντας έτσι τη χρήση οχημάτων με μηδενικούς ρύπους τόσο σε δημόσιο, όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο.

Σχετικά νέα

X
Translate »