Περιβάλλον

Τελικά, «Ο ρυπαίνων πληρώνει;

Μετά την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στις 5/10/23 από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, σχετικά με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, οι πάροχοι υπηρεσιών πόσιμου νερού και λυμάτων στην Ευρώπη, εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την οικονομική προσιτότητα της ευρωπαϊκής επεξεργασίας νερού για τους καταναλωτές.

Ο EurEau κάνει εκστρατείες ενημέρωσης για την ισχυρή οικονομική ευθύνη που έχουν οι βιομηχανίες, όπως οι παραγωγοί φαρμακευτικών και γεωργικών προϊόντων, των οποίων τα προϊόντα μπορούν να εισχωρήσουν σε υδάτινους πόρους που χρησιμοποιούνται ως πηγές πόσιμου νερού.

Εάν αυτοί οι ρύποι δεν μπορούν να κρατηθούν εκτός του κύκλου του νερού, τότε το κόστος απομάκρυνσής τους θα πρέπει να επιβαρύνει τους ρυπαίνοντες αντί τους παρόχους υπηρεσιών νερού.

➡️ To Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας συμμετέχει στην επιτροπή η οποία αποτελείται από 37 οργανισμούς παρόχων υπηρεσιών νερού από 32 χώρες σε όλη την Ευρώπη.

Σχετικό είναι το άρθρο που ακολουθεί:

Σχετικά νέα

X
Translate »