Γενική Επικαιρότητα

Τα μέτρα του ΥΠΑΝ για τη βία στα σχολεία-Μπαίνουν φρουροί σε Γυμνάσια

Μέτρα για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, παραβατικότητας και βίας σε σχολεία, λαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας, αποφασίστηκε όπως εξασφαλιστεί φύλαξη σε αριθμός Γυμνασίων, όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό χρειάζεται ή θα βοηθούσε την ομαλή λειτουργία τους και την αποτροπή τη δημιουργία επεισοδίων με την είσοδο εξωσχολικών παραγόντων.

Παράλληλα, όπως είπε ο Πρόδρομος Προδρόμου, θεσπίζεται ειδική επιμόρφωση για θέματα εκφοβισμού, βίας και παραβατικότητας που θα γίνεται σε μόνιμη βάση για όλους τους/τις εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν καθήκοντα Υπεύθυνου Τμήματος τόσο στη Μέση όσο και στη Δημοτική Εκπαίδευση, ενώ θα ενισχυθεί η Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων.

Σε δηλώσεις του στο Υπουργείο, ο Πρόδρομος Προδρόμου αναφέρει πως «το τελευταίο χρονικό διάστημα έγιναν συναντήσεις με την ΟΕΛΜΕΚ και την ΟΛΤΕΚ, με τη Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης και τον Σύνδεσμο Διευθυντών σχετικά με θέματα βίας και παραβατικότητας. Ενώ απόψεις και εισηγήσεις συγκεντρώθηκαν και από διευθύνσεις και εκπαιδευτικούς στη διάρκεια επισκέψεων του Υπουργού σε σχολεία».

Όπως είπε ο υπουργός Παιδείας, «λαμβάνοντας υπόψη απόψεις και εισηγήσεις που υποβλήθηκαν, σε συνδυασμό με σχεδιασμούς που προτάθηκαν από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, αποφασίστηκε να ληφθούν κάποια πρόσθετα μέτρα και να ενισχυθούν οι πολιτικές του ΥΠΑΝ ως ακολούθως:

(α) Εξασφαλίζεται επιτήρηση/φύλαξη και σε αριθμός Γυμνασίων, όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό χρειάζεται ή θα βοηθούσε την ομαλή λειτουργία τους και την αποτροπή τη δημιουργία επεισοδίων με την είσοδο εξωσχολικών παραγόντων.

(β) Θεσπίζεται ειδική επιμόρφωση για θέματα εκφοβισμού, βίας και παραβατικότητας που θα γίνεται σε μόνιμη βάση για όλους τους/τις εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν καθήκοντα Υπεύθυνου Τμήματος τόσο στη Μέση όσο και στη Δημοτική Εκπαίδευση. Διότι πρέπει να σημειωθεί ότι οι Υπεύθυνοι Τμήματος βρίσκονται στην καθημερινότητα πιο κοντά στην ομάδα των μαθητών/τριών ενός τμήματος και μπορούν να παρατηρήσουν τάσεις, διαφαινόμενη αλλαγή συμπεριφοράς κ.ο.κ. Γνωρίζουν επίσης συχνά και τις προσωπικές περιστάσεις ή και δεδομένα από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών/τριών. Επομένως, μαζί με τις υπόλοιπες δομές και ειδικό προσωπικό που ενεργοποιείται στο πλαίσιο της σχολικής ζωής μπορεί να συμβάλουν όχι μόνο στην αντιμετώπιση περιστατικών, αλλά και στην πρόληψη. Σημειώνεται, βεβαίως, ότι δεν θα θεωρούνται οι Υπεύθυνοι Τμήματος ως οι αποκλειστικοί αρμόδιοι ή υπεύθυνοι.

(γ) Ενισχύεται η Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων (ΥΕΨ) με αριθμό προσλήψεων που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ πιθανώς να δημιουργηθεί δυνατότητα να διαθέτουν περισσότερο χρόνο σε τέτοια καθήκοντα μετά από ενδεχόμενες βελτιωτικές αλλαγές στις διαδικασίες που αφορούν τη λειτουργία των Επαρχιακών Επιτροπών για την Ειδική Εκπαίδευση.

(δ) Δημιουργείται μια αποτελεσματικότερη λογική «δικτύωσης» των διαφόρων δομών, όπως οι Υπεύθυνοι Τμήματος και οι επιτροπές ασφάλειας και οι διευθυντικές ομάδες των σχολείων, η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του ΥΠΑΝ (ΥΣΕΑ), η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ), η δομή της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ). Σε οποιαδήποτε περίπτωση θέλω όμως με την ευκαιρία να υπογραμμίσω ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται από τους/τις εκπαιδευτικούς να αναλάβουν μόνοι τους τον χειρισμό περιπτώσεων που συχνά ανάγονται σε κοινά αδικήματα ποινικού δικαίου και ότι η Πολιτεία πρέπει να στηρίξει τους/τις εκπαιδευτικούς και έναντι κινδύνων που διατρέχουν ή και απειλών που δέχονται.

(ε) Μετά από τις συνεννοήσεις που ήδη γίνονται με την κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας για κάποιες προσαρμογές που είναι αναγκαίες, θα ενεργοποιηθεί και ο Νόμος που ψηφίστηκε το 2020 από τη Βουλή για θέματα βίας και παραβατικότητας. Έχουν από τον περασμένο Μάϊο προταθεί από το ΥΠΑΝ κάποιες βελτιώσεις που επιβάλλονται για να γίνει ο Νόμος πρακτικά εφαρμόσιμος και αποδοτικός. Εφόσον συμφωνηθούν αυτές οι προσαρμογές, ο Υπουργός θα προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο να τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία».

Σχετικά νέα

X
Translate »